dr. Feldman Zsolt

Report
A zöldítési intézkedések politikai céljai
és a végrehajtási folyamatuk
Magyarországon
Dr. Feldman Zsolt
agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár
Vidékfejlesztési Minisztérium
Multifunctional Landscapes Roadshow
Budapest, 2013. június 3.
Természeti erőforrások
•
•
•
•
•
A mezőgazdasághoz kapcsolódó természeti
erőforrások:
termőföld,
talaj,
víz,
erdő,
növényzet és az állatvilág genetikai állománya =
biodiverzitás
Termőföld
• Magyarország összes területe 9,3 millió hektár, ebből:
• mezőgazdasági terület 5,337 millió hektár.
• A mezőgazdaságilag hasznosított terület:
• 80 százaléka szántó,
• 14 százaléka gyep (legelő, rét),
• 6 százalék a konyhakert, a gyümölcsös és a
szőlőterület részaránya.
Természeti erőforrások hasznosításának
kihívásai
A mezőgazdaság hosszútávon jelentkező kihívásai a természeti
erőforrások hasznosítás során:
– Az időjárás változékonyabbá, szélsőségesebbé és
kiszámíthatatlanabbá válik,
– csökken a biológiai sokféleség,
– egyes térségekben kevesebb lesz az ivó- és öntözővíz,
– egyes kártevők, növény- és állatbetegségek gyorsabban
terjednek,
– a tengeri és folyami halászat hozama drasztikusan
visszaesik.
Stratégiai feladat a természeti erőforrások fenntartható
gazdálkodása!
Alkalmazható eszközök
• Kutatás-fejlesztés támogatása;
• A műszaki-technológiai fejlődés legújabb vívmányainak
alkalmazása növénytermesztésben és állattenyésztésben:
- technológiák,
- művelésmódok,
- jó gyakorlatok;
• Szakmai ismeretek átadása gazdálkodóknak;
• Támogatáspolitika
Uniós közvetlen támogatások
2014-2020 között
(EMGA)
KAP 2014-2020
Nőnek a magyar agrártámogatások 2014 és 2020 között.
• Magyarország részaránya a KAP költségvetéséből 3,19%-ra
emelkedik a korábbi 2,36%-ról,
• A korábbi 10,4 milliárd euró helyett 12,3 milliárd euró
agrártámogatást kap 2014-2020 között,
• A közvetlen támogatások Magyarországra jutó összege 1,6
milliárd euróval nő 2007-2013-hoz képest, azaz mintegy 500
milliárd forinttal több jut a magyar gazdáknak a következő 7
évben,
• Az uniós költségvetési ciklus első éve, 2014 átmeneti év lesz,
amelyben a közvetlen támogatások változatlanok maradnak.
Alltech Kérődző Szeminárium, Velence 2013.
KAP
2007-2013
I. pillér
Piaci
intézkedések
Intervenció,
magántárolás,
stb.
Egyre szűkülő
alkalmazási
lehetőségek
II. pillér
Közvetlen
támogatások
Vidékfejlesztés
(+ nemzeti társfinanszírozás
+nemzeti kiegészítések)
Különleges támogatások
4 tengely
moduláció
+top-up támogatások EU12-ben
KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI (2014-2020)
1.
Életképes élelmiszertermelés:
- a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor
versenyképességének javítása.
2.
Természeti erőforrásokkal való fenntartható
gazdálkodás:
- a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és
ösztönözése.
3.
Kiegyensúlyozott területi fejlődés:
- a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása.
Minden tagállam számára
kötelező elemek
•
•
•
Alaptámogatás
„Zöld” komponens
Fiatal gazdálkodóknak
juttatott támogatás
Tagállamok által választható
önkéntes elemek
+
•
•
Termeléshez kötött
támogatás
Természeti hátrányokkal
sújtott területek
támogatása
A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása
VAGY
Tagállam számára kötelező, a gazdák számára választható elem
A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer
Zöldítés követelményei alól mentesülnek.
A kölcsönös megfeleltetést itt is be kell tartani, de támogatási szankció
nincs.
CAPPING
CAPPING
A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK ÚJ RENDSZERE
Zöldítésről
Közvetlen támogatás egy része kifizetésének feltétele
az eddigi követelményeken túl további zöld
kötelezettségek teljesítése
Cél a környezetvédelmi teljesítmény javulása
Minden EU-tagállamban közvetlenül hatályos lesz;
Delegált jogi aktusok nagy szerepe,.
A zöldítést érintő területek nagysága az EU-ban
20,000.0
18,275.9
18,000.0
16,000.0
14,000.0
11,874.1
12,000.0
11,044.4
8,994.8
10,000.0
8,000.0
6,000.0
4,000.0
4,313.6
2,522.3
2,453.3
995.8
2,000.0
0.0
Forrás: EUROSTAT
1,390.9
1,359.7
168.7
A KAP-ban jelenleg is létező zöld elemek
Kölcsönös megfeleltetés:
• HMKÁ (Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot)
• JFGK (Jogszabályban foglalt gazdálkodói követelmények) 1-5, 9: természet és
környezetvédelem, talajvédelem- vízvédelem, növényvédőszer használat.
