A 2015. 02.05-i előadás prezentációja

Report
Pedagógusképzés
támogatása
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001
MESTERPEDAGÓGUS
SZAKTANÁCSADÓI
TÁJÉKOZTATÓ NAP
MISKOLC, 2015.02.05.
MIRŐL LESZ SZÓ?
Kapcsolattartók
Jogszabályok
Az óralátogatások menete
Egyéb feladatok
Dokumentáció
KAPCSOLAT
www.borsod-ped.hu
1. Maleczkyné Hallók Edit
- koordináció
[email protected]
2. Bayer Attila Gyula
- dokumentáció
[email protected]
3. Horváth Gergely Márton
- dokumentáció
[email protected]
4. Rozgonyi Erzsébet
5. Szabó Éva
- toborzás
- toborzás
FELADATAINK
OFI-s toborzó kolléga (2fő):
- intézmények szaktanácsadói igényeit kezeli,
- koordináció,
- kapcsolattartás az intézményekkel.
MPI munkatársa (1 fő):
- szaktanácsadói munkaterv,
- koordináció
- szaktanácsadás, szakmai kérdések.
Területi szolgáltatásszervezők (2 fő):
- képzés szervezése (képzők képzője),
- szaktanácsadói látogatások szervezése,
- szaktanácsadói óralátogatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások
vezetése.
- útiköltség elszámolás
JOGSZABÁLYOK
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
- mesterpedagógus, szaktanácsadó, munkaidőkedvezmény (heti 18, ill. 25 óra) + 1 nap (4.§ (5
bek.)
FELADATOK
I. Havonta 1 szaktanácsadói látogatás:
a) egyéni fejlesztő célú szaktanácsadás
b) a szaktanácsadás népszerűsítése, bemutatása
c) igényfelmérés – intézményi igények rögzítése
d) tájékoztató előadások tartása
munkaközösségek számára
PRODUKTUMOK I.
1. Fejlesztő célú szaktanácsadás (óralátogatás)
a) tantárgygondozás esetén:
 szaktanácsadói összegző
 óra-/tevékenység-látogatási adatlap
 Szakmai tevékenység bemutatása
 PSZFT
 Fedlap
b) országos esetén:
 szaktanácsadói egyéni záró beszámoló
 jelenléti ív
 Intézményfejlesztési terv
SZAKTANÁCSADÁS FOLYAMATA I
SZAKTANÁCSADÁS FOLYAMATA II.
SZAKTANÁCSADÁS FOLYAMATA III.
RESZLAD SABLONOK
PReszlAd=tantárgygondozó szaktanácsadói
látogatások szervezéséhez
IReszlAd= tematikus szaktanácsadói látogatások
adatainak rögzítésére
PRESZLAD- Mit tölt ki a szaktanácsadó?
► A SÁRGA SZÍNŰ CELLÁKAT! - 8 db cella
(a többibe nem tud beleírni, mert védettek)
1. A látogatás időpontja
A látogatás azonosítója résznél:
2. Az intézmény vezetőjének neve
3.Telefonszáma
4. E-mail címe
5. A látogatott pedagógus neve
6. Oktatási azonosítója
7. Telefonszáma
8. E-mail címe
PReszRad
IRESZLAD - Mit tölt ki a szaktanácsadó?
► A SÁRGA SZÍNŰ CELLÁKAT! - 4 db cella
(a többibe nem tud beleírni, mert védettek)
1. A látogatás időpontja
A látogatás azonosítója résznél:
2. Az intézmény vezetőjének neve
3.Telefonszáma
4. E-mail címe
IReszRad
ÚTIKÖLTSÉG ELSZÁMOLÁSA
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
1. Havonta 1 alkalom/szaktanácsadó
2. Produktumok! (e-mailben)
Fejlesztő célú szaktanácsadás produktumai
Tantárgygondozás esetén:
szaktanácsadói összegző
óralátogatási adatlap
országos esetén:
szaktanácsadói emlékeztető
jelenléti ív
elégedettségmérő lapok
A szaktanácsadás népszerűsítése, bemutatása – produktum: szkennelt jelenléti ív, amin a szaktanácsadó aláírása is
megtalálható, prezenzáció
Igényfelmérés – intézményi igények rögzítése – produktum: excel, mely tartalmazza, az adott intézmény nevét, címét,
telefonszámát, OM azonosítóját, igazgató nevét, látogatandó pedagógus nevét, igényelt területet.
Munkaközösségek számára tájékoztató előadások tartása – produktum: szkennelt jelenléti ív, amin a szaktanácsadó
aláírása is megtalálható
TÖMEGKÖZLEKEDÉS
- Az OFI nevére és címére kiállított ÁFÁ-s számla
szükséges. (1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.)
- Csak eredeti számla fogadható el.
- Hibás, javított számla nem elfogadható.
- Szükséges a menetjegy is!
- A számla hátoldalára rá kell írni:
- Szaktanácsadó neve
- Szaktanácsadó címe
- Szaktanácsadó bankszámlaszáma
TÖMEGKÖZLEKEDÉS/4. sz. melléklet
Adatbekérő
(2 példányban!)
- Utazásonként 1-1.
- Értelemszerűen csak a
tömegközlekedésre és
a személyes adatokra
vonatkozó cellák
töltendőek!
TÖMEGKÖZLEKEDÉS/7. sz. melléklet
Belföldi kiküldetés
előkészítő lap
(2 példányban!)
