RDA x AACR

Report
AACR x RDA
RDA
nahrazují AACR2R
vycházejí z FRBR a FRAD
(FRBR – funkční požadavky na bibliografické záznamy
(Functional Requirements for Bibliographic Records)
RDA a MARC 21 OK RDA a UNIMARC KO
do 31. 3. 2015 katalogizujeme dle AACR od 1. 4. 2015 dle RDA
• 21.11.2013 Pracovní skupina pro jmenné
zpracování schválila:
• harmonogram přechodu na RDA (Resource
Description and Access)
• Minimální záznam pro textové monografické
zdroje
• Doporučený záznam pro textové monografické
zdroje
• minimální záznam RDA/MARC 21 pro textové
monografické zdroje
• http://www.nkp.cz/o-knihovne/odbornecinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacnipolitika/minimalni-zaznam-rda
• doporučený záznam RDA/MARC 21 pro textové
monografické zdroje
• http://www.nkp.cz/o-knihovne/odbornecinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacnipolitika/doporuceny-zaznam-rda-1
Změny v popisu oproti AACR2R
za pramen popisu je považován celý zdroj, ale i nadále jsou
stanoveny preferované prameny popisu, primární zůstává titulní
stránka, obrazovka, atd.
bibliografické údaje se přepisují do záznamu přesně tak, jak se
vyskytují na zdroji, tj. žádné zkracování slov, výpustky, nahrazování
slovních vyjádření číslicemi, opravy nepřesností a chyb tisku
(správný údaj do poznámky nebo jako další selekční údaj)
obecné označení druhu dokumentu (v MARC 21 pole 245$h) je
nahrazeno modernějšími, podrobnějšími údaji o typu obsahu,
média a nosiče (v MARC 21 nová pole 336, 337 a 338)
Změny v popisu oproti AACR2R
• změna pojetí a rozšíření zápisu nakladatelských
údajů (v MARC 21 přechod z pole 260 na 264),
jsou více rozlišovány jednotlivé funkce při tvorbě
a zveřejnění díla na úrovni provedení
• uvádění všech autorů díla a vyjádření uvedených
na předepsaném prameni popisu, tj. rozšíření
počtu popisných i selekčních údajů
Změny v popisu oproti AACR2R
• značně se rozšiřuje použití autorizovaných
selekčních údajů (unifikovaných názvů)
• změny v tvorbě autorizované formy jména, ať
již osobního jména, tak korporace či názvů
anonymních děl
AACR
RDA
020 $a 978-80-86573-30-4 (váz.) $z 80-8657330-4
040 $a ABA001 $b cze
1001 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616 $7
jn19981002129 $4 aut
24010 $a Hamlet. $l Česky & Anglicky $7
aun2007420096
24510 $a Hamlet, princ dánský = $b Hamlet,
prince of Denmark / $c William Shakespeare
; [přeložil Jiří Josek]
24631 $a Hamlet, prince of Denmark
250 $a 3., přeprac. vyd.
260 $a Praha : $b Romeo, $c 2012
300 $a 253 s. : $b il. ;$c 22 cm + $e 1 CD-ROM
504 $a Obsahuje bibliografické odkazy
546 $a Souběžný anglický text
7001 $a Josek, Jiří, $d 1950- $7 jo2001100420$4
trl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
020 $a 978-80-86573-30-4 $q(váz.) $z 80-86573-30-4
040 $a ABA001 $b cze $e rda + LDR/18 kód i
1001 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616 $7 jn19981002129 $e
autor
24510 $a Hamlet, princ dánský = $b Hamlet, prince of Denmark / $c
William Shakespeare ; přeložil Jiří Josek
24631 $a Hamlet, prince of Denmark
250 $a Třetí, přepracované vydání
2641 $a Praha : $b Romeo, s.r.o., $c 2012
300 $a 253 stran : $b ilustrace ; $c 22 cm + $e 1 CD-ROM
336 $a text $2 rdaobsah
337 $a bez média $2 rdamedium $3 kniha
337 $a počítač $2 rdamedium $3 CD-ROM
338 $a svazek $2 rdanosič $3 kniha
338 $a počítačový disk $2 rdanosič $3 CD-ROM
504 $a Obsahuje bibliografické odkazy
546 $a Souběžný anglický text
7001 $a Josek, Jiří, $d 1950- $7 jo2001100420 $e překladatel
70012 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Hamlet. $l Česky
$7 aun2006373422
70012 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Hamlet. $l
Anglicky $7 aunXXXX
AACR
020 $a 978-80-86573-30-4 (váz.) $z 80-86573-30-4
040 $a ABA001 $b cze
1001 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616 $7 jn19981002129 $4 aut
24010 $a Hamlet. $l Česky & Anglicky $7 aun2007420096
24510 $a Hamlet, princ dánský = $b Hamlet, prince of Denmark / $c
William Shakespeare ; [přeložil Jiří Josek]
24631 $a Hamlet, prince of Denmark
250 $a 3., přeprac. vyd.
