Ocenění pro Plaveckou školu Uherské Hradiště v roce 2014

Report
Ocenění práce ředitele Plavecké školy
Uherské Hradiště, Plavecké školy
Uherské Hradiště a ocenění
plaveckých škol Zlínského kraje.
Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území
města Uherské Hradiště.
•
•
•
•
•
•
•
Čtvrtek 12. dubna 2014 – velký sál Reduty – zúčastnili se za PŠ UH: Mgr. Ladislav
Botek – ředitel PŠ, Jan Duda – zástupce ředitele PŠ střediska UH, Lenka Hrňová –
vedoucí kroužků, Mgr. Magda Ručková – zástupce ředitele PŠ střediska Luhačovice,
Mgr. Hana Zuntová – metodik PŠ UH
Počet oceněných: 20
Kategorie: Začínající pedagog, dlouholetý přínos pro pedagogickou činnost,
výrazná pedagogická osobnost, osobnosti škol jiných zřizovatelů
Ocenění: Mgr. Ladislav Botek – zvláštní ocenění města Uherské Hradiště za
mimořádný pedagogický přínos
Otázka: Čeho si na své dosavadní práci nejvíce ceníte. ( Dotazy ostatním: Proč
byste doporučil učitelské povolání)
Předával: pan starosta Květoslav Tichavský a místostarostové pan Mgr. Evžen Uher,
Ing. Zdeněk Procházka a Ing. Stanislav Blaha, přítomna paní senátorka Ing. Hana
Doupovcová
Moderátor: David Vacke – herec Slováckého divadla
13. ročník Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje
•
•
•
•
•
•
•
Středa 26. března 2014 – Muzeum J.A. Komenského Uherský Brod
Počet oceněných: 20, ( počet nominací 64)
Kategorie: Za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání
mladé generace.
Otázka: Na co se v dnešní době používá v plavecké škole bidlo.
Předával: pan Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, náměstci a radní –
pan PaedDr. Petr Navrátil – radní pro školství
Účast zástupců města UH, pan Mgr. Evžen Uher, paní Ing. Dana Stojnová
Moderátor: David Vacke
Osobnost roku 2013 Zlínského kraje – pořadatel – Jiří Králík –
hokejový reprezentační brankář
•
•
•
•
•
•
Pondělí 14. dubna 2014 – zámek ve Vsetíně
Počet oceněných: 32
Kategorie: všechny obory činnosti
Kdo z oceněných: Doc. Ing. Petr Hlaváček CSc. - in memoriam, Doc. PhDr. Luděk
Galuška, prof. Ing. Antonín Píštěk CSc., PhDr., Karel Pavlištík CSc., Šárka
Pančochová, ak. malíř a grafik Jíljí Hartinger, Jan Zubíček, MUDr., Jan Šternberský
CSc., PhDr. Antonín Sobek, plk. Ing. Bedřich Koutný
Předával: pan Hejtman Zlínského kraje – MVDr. Stanislav Mišák, radní , náměstci
Moderátor: Vlasta Korec
Udělení nejvyššího resortního vyznamenání - Medaile
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
•
Předcházelo jednání: Čtvrtek 27. března 2014 – Jednání na MŠMT ČR – Vrchní
ředitel pan Ing., Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., pan Mgr. Svatopluk Pohořelý
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
Poslání ČUŠP
Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání
Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání
Vyhláška 48-2005 z pohledu České unie školního plavání
Financování výuky plavání
MŠMT - různé
Kdy, kde: Pátek 28. Března 2014 – Zlatý sál Lichtenštejnského paláce v Praze
Počet oceněných: 50
Kategorie: Medaile ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za
vynikající pedagogickou činnost
Předával: ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan PhDr. Marcel Chládek, MBA
spolu s 1. náměstkem panem PhDr. Jindřichem Fryčem
Kdo navrhl: Rada Zlínského kraje
Moderoval: tisková mluvčí MŠMT ČR MgA. Klára Bílá

similar documents