Kommunikációs és arculati KÖTELEZETTSÉGEK

Report
KOMMUNIKÁCIÓS
ÉS ARCULATI
KÖTELEZETTSÉGEK
EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
TARTALOM
GRATULÁLUNK A NYERTES PÁLYÁZATHOZ!
A Projektgazdának a Támogatási Szerződésben és jogszabályban
(16/2006 Korm. Rend) előírt kötelezettsége a projekttel
kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása.
A Támogatási Szerződés alapján:
-
a Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott
kiadványaiban, média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű
rendezvényein projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló
megkeresést csak alapos okkal utasítja vissza
TÁJÉKOZTATÁSI ÉS NYILVÁNOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK
-
Uniós pályázati összeg elnyerésekor a pályázatban elkülönített összeg áll
rendelkezésre a kötelező nyilvánosság biztosításához.
-
Első sorban arról kell tájékoztatni a lakosságot, hogy Önök európai uniós
pályázatot nyertek, és abból valósítanak meg egy konkrét projektet.
-
Minden egyes magyarországi uniós pályázat ugyanazzal az arculattal
valósul meg, a támogatási összeg határozza meg, hogy milyen
elvárásoknak kell megfelelni.
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖTELEZETTSÉGEK
Arculati változás!
- 2014. január 1-től új uniós programozási időszak, 2014.07.11-től új arculati
kézikönyv és új Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK)
útmutató lépett érvénybe.
- A két dokumentum közös neve: KTK2020
- Az új arculat neve: Széchenyi 2020 (kiejtve Széchenyi húsz-húsz)
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖTELEZETTSÉGEK
Arculati változás!
Kire mi vonatkozik?
- Amennyiben a pályázat benyújtása vagy a támogatási szerződés megkötése
megtörtént a KTK2020 hatálybalépése előtt, abban az esetben az ÚSZT KTK
előírásai az irányadóak.
- Ettől függetlenül, valamennyi projekt esetében a Széchenyi 2020 arculati
előírásait kell betartani annak megjelenésének időpontjától kezdve!
Röviden:
A kötelezettségek nem változtak, csak az arculat.
- A KTK kötelező előírásaitól eltérően elkészített, előzetes jóváhagyás nélküli
kommunikációs feladat teljesítése a projekt kommunikációs költségének keretére
nem elszámolható.
SEGÉDLETEK – ALAPDOKUMENTUMOK 1.
Központi tájékoztatás
- Általános: www.palyazat.gov.hu
Minden európai uniós pályázatra
vonatkozó
közlemény,
útmutató,
felhívás itt jelenik meg.
- Szakmai: Pályázati e-ügyintézés
(pálytáj) felület Help menü
A konkért pályázatra vonatkozó
segédletek, sablonok, útmutatók
helye.
http://emir.palyazat.gov.hu/main/
SEGÉDLETEK – ALAPDOKUMENTUMOK 2.
ÚSZT KTK
- Tartalmazza, hogy mit kell megvalósítani
a projekt kommunikációja során
- Leírja a kommunikáció alapjait
- Tájékoztatást ad a Kommunikációs
feladatok és eszközök értelmezésére,
azok alkalmazására.
SEGÉDLETEK – ALAPDOKUMENTUMOK 3.
KTK 2020
Tartalmazza, hogy hogyan kell végrehajtani a projekt
kommunikációját.
- Kötelező
arculati
elemek
bemutatása,
használatának szabályozása
- Infóblokkok és azok használata
- Tájékoztatási és emlékeztető táblák
- Kiadványok,
nyomtatványok,
hirdetési
és
reklámfelületek
- Elektronikus felületek
- Kiállítás installáció
KÖTELEZŐ LOGÓK
Széchenyi 2020 logó (normál méret)
Széchenyi 2020 logó (nagy méret)
EU logó (zászló + Európai Unió felirat)
Befektetés a jövőbe szlogen
Magyar Kormány logó
KEDVEZMÉNYEZETTI INFÓBLOKKOK
Alsó infóblokk:
(Általánosságban
mindenhol, kivétel a
sajtóközleményen)
Felső infóblokk:
(Csak kiállítási
installációkon és a
sajtóközleményen)
KEDVEZMÉNYEZETTI INFÓBLOKKOK HELYES ALKALMAZÁSA
Fekvő formátum esetén:
A felület jobb alsó sarkában
kell feltüntetni
(kivéve kiállítási installációk
– ott jobb felső sarok).
Az
adott
felület
magasságának
minimum
33%-nak kell lennie az
infóblokk magasságának.
Az infóblokknak tartalmaznia
kell a helyes támogatási alap
megnevezését.
