Motiváltság és ikonicitás a jelek szerkezetében

Report
Szabó M. Helga
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.




Szó alatti („fonológiai”) szint a jelnyelv
esetében is létezik.
Önálló jelentéssel nem rendelkező, ám
jelentés-megkülönböztető szerepű egységek
rendszert alkotnak. (Jelnyelvenként eltérő
lehet a készlet)
A jelnyelv különleges: dupla artikulátorral
dolgozik!
A lexikon szintjén: a jelek közt egyaránt
vannak egy- és kétkezes formájúak.
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.

Kézforma
Kéz-konfiguráció



Orientáció
Artikulációs hely
Mozgás
Speciális lejegyzési rendszert alkottak rá:
HamNoSys = Hamburg Notation System
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.
Hamburg jelnyelvi elnevezése HamNoSys-be kódolva
Forrás: DGS Summer School, Hamburg, 2012
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.
Fogadjuk el, hogy egy lexikai elemnek (jelnek)
tekintjük mindazokat a képződményeket,
amelyek:
◦ valamilyen kézforma + orientáció, mozgási
komponens, artikulációs hely elemekből épülnek
fel;
ÉS
◦ valamilyen (egyszerűbb vagy komplexebb)
jelentéssel rendelkeznek
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.
A jelnyelvi jelek erősen motiváltak:
 (Kvázi) ikonikus jelek:
◦ A jelnyelvi jel képként idézi fel az adott entitást vagy
tevékenységet (vagy annak valamely jellemző
mozzanatát): FÉSÜLKÖDIK/FÉSŰ; KAJAK(OZIK); ŐZ,
KAKAS, HÁLAPÉNZ(T-AD), ELKÉPZEL(ÉS)
◦ Elhalványulás – felerősödés | | fonológiai egyszerűsödés
vagy finomodás: CSERESZNYE (Bp.-D.-E.-V. -[S.:
kétkezes])  CSERESZNYE (K.)  CSERESZNYE (Sz.)
◦ Nem minden jel ilyen, nem kizárólag ikonikus jelek
léteznek! (Vagy már teljesen elhalványultak…): BÁCSI
(V.), ZÖLD (7 különböző)
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.
A jelnyelvi jelek erősen motiváltak:
 Inicializált jelek
◦ Sokszor a jny-i jel a hangzó nyelvi szó kezdőbetűjét
építi bele a jel fonológiai szerkezetébe kézformaként
 Daktil: VÁC, ATOM, INTERNET (c.: 2x”i”), KIWI (D.), KÉK,
KEDD, DVD
 Fonomimika: FIZIKA, GÖRÖG, BROKKOLI, BÜKK, MENY(E), MŰ,
NÉP, NŐ, PADLIZSÁN (S. – Sz.)
◦ A jelnyelv jellemzően akkor hívja segítségül (engedi be)
a hangzó nyelvet a fonológiai szerkezetbe, amikor egy
fogalom/entitás frissen felbukkant, és még nem alakult
ki rá jel.
◦ Nem minden daktil vagy fonomimikai elem alkalmas
fonológiai értelemben a jelképzésre!
◦ Néha megmaradnak… (ennek változatos okai vannak)
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.
1. Idővel kapcsolatos
kifejezések
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.
DÉLELŐTT
HAJNAL
REGGEL
NAPFELKELTE
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
DÉL
NAPPAL
DÉLUTÁN
ÉJSZAKA
ÉJFÉL
ESTE
NAPNYUGTA
2012. november 23.
Ide a szavak helyett fonológiai szimbólumok jönnek!
DÉLELŐTT
HAJNAL
REGGEL
NAPFELKELTE
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
DÉL
NAPPAL
DÉLUTÁN
ÉJSZAKA
ÉJFÉL
ESTE
NAPNYUGTA
2012. november 23.







A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
HÉTFŐ (3+1)
KEDD (4+2+1)
SZERDA (2+1)
CSÜTÖRTÖK (3+1+1)
PÉNTEK (2+1+1)
SZOMBAT (3+2)
VASÁRNAP (1+1)
2012. november 23.

