Kryštof Kolumbus - Gymnázium Hranice

Report
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Historie
lidského poznávání
Světoví cestovatelé
a objevitelé
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky
1
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Obsah
Bartolomeo Diaz
Kryštof Kolumbus
Vasco da Gama
Fernão de
Magalhães
• Amerigo Vespucci
• Willem Janszoon
• Abel Tasman
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
James Cook
Pizarro, Cortés
Další a další
Roald Amundsen
Robert Edwin Peary
Robert Falcon Scott
Thor Heyerdahl
Jacques Cousteau
2
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
1492 Amerika
1606 Austrálie
1820 Antarktida
Nová území
Levná pracovní síla
Otroctví
Války
Nemoci
Podmaněné národy
Kolonialismus
20. století
Zlato,
 výzkumy hor
 polární výzkumy
 oceánografické výzkumy
 vesmírné výzkumy
drahé kovy
21. století - to ukáže budoucnost
Vyvražděné národy
Koření, ovoce, zelenina
Křesťanství
Věda a technika
3
Bartolomeo Diaz
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
 portugalský mořeplavec
jako první obeplul mys Dobré naděje 1488
původně ho nazval Bouřlivý mys - dle počasí
otevřel cestu do Indie
do Indie nedoplul: nepřízeň počasí,
nedostatek potravin,
vyčerpaná posádka
 zahynul při další plavbě v oblasti
mysu Dobré naděje




1
4
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Kryštof Kolumbus
 italský mořeplavec ve španělských službách (1451-1506)
 považován za objevitele Ameriky
 s portugalskou a španělskou pomocí uskutečnil plán – obeplout
Zemi západním směrem
 cílem výpravy bylo nalezení západní cesty do Indie
 3.8.1492 vyplutí a 12.10.1492 přistání u ostrova San Salvador
na Bahamách, obeplul Kubu a Haiti
2
5
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Kryštof Kolumbus
 při výpravě 1493 - 1494 objevil
Dominiku, Portorico, Jamajku
 při výpravě 1498-1500 připlul k
pobřeží Trinidadu a ústí Orinoka
 při výpravě 1502 – 1504 přistál na
pobřeží Hondurasu, Nikaraguy,
Kostariky a Panamy
 vzhledem k mylnému předpokladu,
nazval domorodce Indios;
odtud dnešní název Indiáni
3
6
Vasco da Gama
1) 1498 doplul jako první evropský
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
 portugalský mořeplavec (1469 – 1524)
 podnikl celkem 3 cesty do Indie
mořeplavec do Indie
2) 1502 - uznání Portugalska jako
nadřízené mocnosti – i když za
použití násilí
3) 1524 jmenován místokrálem Indie
(po 4 měsících pobytu v Indii zemřel)
4
7
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Fernão de Magalhães
portugalský mořeplavec sloužící ve španělských službách
1519 - 1522 plavba kolem světa
původně 5 lodí (270 mužů), do cíle dorazila pouze jediná (18)
přímý důkaz o kulatosti Země
1520 objevili mezi Ohňovou zemí a dnešním Chile hledaný
průliv, námořníky byl pojmenován Magalhãesův průliv,
pojmenovali Ohňovou zemi, Patagonii atd.
 4 měsíce plavby je nepotkala žádná bouře
název Tichý oceán -El mar pacífico = klidné, tiché moře
 po přistání na Filipínách byl zabit při potyčce s domorodci





8
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Amerigo Vespucci
 italský mořeplavec (1451 – 1512)
 podnikl 4 plavby k americkým břehům
 1497 1. plavba dospěl k břehům Floridy, prozkoumal Mexický záliv
a pobřeží USA až po záliv Sv. Vavřince
 1499 2. plavba (v portugalských službách)
 jihoamerické pobřeží Venezuely, Brazílie , prozkoumal ústí
Amazonky a na zpáteční cestě Kubu a Bahamy
 další dvě výpravy méně významné
 uvědomil si, že objevil nový kontinent
 Martin Waldseemüller (německý kartograf )
1507- poprvé na mapě použil slovo America
 pojmenování Amerika nemusí vycházet
z jména Amerigo Vespucci
9
Willem Janszoon
 holandský mořeplavec
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
 1570 – 1630
 podnikl dvě výpravy k australské pevnině
 1606 jako první Evropan spatřil pobřeží Austrálie
 jeho jméno je někdy zkracováno na Willem Jansz
10
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Abel Tasman
 holandský mořeplavec (1603 – 1659)
 1642 vyplul z Batávie (Jakarta) směr Mauricius,
poté na jihovýchod, od 50º j.š. vlivem počasí změnil
kurz na východ, objevil Tasmánii, Nový Zéland,
souostroví Tonga a Fidži
 nová cesta z Indického do Tichého oceánu
v pásmu příznivých západních větrů
 1644 – prozkoumal celé severní pobřeží Austrálie
11
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
James Cook
 anglický mořeplavec (1728 – 1779)
 v letech 1768 – 1780 uskutečnil 3 velké
námořní expedice
Expedice
 uzavřely kapitolu poznání břehů Austrálie
 potvrdily ostrovní ráz obou ostrovů
Nového Zélandu
 objevily Nové Hebridy, Havajské ostrovy,
Novou Kaledonii a mnoho dalších ostrovů
 pronikly až 70º 10´ j.š.
 předpokládanou Jižní zemi (Terra Australis)
neobjevily
 James Cook zabit v roce 1779 na Havajských
ostrovech při válce s domorodci
12
Francisco Pizarro
 španělský kolonizátor (conquistador)
 dobyvatel říše Inků
Pizarro byl
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Pizarro, Cortés
analfabet a místo
podpisu dělal dvě
"rubriky", mezi něž
písař doplnil jméno
Hernán Cortés
 španělský kolonizátor (conquistador)
 dobyvatel Mexika a říše Aztéků 1519 - 1521
 1521 zabral18Tenochtitlán - hlavní město
 zničil většinu aztéckých památek
 skoro všichni Aztékové vyvražděni
 Mexiko pod nadvládou Šp. cca 300 let
13
Další a další
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Austrálie
George Bass
John Eyre
Jižní Amerika
Alexander von Humboldt
Charles Darwin
Severní Amerika
Jacques Cartier
George Vancouver
Alexander Mackanzie
Afrika
David Livingstone
Emil Holub
Richard Burton
Henry Morton Stanley
14
Robert Edwin Peary
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
 1856 – 1920
 americký polárník
 v roce 1908 dokázal, že Grónsko je ostrov
 6. dubna 1909 jako první člověk dosáhl
severního pólu (+ 4 Eskymáci a černošský sluha)
 o jeho prvenství se dodnes vedou spory
 jeho prvenství zpochybnil Frederick Albert
Cook, který tvrdil, že severního pólu dosáhl
v roce 1908, zprávu však nemohl podat, neboť
byl nucen v Arktidě přezimovat
15
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Roald Amundsen





