Gráf szélességi bejárása

Report
Készítette:
Mester Tamás
METRABI.ELTE

Adott egy G irányított vagy irányítás nélküli, véges gráf. Az
eljárás célja a G gráf összes csúcsának bejárása a
kezdőcsúcstól való távolságuk szerint növekvő
sorrendben.

A bejárás során a csúcsokat sor adatszerkezet
segítségével járjuk be, amibe tesszük a csúcsokat, ami azt
eredményezi, hogy a bejárt csúcsok sorrendje
szintfolytonos lesz. (Azaz a legközelebbi csúcs(ok)
lesz(nek) a bejárás elején, majd így tovább a
legtávolabbiig.)

Ha két csúcs azonos távolságra van a szülő csúcstól az,
hogy milyen sorrendbe tesszük a sorba nem számít.




Először elérjük a kezdőcsúcsot.
Majd elérjük a kezdőcsúcstól 1 távolságra
lévő csúcsokat (a kezdőcsúcs szomszédait).
Ezután elérjük s-től 2 távolságra lévő
csúcsokat (a kezdőcsúcs szomszédainak a
szomszédait), és így tovább.
Ha egy csúcsot már bejártunk, akkor a
későbbi odajutásoktól el kell tekinteni.
Amikor egy csúcsot még nem értünk el legyen fehér
színű. Induláskor a kezdőcsúcs kivételével minden
csúcs ilyen.
(u ∉Q és u ∉ ElértCsúcsok )
 Amikor egy csúcsot elérünk és bedobjuk a sorba,
színezzük szürkére. A kezdőcsúcs induláskor ilyen.
(u ∈Q és u ∈ ElértCsúcsok )
 Amikor egy csúcsot kivettünk a sorból és
kiterjesztet-tük (elértük a szomszédait), a színe
legyen fekete.
(u ∉Q és u ∈ ElértCsúcsok )

S=
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1.Lépés :
• Induljunk el a kezdő csúcsból (s)
és tegyük be a sorba (mindegy
milyen sorrendben) a hozzá
tartozó (gyerek) csúcsokat.
• Tegyük be a d tömbe
(feldolgozott csúcsok távolsága a
kezdőcsúcstól(rendre)) a
megfelelő távolságot.
• Végül tegyük be a bejáráshoz
használt sorba a csúcsból(sorból
kivett csúcsból) elérhető, még
FELDOLGOZATLAN csúcsot. Ezt
a három lépést csináljuk egészen
addig, amíg a sor ki nem ürül.
S=
A
d: 0 1 1 1 \
\
\
\
\
sz: /
\
\
\
\
A A A \
sor: B C D
B
C
D
E
F
G
bejárt kulcsértékek:
H
I
A
S=
A
d: 0 1 1 1 2 \
\
\
\
sz: /
\
\
\
A A A B \
sor: C D E F
B
C
D
E
F
G
bejárt kulcsértékek:
H
I
A B
S=
A
d: 0 1 1 1 2 2 \
\
\
sz: /
\
\
A A A B B \
sor: D E F
B
C
D
E
F
G
bejárt kulcsértékek:
H
I
A B C
S=
A
d: 0 1 1 1 2 2 2 \
\
sz: /
\
A A A B B D \
sor: E F G
B
C
D
E
F
G
bejárt kulcsértékek:
H
I
A B C D
S=
d: 0 1 1 1 2 2 2 3 \
A
sz: /
A A A B B D E \
sor: F G H
B
C
D
E
F
G
bejárt kulcsértékek:
H
I
A B C D E
S=
d: 0 1 1 1 2 2 2 3 3
A
sz: /
A A A B B D E F
sor: G H I
B
C
D
E
F
G
bejárt kulcsértékek:
H
I
A B C D E F
S=
d: 0 1 1 1 2 2 2 3 3
A
sz: /
A A A B B D E F
sor: H I
B
C
D
E
F
G
bejárt kulcsértékek:
H
I
A B C D E F G
S=
d: 0 1 1 1 2 2 2 3 3
A
sz: /
A A A B B D E F
sor: I
B
C
D
E
F
G
bejárt kulcsértékek:
H
I
A B C D E F G H
S=
d: 0 1 1 1 2 2 2 3 3
A
sz: /
A A A B B D E F
sor:
B
C
D
E
F
G
bejárt kulcsértékek:
H
I
A B C D E F G H I
A bejárás végeredményeként megkaptuk, a gráf
szélességi bejárásának feszítőfáját. (vastagon
szedett nyilak mentén)
 Ez a feszítőfa nem egyértelmű éppen az miatt,
hogy a bejárás sorrendje(,,iránya”) nem előre
meghatározott.
 Valamint megkaptuk a csúcsok távolságát a
kezdőcsúcstól egy tömbben, a szülőket egy
másik tömbben. Ezek az értékek rendre
párosíthatók a bejárás eredményét tartalmazó
tömbbel.


similar documents