260 $a Praha : $b Romeo, $c 2012
300 $a 253 s. : $b il. ;$c 22 cm + $e 1 CD-ROM
504 $a Obsahuje bibliografické odkazy
546 $a Souběžný anglický text
7001 $a Josek, Jiří, $d 1950- $7 jo2001100420$4 trl
RDA
020 $a 978-80-86573-30-4 $q(váz.) $z 80-86573-30-4
040 $a ABA001 $b cze $e rda + LDR/18 kód i
1001 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616 $7 jn19981002129 $e autor
24510 $a Hamlet, princ dánský = $b Hamlet, prince of Denmark / $c William Shakespeare ; přeložil Jiří
Josek
24631 $a Hamlet, prince of Denmark
250 $a Třetí, přepracované vydání
2641 $a Praha : $b Romeo, s.r.o., $c 2012
300 $a 253 stran : $b ilustrace ; $c 22 cm + $e 1 CD-ROM
336 $a text $2 rdaobsah
337 $a bez média $2 rdamedium $3 kniha
337 $a počítač $2 rdamedium $3 CD-ROM
338 $a svazek $2 rdanosič $3 kniha
338 $a počítačový disk $2 rdanosič $3 CD-ROM
504 $a Obsahuje bibliografické odkazy
546 $a Souběžný anglický text
7001 $a Josek, Jiří, $d 1950- $7 jo2001100420 $e překladatel
70012 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Hamlet. $l Česky $7 aun2006373422
70012 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Hamlet. $l Anglicky $7 aunXXXX
Každý údaj ve své hranaté
AACR
• [Praha : BB art, 2006]
• [S.l. : s.n.], 1931
RDA
• [Praha] : [BB art], [2006]
• [Místo neznámé] :
[nakladatel neznámý], 1931
Chyby v názvu
AACR
• Mikro[e]konomie
• Mikrokonomie [sic]
RDA
• Mikrokonomie
• Variantní název s návěštím:
• Správný název je:
Mikroekonomie
Další názvová informace
• Podle AACR lze do [ ] převzít i odjinud, je-li
významná nebo vysvětluje hlavní název
• Podle RDA se zapisuje jen ta, co je na stejném
prameni jako hlavní název
• Výjimku mají pouze kartografické dokumenty a
filmy
Údaje o odpovědnosti
• RDA umožňují zapisovat autory prakticky bez
omezení z jakéhokoli místa v dokumentu,
popř. i mimo dokument (viz RDA, pravidlo
2.2.4).
• Dne 25. 6. 2014 proběhlo další jednání
pracovní skupiny, která schválila základní české
interpretace: zachování principu hlavního
záhlaví, používání a zapisování interpunkce
ISBD, ale především stanovení interpretace
pro uvádění autorů v bibliografickém
záznamu.
Údaje o odpovědnosti
• A. pro minimální záznam platí:
• jsou-li autoři (přímí i nepřímí) uvedeni na titulní stránce, zapíšeme
je všechny jak do pole 245, tak do polí 100/700 jako selekční údaje
(bez ohledu na počet uvedených autorů je vždy první z nich uveden v
hlavním záhlaví)
• jsou-li na titulní stránce uvedeni pouze nepřímí autoři (např. editor),
zapíšeme je do 245 a 700 a přímé autory již nedohledáváme
• není-li na titulní stránce uveden žádný údaj o odpovědnosti,
dohledáváme PŘÍMÉ (hlavní) autory v dalších pramenech popisu v
tomto pořadí: obálka knihy, hlavička, rub titulní stránky, tiráž; pokud
v některém prameni údaje najdeme, nehledáme už v dalším v
pořadí (tj. údaj o autorech není na tit. s., není v hlavičce, je na rubu
tit. s., už nehledáme další údaje v tiráži); zapíšeme je do polí 245 a
100/700
Údaje o odpovědnosti
• B. pro doporučený záznam platí (tj. není nutné u minimálního
záznamu, ale v tom případě se nesmí v katalogu zobrazovat obálky
kvůli střetu s autorskými právy):
• pokud nejsou překladatelé HLAVNÍHO OBSAHU DÍLA (= nikoli tedy
překladatelé resumé, jedné kapitoly, popisků k fotografiím apod.) a
ilustrátoři (příp. fotografové) S VÝZNAMNÝM AUTORSKÝM PODÍLEM
(=nikoli autor jedné ilustrace, autor zdobných prvků doprovázejících
text, obálky apod.; u fotografů významný autorský podíl znamená,
že v knize je obsaženo velké množství fotografií od jednoho nebo
několika málo fotografů, nikoli velké množství fotografií
pocházejících od různých osob, jako tomu bývá např. u turistických
průvodců) uvedeni na titulní stránce, dohledáme je obdobně jako v
bodu A3 a zapíšeme do polí 245 a 700
Údaje o odpovědnosti
AACR
• Kvítí : výbor básní / od Jana
Záruby
• Characters from Dickens :
dramatised adaptations / by
Barry Campbell
RDA
• Kvítí / výbor básní od Jana
Záruby
• Characters from Dickens /
dramatised adaptations by
Barry Campbell
Údaje o odpovědnosti
AACR
• Anorganická chemie v
příkladech / Jan Novák … [et
al.]
