CD 19-03 - Joris Ghysels - Slides

Report
Nieuwe gezinsvormen
en Sociale Zekerheid
Joris Ghysels TIER
Vooraf: niet doemdenken!
Over welke gezinsvormen hebben we het?
– Gezinnen met kleuters en peuters
(doelpubliek kinderopvang) zijn meestal
“originele koppels”
– Scheidingen trekken veel aandacht, maar
“originele koppels” blijven dominant
– Kostwinnersgezinnen worden een
minderheid, maar er komen meer
alleenstaande ouders: leven met één
inkomen blijft maatschappelijk relevant
Maart 2013
1
Hoe moderniseren we
de Sociale Zekerheid? Basisideeën
1. Diensten in de plaats van uitkeringen
(bv. Kinderopvang)
– Passen bij behoeften (geen
uitkeringsafhankelijkheid)
– Nemen beslissingsvrijheid deels weg
– Hebben een paternalistische bonus
(“arme kinderen hebben baat bij
opvang”)
Maart 2013
2
… modernisering (vervolg)
2. Individualisering van de sociale
zekerheid
– Activeren is het toverwoord
– Betaald werk integreert
– Betaald werk maakt individuen (in het
bijzonder vrouwen) weerbaar
Maart 2013
3
… modernisering (vervolg)
2. Individualisering van de sociale
zekerheid
– Activeren is het toverwoord
– Betaald werk integreert
– Betaald werk maakt individuen (in het
bijzonder vrouwen) weerbaar
MAAR
A. Is volledige individualisering haalbaar?
B. Is individualisering wenselijk?
Maart 2013
4
A. Is individualisering haalbaar?
• De Belgische Sociale Zekerheid is geen
individuele verzekering, maar bouwt op
systematische solidariteit:
– Gelijkgestelde periodes. Voorbeeld:
ouderschapsverlof
– Afgeleide rechten. Voorbeeld: pensioen
voor overlevende partner
• De SZ is sterk gezinsgemoduleerd:
– Alleenstaanden krijgen vaak meer
Maart 2013
5
… haalbaar?
• Afbouwen van solidariteit vergt
decennia:
– Gelijkgestelde periodes werken door in
pensioen. Een levenslooprekening moet
ieder voor zich opbouwen
• Afschaffen van gezinsmodulering
veronderstelt dat iedereen het hogere
bedrag voor individuen krijgt
– Erg duur (alternatief: welvaartsverlies)
Maart 2013
6
B. Is individualisering wenselijk?
• Mensen houden van hun partner
– In elk waardenonderzoek geven mensen
aan dat een goede partnerrelatie
bovenaan hun verlanglijstje staat
– Na een (echt)scheiding blijven velen niet
lang alleen
• Ouders (moeders) van jonge kinderen
hebben veel tijd over voor hun kroost
– Deeltijdwerk en verlofstelsels zijn populair
Maart 2013
7
Maart 2013
8
… wenselijk?
• Meeste Belgen zijn solidair met hun
partner, delen hun leven
• In de meeste Belgische gezinnen bestaat
er geen gelijke taakverdeling
– Partners kiezen voor (tijdelijke?)
ongelijke inkomens
• Beleid kan deze keuze respecteren
– Opletten voor gewoonte, macht en spijt
– Partnersolidariteit ondersteunen
Maart 2013
9
Opletten voor gewoonte, macht & spijt
• Beleid zoekt altijd een balans tussen:
– Vrijheid (eigen keuze)
– Verantwoordelijkheid
• Individuen
– Zijn vaak kortzichtig, denken niet ver
vooruit (bv. over hun pensioen)
– Zijn vaak te optimistisch (bv. over de
duurzaamheid van hun relatie)
• Sociale Zekerheid is net hierom opgezet
Maart 2013
10
Partnersolidariteit ondersteunen in de
plaats van ondergraven
• Gezamenlijke pensioenopbouw
– Partners delen
– Alle pijlers, ook privé-pensioen
• Verlies aan inkomenssolidariteit
verzekeren
– Echtscheiding is een nieuw sociaal risico
– Sociale Zekerheid dekt dit risico niet
Maart 2013
11
Echtscheiding en sociale zekerheid nu
• Activeren stimuleert individuele
vooruitziendheid, maar vrouwen volgen
niet, rekenen op hun partner
• Vrouwen vallen na echtscheiding vaak
meteen terug op de bijstand (OCMWsteun of DAVO)
• Bij andere sociale risico’s (bv.
werkloosheid) is er een (tijdelijke)
tussenstelsel met hogere uitkeringen
Maart 2013
12
Sociale Echtscheidingsverzekering
• Waarom?
– Mensen onderschatten het risico (zouden
zich zelf niet verzekeren)
– Private solidariteit faalt vaak (alimentatie
is te laag en/of wordt niet betaald)
– Bijstand is zeer beperkt
• Zal welvaartsverlies (armoede bij
alleenstaande moeders) inperken
Maart 2013
13
Slotsom
• Niet morrelen in de marge, maar
rechtstreekse oplossingen zoeken voor
nieuwe fenomenen
• Individualiseren is een radicale
oplossing, maar duur en ook niet
wenselijk (sturend beleid)
• Alternatieven:
– Werkelijke gezinsvorm onderkennen
– Scheiding als nieuw sociaal risico
verzekeren
Maart 2013
14
Meer weten?
• Zie www.centrumvoorsociaalbeleid.be
• CSB-Berichten
• Bijvoorbeeld:
6/2009 Cantillon, Ghysels en De Wilde
“De individualisering van de sociale
zekerheid, tussen utopie en dwaling”
Maart 2013
15

similar documents