Taal, niet alleen een zaak van de docent Nederlands

Report
Taal, niet alleen een zaak van de
docent Nederlands
Roos Scharten, Expertisecentrum
Nederlands
Edith Vissers, KPC Groep
13 november 2013
Twee recente publicaties
De Drieslag Taal
Taal in het beroepsonderwijs leunt op drie
pijlers:
• Taal in de praktijkvorming (op school en
daarbuiten)
• Ondersteunend taalonderwijs
• Extra ondersteuning voor zwakke leerlingen
(Bolle, 2010)
Taal in de praktijkvorming
De uitdaging:
• Van thuistaal naar vaktaal/schooltaal
• Van dagelijkse algemene taalvaardigheid naar
cognitieve academische taalvaardigheid
• Van DAT naar CAT
Van DAT naar CAT
• Van Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid naar Cognitieve
Academische Taalvaardigheid
Voedsel, spijsbrij, maag, proces,
peristaltiek
Hapje, eten, buik,
gaat door
Van DAT naar CAT - schematisch
DAT
• Concreet
– Over nu
– Over hier
• “Uh, dinges”
• Eenvoudige verbanden
(omdat, maar, want)
• Eenvoudige
denkconstructies (tijd,
plaats)
CAT
• Abstract
– Over verleden en toekomst
– Over daar
• Nauwkeurig, specifiek
• Complexere verbanden (ten
gevolge van, ondanks,
hoewel)
• Gedachteconstructies
(oorzaak-gevolg, doelmiddel)
Van DAT naar CAT - planmatig
Voorbeelden van verrijking
• Schrijfopdracht: geef aan welke woorden in
ieder geval in de tekst moeten voorkomen
• Memoriespel om de betekenis van moeilijke
woorden extra te oefenen
• Beoordelingscriterium bij presentaties:
gebruik van vaktaalwoorden
• Taalverschillen: maak een kookboekrecept en
een stroomschema (procestechniek)
Aan de slag
• Lees de tekst
• Bepaal het doel van een les
• Hoe ga je beoor?
Taal, niet alleen een zaak van de
docent Nederlands
Roos Scharten
[email protected]
Edith Vissers
[email protected]

similar documents