Preliminary results of selected close binaries observations at Júlia

Report
Predbežné výsledky
pozorovania
vybraných tesných dvojhviezd na
hvezdárni "Júlia".
Vladimír Bahýl
KFEAM, DF TU vo Zvolene,
Filip Pastierovič
hvezdáreň „Júlia“, Zvolenská Slatina
hvezdáreň „Júlia“
vybavenie a program
• Celestron 9,25“
• tesné dvojhviezdy
• pozície „Target asteroids“
• Pentacon SIX TL+rybie oko
Praktica + rybie oko
• jasné bolidy
• videokamera
• videomereory
Celestron
novšie
hľadanie jasných bolidov
„bright bolids watch“
videometeory
Bolidy a videometeory
premenné
•
•
•
•
•
•
AB Andr
AI Dra
AQ Psc
AR Aur
Beta Lyr
i Boo
•
•
•
•
•
•
SW Lyn
SZ Cam
SZ Her
V366 Cam
V404 Peg
VW Ceph
problémy s pozíciou
a vôbec s Next guide
Akú úlohu tu má pointovaný objekt
technika
• DSLR Cannon EOS 50D
• Muniwin
hľadáme
• Skladanie dát
• Určenie miním
výsledky
• Zatiaľ len učenie sa
AR Aur Prvý pokus
-0,7
-0,8
-0,9
-1,0
-1,1
-1,2
AR Aur V - C
-1,3
-1,4
-1,5
-1,6
48,31
48,32
48,33
48,34
48,35
JD
48,36
48,37
48,38
48,39
respektíve
AB Andromedae minimum 29.8.2012
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
Rozd. Magn Prem - Por
1,2
1,0
0,8
-0,10 -0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
faza
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
OC2
čo potrebujeme
•
•
•
•
zmysluplnú spoluprácu
software
jasné noci
automatizácia systému
Ďakujem za pozornosť a budúcu
spoluprácu.

similar documents