RDA
• Anorganická chemie v
příkladech / Jan Novák, Petr
Pavel, Jiří Dvořák, Jana
Slámová, Dita Holubová
Selekční údaje
AACR
• Anorganická chemie v
příkladech / Jan Novák … [et
al.]
• Jan Novák je vedlejší záhlaví
RDA
• Anorganická chemie v
příkladech / Jan Novák, Petr
Pavel, Jiří Dvořák, Jana
Slámová, Dita Holubová
• Jan Novák je hlavní záhlaví,
ostatní autoři vedlejší
Autorská role
Pravidla RDA požadují jako povinný údaj („core element“)
slovní vyjádření autorské role (ve formátu MARC 21 je
to podpole $e v polích 100 a 700). Kódovaná forma
údaje (podpole $4) je nepovinná.
Český překlad termínů pro autorské role ještě není k
dispozici, prozatím tedy budeme při popisu používat
dosavadní postup - kódovaný údaj v podpoli $4.
Po přeložení slovníku termínů bychom měli přejít na
používání podpole $e (pravděpodobně bude možné
převést většinu údajů z $4 do $e).
Podpole $e nebude součástí autority, bude se uvádět až
za podpolem $7.
Datum vydání
AACR
[1971 nebo 1972]
[1969?]
[mezi 1906 a 1912]
[ca 1960]
[197-]
[197-?]
[18--]
[18--?]
RDA
[1971 nebo 1972]
[1969?]
[mezi 1906 a 1912]
[1960?]
[mezi 1970 a 1979]
[mezi 1970 a 1979?]
[mezi 1800 a 1899]
[mezi 1800 a 1899?]
[datum není známo]
Fyzický popis
AACR
• xiii, 288 s. : il. (některé
barev.), mapy ; 21 cm
• 322 s., [16] l. obr. příl.
• ca 200 s. : převážně il. ; 33
cm
• U speciálních dokumentů
také změny
RDA
• xiii, 288 stran : ilustrace
(některé barevné), mapy ;
21 cm
• 322 stran, 16 nečíslovaných
listů obrazových příloh
• přibližně 200 stran :
ilustrace ; 33 cm
+ poznámka: Převážně
ilustrace
Autority
Změny se týkají i zápisu autorit
Personální autority
AACR
• Novák, Jan, 1958• Beneš, Karel, 1932 květ. 1.• Abbon de Fleury, svatý, ca
945-1004
• Abély, Paul, nar. 1897
• Abbadie, Madeleine, zemř.
2006
RDA
• Novák, Jan, Jr., 1958• Beneš, Karel, 1932 květen
1.• Abbon de Fleury, svatý, asi
945-1004
• Abély, Paul, narozen 1897
• Abbadie, Madeleine,
zemřela 2006
Akce
AACR
Expo 86 (Vancouver, Kanada)
Festival of Flowers '94
(Itanagar, Indie)
Vancouver Conference on
Modernism (1981)
Salzburger Festspiele (2008)
Auckland Art Fair (2009)
RDA
Expo (1986 : Vancouver, Kanada)
Festival of Flowers (1994 :
Itanagar, Indie)
Vancouver Conference on
Modernism (1981 : Vancouver,
Kanada)
Salzburger Festspiele (2008 :
Salzburg, Rakousko)
Auckland Art Fair (2009 :
Auckland, Nový Zéland)
Unifikované názvy
AACR
• hl. záhlaví: Němcová,
Božena, 1820-1862
• UN: [Babička. Německy &
Česky]
• Babička = Grossmutter /
Božena Němcová
RDA
• hl. záhlaví: Němcová,
Božena, 1820-1862
• vedl. záhlaví: Němcová,
Božena, 1820-1862.
Babička. Německy
•
•
Nepovinně i:
Němcová, Božena, 1820-1862.
Babička
Unifikované názvy
AACR
• Shakespeare, William, 15641616
• [Sonnets. Vícejazyčný text]
RDA
• Shakespeare, William, 15641616
• Shakespeare, William, 15641616. Sonnets. Česky
• Shakespeare, William, 15641616. Sonnets. Německy
• Shakespeare, William, 15641616. Sonnets. Francouzsky
• Shakespeare, William, 15641616. Sonnets. Polsky
• Shakespeare, William, 15641616. Sonnets. Rusky
Unifikované názvy Bible
AACR
• Bible. S.Z.
• Bible. N.Z.
• Bible. S.Z. Ester
• Bible. S.Z. Ester. Česky
• Bible. N.Z. Efezským
• Bible. N.Z. Apokryfní knihy
RDA
• Bible. Starý zákon
• Bible. Nový zákon
• Bible. Ester
• Bible. Ester. Česky
• Bible. Efezským
• Bible. Apokryfní knihy
Informace k RDA
www.nkp.cz/o-knihovne/odbornecinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacnipolitika/rda

similar documents