-Látogatott személy neve
-Kiküldetés költsége
(számlán majdan szereplő
összeg)
-Dátum (legalább 10 nappal
az utazást megelőző, nem
lehet hétvége és ünnepnap)
TÖMEGKÖZLEKEDÉS/8. sz. melléklet
Belföldi utazáshoz
kapcsolódó útijelentés és
szakmai beszámoló
(2 példányban!)
-Szaktanácsadó neve
-Kiküldetés időpontja
-Település neve
SAJÁT GÉPJÁRMŰ
-Saját (nem céges), vagy közeli hozzátartozó
gépkocsija használható.
-Csak a legrövidebb útvonalra számolható el
költség (útvonaltervező!)
-10 napos „D1” típusú autópálya matrica:
- 4.sz. mellékletben feltüntetésre kerül, hogy szeretné
igénybe venni.
- részletes indoklást ír, hogy miért szeretne autópályán
utazni (pl. a megközelítendő helyszín távolsága,
időben vagy km-ben sokkal rövidebb autópálya
igénybevételével).
- ha a célállomás másik megyében található és a
távolsága meghaladja az 50 km-t.
SAJÁT GÉPJÁRMŰ
MÁSOLATI PÉLDÁNYT KELL LEADNI:
-Jogosítvány (mindkét oldal)
-Forgalmi engedély (mindkét oldal)
-Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
befizetéséről szóló csekk/átutalást igazoló
dokumentum
SAJÁT GÉPJÁRMŰ/2. sz. melléklet
Nyilatkozat saját
gépjármű….
(2 példányban!)
- Utazásonként 1-1.
- Értelem szerűen töltendő.
- A dátum mindig korábbi
kell, hogy legyen mint a
kiküldetés (10 nap)
SAJÁT GÉPJÁRMŰ/közeli hozzátartozó
Közeli hozzátartozó
nyilatkozat
(2 példányban!)
- Utazásonként 1-1.
- Értelemszerűen töltendő.
- A dátum mindig korábbi
kell, hogy legyen mint a
kiküldetés (10 nap)
SAJÁT GÉPJÁRMŰ/4. sz. melléklet
Adatbekérő
(2 példányban!)
- Utazásonként 1-1.
- Csak különös esetben
- Tömegközlekedési menetrenddel alátámasztani!
- Mindig ugyanarról a címről
számolható el. (á. lh. – t. h.)
SAJÁT GÉPJÁRMŰ/7. sz. melléklet
Belföldi kiküldetés
előkészítő lap
(2 példányban!)
-Útvonalterv (segédlet)
-NAV norma
-NAV üzemanyagár
-Amortizáció 9.- Ft/km.
-Dátum (legalább 10 nappal
az utazást megelőző, nem
lehet hétvége és ünnepnap)
SAJÁT GÉPJÁRMŰ/8. sz. melléklet
Belföldi utazáshoz
kapcsolódó útijelentés és
szakmai beszámoló
(2 példányban!)
-Szaktanácsadó neve
-Kiküldetés időpontja
-Település neve
SAJÁT GÉPJÁRMŰ/9. sz. melléklet
Hivatalos útra történő
engedélyezés
(2 példányban!)
-„Úti cél”:
- honnan-hová
- oda-vissza,
- rész- és összes km.
-A kezdő és záró nap
megegyezik
-Szállítandó eszközök: -Dátum: korábban, mint az
utazás (10 nap)
PRODUKTUMOK II.
2. A szaktanácsadás népszerűsítése, bemutatása
 jelenléti ív (a szaktanácsadó aláírása is!)
 Prezentáció
3. Igényfelmérés – intézményi igények rögzítése
excel (az adott intézmény neve, címe,
telefonszáma, OM azonosítója, az igazgató neve, a
látogatandó pedagógus neve, igényelt szakterület)
Produktumok III.
4. Tájékoztató előadások tartása
munkaközösségek számára
 jelenléti ív (a szaktanácsadó aláírása is!)
 az előadás vázlata
LEHETSÉGES FELADATOK I.
II.
Havonta 1 műhely vagy továbbképzés a
szaktanácsadók részvételével
a) az adott megye összes szaktanácsadója
számára
b) az adott szakterület/műveltségterület
szaktanácsadói számára
LEHETSÉGES FELADATOK II.
III. A pedagógusok tájékoztatását, a
szaktanácsadók felkészülését támogató
feladatok
a) a szaktanácsadói honlapra módszertani anyagok
összeállítása
b) jó gyakorlatok tematikus gyűjtése
c) prezentáció összeállítása az adott szakterület
kiemelt kérdéséhez
d) fejlesztési javaslatok megfogalmazása a
szaktanácsadói látogatásokkal kapcsolatban
e) online kapcsolattartás szakmódszertani
kérdésekkel kapcsolatban
LEHETSÉGES FELADATOK III.
IV. Bekapcsolódás egyéb szaktanácsadói
feladatokba
a) pedagógiai értékelést támogató feladatok (pl. a
kompetencia mérések eredményeinek helyi
feldolgozásában, feladatbankok és mérőeszközök
fejlesztésében való közreműködés…)
b) tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek
szervezését támogató feladatok (versenyfeladatok
kidolgozása, feladatok javítása, a versenyzők
teljesítményének értékelése…) stb.
MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS
Pedagógusképzés
támogatása
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

similar documents