1872 - 1928
norský polární badatel
hledal SZ cestu
1897 – 1. pokus prozkoumat Antarktidu
1905 – objevení SZ cesty
 chtěl dobýt severní pól, ale Peary jej předběhl → tajný
plán
 směřoval k jižnímu pólu, závod se Scottem
 14. 12. 1911 v 15 hodin stanuli na jižním pólu:
Amundsen, Hanssen, Wisting, Hassel, Bjaaland
16
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Robert Falcon Scott
 britský objevitel
 vyrazil 1. 6. 1910 se 4 muži – všichni
zahynuli při cestě zpět
 stanul na J pólu o měsíc později než
Amundsen – zhruba v půli ledna 1912
„Každý den jsme byli připraveni vyrazit ke
skladu vzdálenému 11 mil, ale venku před
stanem se celý kraj zmítal ve sněhové bouři.
Vytrváme až do konce. Smrt nemůže být
daleko. Myslím, že nebudu moci dále psát“
17
Thor Heyerdahl
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
 1914 – 2002
 norský mořeplavec, antropolog, archeolog
 zabýval se teorií překonání oceánů za pomoci
mořských proudů
 1947 - na replice inckého voru z balzového
dřeva Kon – Tiki překonal vzdálenost z Jižní
Ameriky z přístavu Callao do Polynésie, na atol
Raroia
 6-členná posádka po 101 dnech urazila 8 000 km
18
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Thor Heyerdahl
Expedice RA
 Ra I – 15 m člun z papyru vyplul z Maroka na Barbados
po 5 000 km vinou bouře a chybách v konstrukci ztroskotal
 Ra II - po deseti měsících byl spuštěn na vodu o něco menší člun
za 57 dní překonal vzdálenost 6 100 km a přistál na Barbadosu
 působil na Galapágách, na Velikonočním ostrově (sochy Moai)
 studoval pyramidy v Güímaru na
ostrově Tenerife a porovnával je
s dalšími pyramidami jinde ve světě
Autor knih:
 Ve znamení Kon-Tiki, Akuaku a dalších
 autor mnoha dokumentárních filmů
 autor difuzionistických teorií o migraci kultur
19
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Jacques-Yves Cousteau
 1910 – 1997
 francouzský námořník, výzkumník, cestovatel
 zkoumal život v mořích a oceánech
 vynálezce Aqualungu (akvalungu) prvního
potápěčského dýchacího přístroje s otevřeným
oběhem vzduchu.
 plovoucí oceánografická laboratoř Calypso
 autor seriálu Podmořský svět Jacquese
Cousteaua
 autor mnoha dokumentárních filmů
 ředitel Oceánografického muzea v Monaku
20
Zdroje
Obrázky:Obrázky byly vyhledávány pomocí vyhledavače neziskové organizace Creative Commons, která na internetu vyhledává a
označí ty obrázky, fotografie a další zdroje, u kterých dal autor souhlas s jejich bezplatným využitím nebo u kterých již platnost
autorských práv vypršela. Iniciativa Creative Commons v globálním měřítku garantuje, že je dané dílo volně k dispozici:
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Použitá literatura:
RIEDLOVÁ, Marie; DEMEK, Jaromír; PECH, Jiří. Úvod do studia geografie. Praha: SPN, 1980, ISBN neuvedeno.
HANBURY-TENISON, Robinn. Sedmdesát velkých výprav, jež změnily svět. Čína: Slovart,s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7209-927-6
1) AUTOR NEZNÁMÝ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 20.11.2011]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bartolomeu_Dias_Voyage.PNG?uselang=cs Dostupný pod licencí Public Domain
2) ZÁBRANSKÝ, Adam. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 20.11.2011]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Viajes_de_colon_cs.svg
3) AUTOR NEZNÁMÝ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 20.11.2011]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colon_11.jpg?uselang=cs Dostupný pod licencí Public Domain
4) AUTOR NEZNÁMÝ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 20.11.2011]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vasco_da_Gama_%28without_background%29.jpg Dostupný pod licencí Public Domain
5) SZACINSKI, Ludwik. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 20.11.2011]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nlc_amundsen.jpg
21

similar documents