KEDVEZMÉNYEZETTI INFÓBLOKKOK HELYES ALKALMAZÁSA
Álló formátum esetén:
A felület jobb alsó sarkában kell feltüntetni
(kivéve kiállítási installációk – ott jobb felső
sarok).
Az adott felület szélességének minimum
40%-nak
kell
lennie
az
infóblokk
szélességének.
Az infóblokknak tartalmaznia
kell a helyes támogatási alap
megnevezését.
A TÁMOGATÁSI ALAPOK HELYES MEGNEVEZÉSE
A kommunikáció során hivatkozni kell a finanszírozó alapra az alábbiak szerint:
- ERFA támogatás esetén: „Európai Regionális Fejlesztési Alap”
- ESZA támogatás esetén: „Európai Szociális Alap”
- Abban az esetben, amikor a megvalósuló projektet egynél több
támogatási alap finanszírozza a következő hivatkozást kell feltüntetni:
„Európai Strukturális és Beruházási Alapok”.
- Az Európai Unió szöveges megjelenítésekor az Európai Unió elnevezés
kiírása a helyes, rövidítés nem megengedett.
NEM HASZNÁLATOS LOGÓK
ÚSZT infóblokk NFÜ elérhetőséggel:
Régi ÚMFT logó:
ESZA logó:
ÚSZT logó
KOMMUNIKÁCIÓS CSOMAGOK ÉS TÁBLÁK
ÚSZT KTK 10-11. oldal
I. sz. : 500 millió forint felett
II. sz.: 50-500 millió forint között
III. sz.: 50 millió forint alatt
Tájékoztatási táblák:
A típusú: 500 millió forint feletti infrastrukturális beruházások esetén
B típusú: 50 millió forint feletti és infrastrukturális beruházás esetén
C típusú: 50 millió forint alatti támogatási összegnél és nem
infrastrukturális beruházás esetén
D típusú emlékeztető tábla: mindenkinek kötelező kivétel, ha a „C” marad
kint.
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖTELEZETTSÉGEK
A III. sz. Kommunikációs csomag tartalma
PROJEKT
SZAKASZ
Projekt
előkészítés
A projekt
megvalósítási
szakasza
KOMMUNIKÁCIÓS FELADAT
Nincs feladat
„C” típusú tábla elkészítése és
elhelyezése a fejlesztés helyszínén
Fotódokumentáció készítése
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZÁBAN 1. „C” TÍPUSÚ TÁBLA
Projekt megnevezése
maximum 100 karakterben
MINDEN CSUPA NAGYBETŰ,
A MILLIÓ FORINTOT KIÍRNI
BETŰKKEL
Támogatási összeg:
- kék színnel
- millió forint esetén 2 tizedes jegyig
szükséges kerekíteni a matematika
kerekítési szabályai szerint.
Helyes kerekítés, ha a támogatási
összeg 1 785 806 Ft: 1,79 millió forint
Helyes kerekítés, ha a támogatási
összeg 1 998 543 Ft: 2 millió forint
Mérete: A2 (594 x 420 mm)
Kommunikációs feladatok a projekt megvalósítási
szakaszában 2. – Fotódokumentáció készítése
A vállalkozás
tevékenységéről
Képzésekről,
tanfolyamokról
Anonimitás, adatvédelem
- Távolabbi fotókat készítsünk
- Csoportokról készítsünk fotókat (min. 4 ember)
- A portréképek készítése kerülendő, ha mégis ilyet készítünk, kérjük az alany
beleegyezését!
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖTELEZETTSÉGEK
A III. sz. Kommunikációs csomag tartalma
PROJEKT
SZAKASZ
KOMMUNIKÁCIÓS FELADAT
Sajtóközlemény kiküldése a projekt
zárásáról és a sajtómegjelenések
összegyűjtése
A projekt
megvalósítás
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez
utáni szakasza
kapcsolódó tartalommal
„D” típusú tábla elkészítése és
elhelyezése a fejlesztés helyszínén
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA UTÁN 1. - SAJTÓKÖZLEMÉNY
A sajtóközlemény részei és helyes megjelentetésük
1. A fejléc
- Széchenyi 2020 infóblokk, jobb oldalon
felül, hivatkozással a helyes támogatási
Alapra ami az Európai Szociális Alap.
Egyedül itt van fölül az infóblokk.
