VY_52_INOVACE_PV18.24

Report
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115
Autor: Mgr. Ilona Sadílková
Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.24
Téma: Alkoholy a fenoly
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1826
Klíčová slova: alkohol, etanol, fenol
Anotace: Tato prezentace slouží jako shrnutí učiva organické chemie na téma
alkoholy a fenoly jako kyslíkaté deriváty uhlovodíků pro žáky devátých ročníků. V
samotném úvodu si ujasníme samotný pojem “alkohol“, budeme se věnovat
etanolu a poté uvedeme jiné sloučeniny alkoholů.
VY_52_INOVACE_PV18.24
ALKOHOLY A
FENOLY
(KYSLÍKATÉ DERIVÁTY
UHLOVODÍKŮ)
Vypracovala: Mgr. Ilona Sadílková,
červenec/2011, Člověk a příroda,
chemie, alkoholy a fenoly
CO SI PŘEDSTAVUJETE POD SLOVEM
ALKOHOLY??
Úkol 1: Vytvořte během 2 min myšlenkovou mapu
víte, o čem bude řeč?............
CO OBSAHUJÍ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE?
Staří Egypťané a Sumerové pili nápoje s
alkoholem
 Výroba piva poznána již 2000let př.n.l.
 obecně alkohol a alkoholické nápoje obsahují
ethanol

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ALKOHOLŮ
jsou to deriváty uhlovodíků, který ve svých
molekulách obsahují vázané atomy kyslíku
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
Alkoholy mají ve svých molekulách
hydroxylovou skupinu –OH. Názvy
alkoholů mají zakončení –ol.
Úkol2: Pomocí tohoto modelu alkoholu sestavte racionální vzorec a pojmenujte!
ETHANOL, ETHYLALKOHOL, “LÍH“
bezbarvá kapalina charakteristické vůně
 je hořlavý a jeho páry se vzduchem tvoří
výbušnou směs
 Vznik kvašením cukrů

Úkol 3: Jak po zkvašení získáme
ze směsi alkohol?
Ethanolové kvašení:
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
cukr
ethanol
VYUŽITÍ ETHANOLU
výroba chemikálií
 v laboratoři jako rozpouštědlo
 jako palivo
 dezinfekční prostředek v lékařství
 výroba alkoholických nápojů

Úkol 4: Popište nyní rozdíl ve významu slova alkohol v běžném životě
v chemii.
METHANOL, METHYLALKOHOL
Hořlavá, bezbarvá,
kapalná a prudce
jedovatá látka
 požití malého množství
methanolu poškozuje
zrakový nerv případně
poté smrt

Využití: -jako rozpouštědlo
-kapalné palivo
-výroba formaldehydu
Úkol 5: napište vzorec
methanolu dle modelu.
GLYCEROL, GLYCERALKOHOL,“GLYCERIN

V molekule navázány 3 hydroxylové skupiny –
OH » trojsytný alkohol
bezbarvá olejovitá kapalina nasládlé chuti
 použití: kosmetika, potravinářství, výroba
výbušnin

Úkol 6: zkuste vybrat ze tří využití glycerolu jedno, na
které přišel sám velký fyzik Alfred Nobel.
ALFRED NOBEL: VYNÁLEZ DYNAMITU
- jde o ester glycerolu tzv. glyceroltrinitrát- výbušnina
nebo také lék na srdeční choroby
-působil kyselinou dusičnou na glycerol
ETHYLENGLYKOL
Ve své molekule navázané 2 –OH skupiny
 Bezbarvá, olejovitá kapalina, jedovatý
 použití: -složka do nemrznoucích
chladících směsí
- surovina pro výrobu plastů

Úkol 7: Namalujte vzorec ethylenglykolu, pokud
víte, že je to alkohol odvozený od ethanu a má
dvě hydroxylové skupiny.
FENOLY

Sloučeniny, ve kterých je hydroxylová skupina
vázána na uhlovodíkový zbytek arenů
Fenol- bezbarvá, krystalická, jedovatá a
leptá pokožku
Použití: výroba plastů, barviv, léčiv a
prostředků k hubení škůdců
ZÁPIS DO SEŠITU:
Alkoholy a fenoly (kyslíkaté deriváty uhlovodíků)
-mají ve své molekule vázanu –OH
skupiny(hydroxylovou)
-zakončení názvu alkoholu je –ol
Fenoly mají –OH skupinu na uhlovodíkový zbytek
arenů(aromatický kruh)
př. alkoholů: methanol, ethanol, ethylenglykol
př. Fenolů: fenol

methanol- bezbarvá, jedovatá látka (poškozuje zrak,
smrt)
-jako rozpouštědlo, výroba formaldehydu
ethanol- bezbarvá, příjemně vonící kapalina, vznik
ethanolovým kvašením: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
-výroba chemikálií, palivo, dezinfekce, výroba
alkoholických nápojů
ethylenglykol -dvě-OH skupiny v molekule, složka do
nemrznoucích chladících směsí, výroba plastů, jedovatý
fenol -krystalická bezbarvá látka, jedovatá, výroba léčiv,
barviv, plastů
Úkol 8: za domácí úkol si do sešitů k jednotlivým alkoholům
namalujte jejich vzorce a napište i racionálním vzorcem.
POUŽITÉ ZDROJE:

Obrázky:
http://www.google.cz/imgres?q=Nobel&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=6LkkwgmR2Bsc8M:&imgrefurl=http://web.me.com/dtrapp/people/Nobelium.html&d
ocid=zxuTUmhRGeEsM&w=247&h=251&ei=h9KATq3BDKT04QS15vHNDg&zoom=1&biw=1280&bih=822&iact=rc&dur=116&page=1&tbnh=137&tbnw=128&start=0&ndsp=28
&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=92&ty=78
http://www.google.cz/imgres?q=dynamit&hl=cs&sa=X&gbv=2&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=ytPVa7FqxCwqM:&imgrefurl=http://eclipse.cps.k12.va.us/Schools/OSM/Team7.htm&docid=sdylKiuaVEZqKM&w=504&h=292&ei=vtKATsDfGaWC4gTRrsHm
Dg&zoom=1&biw=1280&bih=822&iact=rc&dur=532&page=1&tbnh=93&tbnw=160&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:15,s:0&tx=30&ty=46
http://www.google.cz/imgres?q=ethylenglykol&hl=cs&gbv=2&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=L2cl802uT1UJbM:&imgrefurl=http://www.centrecountyrecycles
.com/Recycle/AutoWaste/AutoWaste.html&docid=3ff2UGiZ74ittM&w=398&h=648&ei=4NKATv6TGIWE4gSMhqzNDg&zoom=1&biw=1280&bih=822&iact=rc
&dur=78&page=4&tbnh=136&tbnw=84&start=74&ndsp=24&ved=1t:429,r:22,s:74&tx=14&ty=81
http://www.google.cz/imgres?q=ethylenglykol&hl=cs&gbv=2&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=NqUBUlLEs9zX7M:&imgrefurl=http://www.mpo.cz/cz/prumysla-stavebnictvi/dance/vypis571.html&docid=_vZpuvpFb7ZGM&w=41&h=41&ei=4NKATv6TGIWE4gSMhqzNDg&zoom=1&biw=1280&bih=822&iact=rc&dur=228&page=1&tbnh=41&tbnw=41&start=0&nd
sp=25&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=18&ty=32
http://www.google.cz/imgres?q=fenol&hl=cs&gbv=2&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=WR0Lg8XoQI3YM:&imgrefurl=http://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/fenois.htm&docid=AkeoFmE1TZSH8M&w=50&h=78&ei=NNOATvm8DpGK4gTOsvHiDg&zoo
m=1&biw=1280&bih=822&iact=rc&dur=395&page=2&tbnh=78&tbnw=50&start=29&ndsp=28&ved=1t:429,r:8,s:29&tx=19&ty=62
http://www.google.cz/imgres?q=fenol&hl=cs&gbv=2&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=u5Gc2LjBXe7DZM:&imgrefurl=http://h2so4.blog.hu/2009/05/18/fen
olok_a_szinpadon&docid=di6efUsaNlakM&w=349&h=335&ei=NNOATvm8DpGK4gTOsvHiDg&zoom=1&biw=1280&bih=822&iact=rc&dur=106&page=1&tbnh=125&tbnw=130&start=0&ndsp=
29&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=79&ty=77
http://www.google.cz/imgres?q=glycerol&hl=cs&gbv=2&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=JQxPsVQRnK2jAM:&imgrefurl=http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/
Web_sites/0607/Biodiesel/glycerine.htm&docid=VcaobxPBEDr_UM&w=79&h=86&ei=mNOATvzDBpT64QTWmLjyDg&zoom=1&iact=hc&vpx=727&vpy=559&dur=604&hov
h=78&hovw=72&tx=103&ty=46&page=1&tbnh=78&tbnw=72&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:20,s:0&biw=1280&bih=822
http://www.google.cz/imgres?q=metanol&hl=cs&gbv=2&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=rZ5c2jJkqH1qXM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Meth
anol-3D-balls.png&docid=uOQPGJ6MJTk8M&w=1100&h=731&ei=wdOATsm2Naza4QT54oixDg&zoom=1&biw=1280&bih=822&iact=rc&dur=297&page=1&tbnh=143&tbnw=221&start=0&
ndsp=24&ved=1t:429,r:21,s:0&tx=122&ty=51

Beneš, Pumpr, Banýr: Základy chemie 2, Fortuna
DIDAKTICKÉ POZNÁMKY:
Tato prezentace slouží jako shrnutí učiva organické
chemie na téma alkoholy a fenoly jako kyslíkaté
deriváty uhlovodíků pro žáky devátých ročníků. V
samotném úvodu si ujasníme samotný pojem
“alkohol“, budeme se věnovat ethanolu a poté
uvedeme jiné sloučeniny alkoholů..
 V prezentaci jsou také malé úkoly pro žáky, které
můžete a nemusíte pokládat během prezentace.
 Poslední pomůckou je na slidu 12 zápis do sešitu
pro žáky shrnutí.


similar documents