LCC - Livscykelkostnad

Report
LCC - Livscykelkostnad
LCC total = investering + LCC energi + LCC underhåll
LCC energi = årlig energikostnad * nusummefaktorn
15%
Exempel
Lysrör
6%
79%
Investering
LCC uh
LCC e
Nuvärde
• Den så kallade ”nusummefaktorn” kan räknas
ut eller läsas ur tabell
Denna faktor används i
exemplet , 20 år och 2% ränta
(5% – (+3%) = 2%)
Nuvärde, kr
LCC – Livscykelkostnad
Elkostnad
350,000
300,000
0,8 kr/kWh
Real kalkylränta
5%
Real energiprisökning
3%
Tid kalkyl omfattar
20 år
Storlek lokal 1 420 m2
250,000
Tänt i medeltal
200,000
150,000
Elenergi
Drift och underhåll
100,000
Investering
50,000
0
HPS
MH
Lysrör, T8 HF
8 h/dygn

similar documents