Ide még fonológiai
szimbólumok jönnek!
VASÁRNAP
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái

Ide még fonológiai
szimbólumok jönnek!
KARÁCSONY
2012. november 23.
MÚLT
ELŐTTE
NEMRÉG
RÉGES-RÉGEN
TEGNAP
TEGNAPELŐTT
TAVALY
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
IDŐ
AMIÓTA - AMEDDIG
JELEN
MOST
AZONNAL
MA
IDÉN
JÖVŐ
AZUTÁN
MAJD
HOLNAP
HOLNAPUTÁN
JÖVŐRE
2012. november 23.
MÚLT
ELŐTTE
NEMRÉG
RÉGES-RÉGEN
TEGNAP
TEGNAPELŐTT
TAVALY
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
IDŐ
AMIÓTA - AMEDDIG
JELEN
MOST
AZONNAL
MA
IDÉN
JÖVŐ
AZUTÁN
MAJD
HOLNAP
HOLNAPUTÁN
JÖVŐRE
2012. november 23.
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.
2. Kommunikációval és
mentális folyamatokkal
kapcsolatos kifejezések
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.
MEGBESZÉL
TÁRGYAL (a,b)
TOLMÁCSOL
RELÉZIK
Körkörös
mozgás
Befelé mozog
MEGHÍV
ELFOGAD
HALL
MEGHALLGAT
KIHALLGAT
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
Kifelé mozog
MOND
SZÓL
KÉRDEZ
BEVALL
ELUTASÍT
BECSAP
FELJELENT
MAGYARÁZ
2012. november 23.
[egy helyben
való mozgás]
BESZÉL
PLETYKÁL
PANASZKODIK (kicsit kifelé is)
REKLAMÁL
TITKOL
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.
TANUL (a, b)
MEGJEGYEZ
EMLÉKSZIK
ÉRT
ISMER
ELHISZ
TAPASZTAL
LÁT
BEFOGAD
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
TANÍT
MAGYARÁZ
FIGYEL
NÉZ
ELFELEJT
ÉREZ
FÉL
SZERET
TETSZIK
HARAGSZIK
UTÁL
AGGÓDIK
AKAR
MEGLEPŐDIK
MEGNYUGSZIK
CSODÁLKOZIK
KÍVÁN
2012. november 23.
Szakirodalmi előzmények:
 Kamp/Reyle (1993): diskurzus-reprezentáció
 Chomsky (1995): logikai forma
 Jackendoff (2002): konceptuális séma
 Bierwisch (2001, 2007): szemantikai
primitívek repertoárja
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.


A hangzó nyelvekben is találhatók egyértelmű
szemantikai jegy – formai elem összefüggések
(többes szám, múlt idő stb.), de ezek
jellemzően morfoszintaktikai egységek.
(+Gond: a kivételek – pl. angol foot/feet
kezelése)
Dosszié-elmélet: bizonyos konceptuális
elemek csoportosan kapcsolódnak (és
tárolódnak az agyban) az adott entitás
elnevezésében. Pl. kutya = állat, emlős, 4lábú,
stb + 3D modell (séma) + hang (ugatás)
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.


Bizonyos felfogások szerint létezik egy
univerzális szemantikai repertoár, amely
egyéni tapasztalatok alapján aktiválódik és
rendeződik
Léteznek ún. szemantikai primitívek, amelyek
általános jelentést hordoznak, több
mindennek az alapját képezik, ezek
specifikálódnak egy későbbi szinten az
elnevezésben is (pl. ehető dolog vagy kerek
tárgy)
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.


A jelnyelvben igen erősen jelen van ez a fajta
„építkezés”:
Sok esetben egy általános mozdulat számos
konkrét dolgot jelenthet. – Pl. SÍK (2xB
kézforma, tenyérrel lefelé, széttartó mozgás)
 konkrét jelentése lehet:
 SÍKSÁG, ALFÖLD
 ASZTAL
 FÖLD, TALAJ
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.

A bemutatott példák pedig azt mutatták meg,
hogy bizonyos konceptuális elemek milyen formai
jegyekben reprezentálódhatnak:
◦ Ami a kommunikációval kapcsolatos, az a szájnál jön
létre
◦ Ami a mentális folyamatokra utal, az a homlok-halánték
vonalában jön létre
◦ Ami érzelmi töltetű, az a testtel érintkezve jön létre
◦ Ami befogadó jellegű, az befelé irányuló mozgást
tartalmaz, ami kiáramló, az kifelé irányuló mozgású.
◦ Az idő haladása ugyancsak irányokkal ragadható meg
◦ A szimbolikus időpontok pedig valamilyen jellegzetes
tevékenységet / entitást idéznek fel
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.
A jelnyelvi és hangzó nyelvi
kommunikáció perspektívái
2012. november 23.

similar documents