-SAJTÓKÖZLEMÉNY felirat - ARIAL14 PT
(ALL CAPS, FÉLKÖVÉR, KÉK)
- Dátum: Igazítsuk a (várható) megjelenés
dátumához, éé∣hh∣nn∣ formátumban (Arial
10pt normál)
-
Megtalálható rajta az elérhetőségünk,
hogy az érdeklődő fel tudja venni velünk
a kapcsolatot. (Arial 10pt normál)
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA UTÁN 1. - SAJTÓKÖZLEMÉNY
A sajtóközlemény részei és helyes megjelentetésük
2. A cím, a lead és a törzsszöveg
-
A címe rövid, kifejező, figyelemfelkeltő. (ARIAL 10PT FÉLKÖVÉR ALL CAPS)
-A
lead
(bevezető)
a
legfontosabb
információkat
tartalmazza. Már itt utaljunk az
európai uniós támogatásra, a
támogatási
összeg
mindig
kerekítve szerepeljen, millió forint
esetén 2 tizedes jegyig, a „millió”
betűkkel kiírva. Pl.: 1,43 millió
forint (Arial 10pt félkövér)
- Törzsszöveg maximum egy, de
inkább fél oldal, szerepelnek benne
a fejlesztés sarokpontjai, céljai, a
pályázati azonosító helyett a projekt
címét használjuk.(Arial 10pt normál)
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA UTÁN 1. - SAJTÓKÖZLEMÉNY
JÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
- Szabályos infóblokk,
szerepel rajta a megfelelő
támogatási alap.
- Az elrendezés, a betűtípus,
szín és méret megfelelő.
- Utalás van az Európai Unió
támogatására
- Rövid, tömör, lényegretörő,
de mégis minden fontos
információt tartalmaz a
fejlesztésről
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA UTÁN 1. - SAJTÓKÖZLEMÉNY
ROSSZ SAJTÓKÖZLEMÉNY
- Nem szerepel rajta
semmilyen arculati elem.
- Nincs rajta pontos
elérhetőség
- Az elrendezés, a betűtípus,
szín és méret és a
támogatási összeg
kerekítése sem megfelelő.
- Nincs utalás az Európai
Unió támogatására
- Sok gépelési és helyesírási
hiba van benne.
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA UTÁN 1. - SAJTÓKÖZLEMÉNY
A sajtóközlemény és a fizetett hirdetés
Sajtóközlemény
Sajtóhirdetés
- Sablon szerinti
- Sablon szerinti
- Ingyenes
- Térítésköteles
- A sajtó nem köteles megjelentetni - A sajtó köteles megjelentetni
- A sajtó nem köteles az arculati
- A sajtó köteles az arculati elemeket
elemeket megjeleníteni
megjeleníteni
- A támogatási összeget 2 tizedes jegyre kerekítjük
Kinek és hogyan küldjük el?
- Olyan sajtóorgánumnak, amely profilját tekintve illeszkedik a projekt témájához
- Helyi újságnak
- Lehet elektronikus is
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA UTÁN 2. - TÉRKÉPTÉR
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó
tartalommal
-
Belépés a Pályázati E-ügyintézés (Pálytáj) felületen (Médiafeltöltés)
A projekt során készült fotók, videók feltöltése galériákba
A projekt egészét átfogó fényképeket készítsünk, ami bemutatja a teljes
fejlesztést. (további információ a Fotódokumentáció c. dián)
1 helyszínhez 10 galéria hozható létre
1 galériába 100 db fotó (max. 10MB/db) tölthető fel
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK A PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA UTÁN 3. „D” TÍPUSÚ TÁBLA
Mérete: Minimum A3 (594 x 420 mm)
Projekt megnevezése
maximum 100 karakterben
MINDEN CSUPA NAGYBETŰ,
A MILLIÓ FT IS!
Támogatási összeg:
- kék színnel
- millió forint esetén 2 tizedes jegyig,
szükséges kerekíteni.
TÁBLAGENERÁTOR
-
-
Online segítség a táblák elkészítésére
-
Csak az adatokat kell beírni, a többit elkészíti a program
-
A kész táblakép azonnal küldhető a nyomdába
Elérhetőség:
http://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖTELEZETTSÉGEK
„C” típusú tájékoztató tábla
Mérete: A2 (594 x 420 mm)
„D” típusú emlékeztető tábla
Mérete minimum A3-as 420 x 297 mm
A Széchenyi2020-as arculatú „C” típusú tábla kihelyezése esetén, a tábla a
„D” típusú táblát kiváltva a fenntartási időszak végéig, azonos tartalommal kint
hagyható.
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖTELEZETTSÉGEK
Köszönöm a figyelmet!
Elérhetőségek:
Központi telefon:
061/273-42-50
E-mail kommunikációs és arculati kérdésekben:
[email protected]
Arculati kisokos:
http://palyazat.gov.hu/doc/25

similar documents