Presentasjon av lønn

Report
Lønnsinnplassering i
Hovedtariffavtalen i Staten
Hovedtariffavtalen i Staten
Forsker I
• I dag: direkte plassert i spenn mellom 612.980
og 760.521
• I UH-sektoren to mulige stillingskoder:
– 1183 Forsker: direkte plassert i spenn mellom
572.700 og 1.215.800 (lønnstrinn 68-101)
– 1404 Professor: direkte plassert i spenn mellom
689.200 og 1.215.800 (lønnstrinn 77-101)
Forsker II m/dr.grad
• I dag: plassert i lønnsstige mellom 529.431 og
612.980
• I UH-sektoren:
– 1109 Forsker: plassert i lønnsramme 24 (468.400689.200, lønnstrinn 57-77)
• AFIs lønnsstige tilsvarer alternativ 8 (533.000-620.500)
Forsker II u/dr.grad
• I dag: plassert i lønnsstige mellom 511.079 og
602.598
• I UH-sektoren to mulige stillingskoder:
– 1108: plassert i lønnsramme 25 (396.900-609.500,
lønnstrinn 47-71)
• AFIs lønnsstige tilsvarer ingen lønnsstige i staten: Forsker II
u/dr. grad må dermed direkteplasseres i LR25
(mellom 485.400 og 609.500)
– 1109: samme som Forsker II m/dr.grad
Forsker III
• I dag: plassert i lønnsstige mellom 448.218 og
501.904
• I UH-sektoren:
– 1108: plassert i lønnsramme 25 (396.900-609.500,
lønnstrinn 47-71)
• AFIs lønnsstige tilsvarer alternativ 8 (445.100-552.700)
Administrasjon: konsulenter
• Datakonsulent, økonomikonsulent,
førstekonsulent (har i dag forskjellige
lønnsstiger)
• I UH-sektoren:
– 1408 Førstekonsulent: plassert i lønnsramme 21
(344.000-476.800, lønnstrinn 37-58)
• AFIs lønnsstiger kan plasseres inn i lønnsramme 21
alternativ 8, men må direkteplasseres på slutten av
nåværende stige
Informasjonsleder
• I dag: plassert i lønnsstige mellom 484.880 og
539.453
• I UH-sektoren:
– 1434 Rådgiver: direkte plassert i spenn mellom
379.100 og 655.400 (lønnstrinn 44-75)
Personal- og kontorleder
• I dag: plassert i lønnsstige mellom 440.865 og
520.255
• I UH-sektoren:
– 1054 Kontorsjef: direkte plassert i spenn mellom
390.600 og 943.700 (lønnstrinn 46-88)
Økonomi/Administrasjonssjef
• I dag: direkte plassert
• I UH-sektoren:
– 1056 Administrasjonssjef: direkte plassert i spenn
mellom 390.600 og 943.700 (lønnstrinn 46-88)
– 1058 Økonomisjef: direkte plassert i spenn
mellom 390.600 og 943.700 (lønnstrinn 46-88)
Daglig leder
• I dag: direkte plassert
• I UH-sektoren:
– 1475 Instituttleder: direkte plassert i spenn
mellom 468.400 og 1.215.800 (lønnstrinn 57-101)

similar documents