UNINETTs SIP-leveranser til sektoren

Report
UNINETTs SIP-leveranser til sektoren i 2011
sip:[email protected]
sip:[email protected]
SIP er mer enn telefoni
2
SIP signalering vs mediestrøm
3
SIP har tatt av!
4
UNINETTs oppgave
Vi ser SIP som en fremtidig svært viktig
protokoll, ikke bare for telefoni.

Åpne for fremtidige muligheter – mest mulig
bruk av åpne standarder
Vi ønsker fri, enkel sanntids kommunikasjon
på tvers av institusjoner og med resten av
verden.
Vi må legge til rette for tjenester

UNINETT må ha en sentral rolle for realisering


5
TM
UNINETT Sanntid
Åpen sanntidskommunikasjon
som skalerer
6
UNINETT Sanntid
har fire hovedleveranser…
1.
2.
3.
4.
En SIP infrastruktur for hele UH-sektoren
Sentralt knutepunkt mot PSTN-tjenester
SIP-baserte felles-tjenester
Assistanse og veiledning på SIP og VoIP telefoni
…og vi leverer i 2011 !
7
Forankring
UNINETT Sanntid er forankret @Campus
Strategi-og Prioriteringsråd
8







Håkon Alstad, Assisterende IT-direktør, NTNU
Knut Borge, Seksjonsleder for seksjon for system- og
applikasjonsdrift, UiO
Per Borgesen, Dekan ved avdeling for informatikk og
e-læring, HiST
Arne Hatlen, IT-sjef, HiT
Petter Kongshaug, adm. dir, UNINETT (leder)
Thor-Inge Næsset, IT-sjef, NHH
Tord Tjeldnes, IT-direktør, UiA
Finansiering



Betales over medlemsavgiften
(gjelder UH-institusjonene)
Besparelser på “bylinje” og trafikk går
uavkortet tilbake til sektoren
Maskinvare dekkes initielt av UNINETT
9
UNINETTs SIP ressurser




Mye erfaring fra GigaCampus-tiden (2006-2009)
Erfaring fra flere piloter
Samarbeid i Europa gjennom GEANT3
Personer









Vidar Faltinsen (prosjektleder)
Jardar Leira
Miguel Baptista
Geir Olav Jensen
Gurvinder Singh
Olav Kvittem
Tore Kristiansen
Eksterne konsulenter fra Norge og Sverige
Førstelinjesupport 24x7 av UNINETT driftsenter
10
Knutepunkt mot PSTN
11
over 60% besparelse
på faste kostnader
stort potensial for
besparelse på trafikk
Hvordan bytte til SIP infrastruktur?
12
Bytte fra PRI til SIP
13
Bytte fra PRI til SIP
14
SIP mellom institusjonene
15
SIP mellom institusjonene
16
I tillegg: SIP mot omverden gratis over Internett
ENUM (Telephone Number Mapping)



Nøkkelen til skalerbar
samtaleruting
Registrering av alle nummer i DNS
DNS er:
 Distribuert
 Stabilt
 Redundant
17
Fordeler å komme på SIP




Direkte telefoni mellom institusjonene og
andre SIP-kapable internasjonalt, uten 3djepart
Bli nåbar fra hele verden på nummer via SIP
(ENUM)
Kontakt på navn sip:[email protected]
Benytte UNINETT SIP-baserte tjenester
18
SIP til PSTN
19
Fysisk og nettverksmessig redundans
20
Nasjonal SBC redundansn









Alternative nettverksveier (UNINETT)
Forskjellig fysiske plasseringer
Redundante lokalnett
Redundant strømtilførsel
Redundante PSU, disker og NIC
Redundant tilknytning til PSTN
Overvåkes 24/7 av UNINETT
Enkelt skalerbart etter behov
Kapasitet optimalt opp mot 10.000 samtidige
samtaler pr. enhet.
21
Fordeler ved omlegging





Kontroll på egen telefoni (Kr)
Detaljert samtalelogg (begge veier)
Anomalideteksjon (Kr)
Endring av leverandør gjøres ett sted (Kr)
Dele overkapasitet (Kr)
22
UNINETT Sanntid hovedleveranser
1.
2.
3.
4.
En SIP infrastruktur for hele UH-sektoren
Sentralt knutepunkt mot PSTN-tjenester
SIP-baserte felles-tjenester
Assistanse og veiledning på SIP og VoIP telefoni
23
UNINETT Sanntid
Gir ubegrenset tilgang til gratis telefonkonferanse
24
conference.uninett.no
3.
En SIP infrastruktur for hele UH-sektoren
Sentralt knutepunkt mot PSTN-tjenester
SIP-baserte felles-tjenester
4.
Assistanse og veiledning på SIP og VoIP telefoni
1.
2.
25
SIP server på campus
26
UNINETT Sanntid
Mål for 2011






Fase minst 10 institusjoner over fra ISDN bylinje til
UNINETT Sanntid
Jobbe sammen med piloter som vil migrere til åpen telefoni
på campus
Samarbeide med HiNT og deres prosjekt “samordnet
kommunikasjon”. Tilby her en integrasjon mot Microsoft
Lync
Delta i pilotprosjekt med samtrafikk mot Akershus
fylkeskommune. Visjon: På sikt bør all sanntidskommunikasjon i offentlig sektor gå direkte over internett.
Videreutvikle conference.uninett.no til å tilby videomøte. Se
på integrasjon mot webmøter.
Pilotere nye tjenester/applikasjoner på SIP infrastrukturen
27
Kø med institusjoner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
UNINETT
Universitetet i Oslo
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Gjøvik
Universitetet i Agder
UMB
NHH?
Høgskolen i Vestfold?
?
?
Det er bare å melde seg på…
28

similar documents