AKG:
• önkéntes,
• 5 éves kötelezettségvállalás,
• Magyarországon 21 célprogram (fokozottan védett madárfajok, szántó, gyep,
ültetvény, biogazdálkodás, őshonos állatfajok génmegőrzése)
Tanúsított rendszerek (pl.: ISO integrált és egyéb környezeti szempontú
tanúsító rendszerek, melyek a jövőben mentességet adhatnak egyes KAP
intézkedések feltételrendszere alól):
• piaci és üzleti alapon,
• önkéntes,
• nem hatósági ellenőrzés, hanem akkreditált auditálás üzleti alapon.
„Zöld” komponens a 2013. március 19-i
Tanácsi Álláspont tükrében
Kötelező a tagállam és a gazdák számára is, a közvetlen
kifizetési nemzeti keretösszeg 30%-a.
Általános érvényű (kivéve kisgazdálkodók), évenkénti és nem
szerződéses formájú.
A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat.
Feltételei:
- Diverzifikálás
- Állandó gyepek fenntartása
- Ökológiai célterület fenntartása (állandó gyepen felüli
jogosult területen).
„Zöld” komponens – I.
Terménydiverzifikáció
- Bizottsági javaslat szerint: 3 ha szántó felett betartandó, legalább 3 féle
növény termesztése tárgyévben, meghatározott min. és max. arányokkal,
- Nem ugyanazt jelenti, mint a vetésváltás
Vetésváltás = időbeliség; Terménydiv. = térbeliség
- Mentesülő üzemtípusok (javaslat szinten): pl. 75% feletti
gyepterület vagy árasztásos kultúrák; ahol a szántó teljes egészében fű,
egynyári takarmánynövény vagy hüvelyesek termesztésére szolgál,
illetve parlagon hagyják.
- Tanácsi Álláspont szerint: 10 ha szántó felett 2 növény, 30 ha szántó
felett 3 növény.
„Zöld” komponens - II
Állandó gyepterület
Bizottsági javaslat szerint: gazdálkodói vagy akár
parcella szinten rögzíteni és nyomon követni az állandó
gyepterületek nagyságát.
Bizottsági javaslat szerint: - 5%-ban lehetne
megváltoztatni a nagyságát a 7 év alatt.
Tanácsi Álláspont szerint: nemzeti vagy regionális szintű
monitoring, illetve alternatív megoldások.
„Zöld” komponens – III.
Ökológiai célterület
Bizottsági javaslat szerint: a támogatható szántóterület 7%-át ki kell jelölni
minden üzemben ökológiai célokra,
Tanácsi Álláspont
• konkrét listát tartalmaz (ami tagállami kezdeményezésre a Bizottság
jóváhagyásával bővíthető),
• bevezetés kétlépcsős: 2014-től 5%, majd egy 2017. évi felülvizsgálat
után 7%,
• Beszámítható területek: mezsgyék, puffersávok, fehérjenövény
termőterület, ültetvények, erdős területek, kunhalmok (tájelemek), stb..
Egyenértékű gyakorlatok elismerése akár egy, akár a zöldítés mindhárom
követelményére vonatkozóan, illetve többféle mentesülő gazdálkodási/területi
típus (ez fontos előrelépés az eredeti bizottsági javaslathoz képest).
„Zöld” komponens – IV.
Következetesen, 2011 óta képviselt magyar álláspont:
- egyszerűsítés fokozott érvényesítése,
- ne korlátozza a versenyképességet,
- ne nehezítse meg túlzottan a források lehívását, ne járjon túl nagy teherrel,
- a lehető legnagyobb tagállami mozgástér.
Terménydiverzifikáció:
- a Bizottság által javasolt 3 ha-os küszöböt emelni kell,
- kisebb üzemek esetében elegendő legyen 2 különböző növényt termeszteni.
Állandó gyepterület:
- tagállami szintű követelmény fenntartása.
Ökológiai célterület:
- a jelenleg ökológiai célokat szolgáló területek is beszámíthatóak legyenek a
célterület mértékébe még akkor is, ha jelenleg nem támogatható területek,
- a 7% rugalmasabb kezelését (termelői csoportok vagy tagállami szinten),
csökkentését szeretnénk.
Vidékfejlesztési prioritások
2014-2020
A 2014-2020 időszak vidékfejlesztési céljait a hat vidékfejlesztési
Uniós prioritáson keresztül kell elérni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tudás transzfer a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban
Mezőgazdaság versenyképessége, üzemek életképessége
(beruházások)
Élelmiszerlánc-szervezés, kockázatkezelés a mezőgazdaságban
Mezőgazdaságtól és erdőgazdálkodástól függő ökoszisztémák
megőrzése, javítása (AKG, Natura 2000, ökogazdálkodás,
génmegőrzés, stb.)
Erőforrás hatékonyság és alacsony szénfelhasználású és széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés az agrár-élelmiszer és
erdőgazdálkodási ágazatokban
A vidéki területek foglalkoztatási és fejlesztési lehetőségeinek
kiaknázása.
Köszönöm
a megtisztelő figyelmet!

similar documents