Kas vesimärk või filigraan

Report
Kas vesimärk või filigraan – põgus pilk
paberiajalooga seotud oskussõnavarale
Anu Lepp
Tartu Ülikooli ajaloo ja
arheoloogia instituut
8. oktoober 2014
vesimärk
filigraan
ingl Watermark
sks Wasserzeichen
sm vesileima
rts vattenmärke
tn vandmærke
vn водянoй знак
pr filigrane
hisp filigrana
sks Wasserzeichenkunde
sks Filigranologie
sks Filigranistik
ingl filigranology
vn филигранология
ingl study of watermarks
sm vesileimatutkimusta
vn филигрaнь
vesimärgiteadus
filigranoloogia
filigranistika
filigraanika
Vesimärk
(ÕS, EKSS, Raamatukogusõnastik jt)
PABERI AJALUGU
PABER
Tootmine: Kus? Millal? Millisest toorainest?
Millistes tingimustes?
Turustamine: Kus? Mil viisil? Millise hinnaga? Kui
pika aja jooksul?
Kasutamine: Mil viisil? Millisel eesmärgil?
Vananemine: Mil määral? Millised on olnud
hoiutingimused?
Vesimärgiandmebaasid
Raamatukogude ja arhiivide
kollektsioonid, publitseeritud
kataloogid
Internetis avalikult
kättesaadavad andmebaasid
Puuduvad ühtsed kirjeldusmeetodid (kasutatakse
visuaalseid / tekstilisi / kombineeritud kirjeldusi)
Puudub ühtne terminoloogia
International Association of
Paper Historians
http://memoryofpaper.oeaw.ac.at/iph/
INTERNATIONAL STANDARD FOR THE REGISTRATION OF PAPERS
WITH OR WITHOUT WATERMARKS. VERSION 2.1.1. (2013)
D 5/1 [R3/1 – {c: (g: X “G”)}
<e: {b: Y“LANGESEM”}]>
Briquet Online (BO)
Piccard Online (PO)
Wasserzeichen-Informationssystem (WZIS)
Wasserzeichen des Mittelalters (WZMA)
Watermark Database of the Dutch University Institute for Art History (NIKI)
Watermark Database, Basel (FILIGRA)
Watermarks in Incunabula printed in the Low Countries (WILC)
Watermarks in Incunabula printed in España (WIES)
Watermarks in Incunabula printed in Great Britain (WIGB)
The Thomas L. Gravell Watermark Archive (GRAVELL)
(LIKHACHEV)
Institut Valenciá de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVC+R)
Stiftung Zanders (SZ)
Eesti varajased trükised (EEP)
jt
Bernstein. The Memory of Paper
http://www.memoryofpaper.eu
Bernstein. The Memory of Paper
paber.ut.ee
Otsing ‘amsterdam’ EEP andmebaasi põhjal
kunstiajalugu
heraldika
kristlik sümboolika
• Kunsti leksikon: maali, skulptuuri, graafika, arhitektuuri ja
tarbekunsti terminid eesti, inglise, prantsuse, saksa ja rootsi
keeles eestikeelse seletusega, koost. Rudolf Paris, Eevi End.
Stockholm: Eesti Keele ja Kirjanduse Instituut,
• Suur piiblileksikon, koost. F. Rienecker, G. Maier; tlk E.
Aasamäe jt; peatoim. Ingmar Kurg; eessõna Jaan Lahe.
Logos, 2011.
• Sümboolikaleksikon, koost. Tiit Saare. Avita,
• Eesti vapid ja lipud. 16. sajandi – 1940, koost. Tiiu Oja, Eero
Medijainen. Olion
• Raamatukogusõnastik
• Eesti Entsüklopeedia; ÕS; EKSS
term.eki.ee/vesimärgid
Amsterdami vapp
Tänan tähelepanu eest
[email protected]

similar documents