Power Point foreldremøte

Report
30.09.2014
Litt om oss – maurtua og bikuben
Personalsammensetning
Maurtua: Siri, Kari, Renate og Mari (lærling fra vgs)
Bikuben: Kjellaug, Anne Karin, Torunn og Bente Elin
Barnegrupper
Maurtua (17 barn) Bikuben (19 barn)
Samarbeid på tvers
Hva gjør vi i løpet av en uke?
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Valg av
funksjonsrom
Valg av
funksjonsrom
Maurtua
turdag
Bikuben
turdag
Aldersdelte
grupper
Maurtua
matlaging
STORKOR
Tur for
5-åringene
Bikuben
matlaging
Valg av funksjonsrom
 Stort sett hver dag
 Formingsrom, konstruksjons/byggerom, vannleke-




rom, rollelek- rom og språkrom
Uteaktiviteter (på valg)
Hakkespetten (for de minste barna)
Trestubben
Gangen mellom Trestubben og funksjonsrommene
Formingsrom og vannlekerom:
 Tema: ”de fire elementer” : ild, luft, jord og vann.
 Vi jobber med: samle inn naturmaterialer (lage
kranser, lager ”spøkelseslykter, male og tegne
aktiviteter.
 Vannrom: eksperiment med flyting/synking, volum
(forskjellige kar, båter, dyr mm.)
Konstruksjons/byggerom
 Antall, rom og form (telle, organisere++)
 ”små arkitekter” – stabler, bygger og fokus på godt
samarbeid.
SPRÅKROM:
 Mattekassen (antall, rom og form)
 Brettspill, puslespill, bordaktiviteter.
 Snakkepakken – eventyr med ulike konkreter (brukes i
samlingsstund, frukt ++
 Litt IKT (spill og bokstavtrening på pc)
 Lyd- lotto (Auditiv læring)
TUR/UTEDAG:
 Målet er å komme oss ut på tur hver uke.
 Bikuben onsdag, maurtua torsdag.
 Turer i nærmiljøet – hva finnes rundt oss?
 Deler oss opp i grupper etter alder.
 Mat på turen.
STORKOR TIRSDAGER
 Vi synger sanger fra ”være sammen”
Matlaging/varm mat:
 Økt fokus på kosthold og helse
 Varm mat både ute og inne (på tur)
 Frukt og grønt til alle måltider
 Bursdagsfeiring (bursdagsskap)
 Valg av ”bursdagsmeny”: fruktsalat
eller ”pinnsvin”.
Rom for motorisk utfoldelse
 Gangen mellom Garderoben og funksjonrommene:
 Balansetrening
 Huske
 Balansebenk
 Matter på gulvet
Aldersdelte grupper:
 1- åringene: Maria og Linda
 2- åringene: Helene, Siv Lena, Kari/Siv Hege
 3-åringene: Gunvor,
 4-åringene: Bente Elin og Siri
 5-åringene (førskulegruppa): Renate og Kjellaug
2- årsgruppa
 TEMA: «Meg selv»
 Sanger med bevegelse
 Tromme navnet (stavelser)
 Munn motorikk (blåse såbebobler, lage grimaser o.l)
 Farger
 Former
 Preposisjoner (over, under, ved siden++)
 Kims lek
3-årsgruppa
TEMA: «Familien min»
- Rim og regler
- Sanger med bevegelse
- Eventyr med flanellograf
- Bruk av «huset mitt» samtaler om familien
- Former, farger og preposisjoner
- Litt bruk av mattekassen
4- årsgruppa:
 TEMA: SOSIAL KOMPETANSE
 Pedagogisk opplegg: ”Du, og jeg og vi to” med fokus på




empati, vennskap, samarbeid.
Være sammen – sanger og bøker
Rollespill
«Øve på å se hverandre, være greie med hverandre»
Former, farger, preposisjoner
Førskulegruppa
 Egen turdag hver mandag.
 Opplegg fredager: Språksprell, tall (enkel mattematikk) og





bokstaver (ord og stavelser), lyttetrening.
Lek med rim og regler (RIM KORT, RIM LOTTO)
Regler (hvilke forvetninger har barna – lære ABC- sangen,
være i lag med de andre førskulebarna i andre barnehager)
Lesestund (med oppsummering).
Samfunnet vårt (hva finnes rundt oss?) bli kjent med
Sauda- samfunnet (politi, brannvesen – ulike bedrifter)
Barnemøter – en arena for medbestemmelse
Være sammen – hva jobber vi med
nå?
 Frukstund
 Samlinger 2 ganger i uka (basevis)
 Ny bok hver måned (forskjellige tema)
 Fokusområder frem til jul: vennskap, empati, følelser

similar documents