Karakteristieke groepen

Report
Koolstofchemie
Klas 4
Opfrissertje
1.
2.
3.
4.
5.
Zoek langste keten = stamnaam
Bepaal de binding (enkel, dubbel, driedubbel)
Bepaal de zijgroepen
Hoeveel van elk (mono, di, tri)
Nummering
Voorbeelden









Langste keten = 5, geen dubbele bindingen, dus de stamnaam is
Butaan
Zijgroepen: 1 methylgroep, op plaats 2
Naam: 2-methylbutaan
Langste keten = 3, geen dubbele bindingen, stamnaam is
propaan
Zijgroepen: 1 methylgroep, kan alleen op plaats 2
Methylpropaan
Langste keten = 3, 1 dubbele binding, stamnaam is propeen.
Zijgroepen: 1 halogeen, broom, plaats 2
Naam: 2-broompropeen
Karakteristieke groepen
Zie BINAS tabel 66
Tot nu toe:
- Halogenen (Br, Cl, F of I)
- Methyl (CnHn+2 groep, bv CH3 of C2H5)
- Alkeen (dubbele binding(en), achtervoegsel -een)
- VWO: Alkyn (driedubbele binding(en), achtervoegsel
-yn)
Nieuwe:
- Alcoholen (OH groep, achtervoegsel - ol)
- Aminen (NH2 groep, achtervoegsel - amine)
- Zuren (COOH groep, achtervoegsel - zuur)
Voorbeelden












Langste keten: 4, geen dubbele bindingen, stamnaam butaan
Zijgroepen: 2 amiden, 1 alcohol.
BINAS 103C-> -ol als achtervoegsel, diamino als voorvoegsel
2,3-diamino-1-butanol
Langste keten: 3, geen dubbele bindingen, stamnaam propaan
Zijgroepen: amide, methyl, chloor
BINAS 103 C  amine als achtervoegsel, methyl en chloor voorvoegse
3-chloor-2-methyl-1-propaanamine
Langste keten: 3, geen dubbele bindingen, stamnaam propaan.
Zijgroepen: 2 methyl, 1 zuur
BINAS 103 C  zuur als achtervoegsel, dimethyl als voorvoegsel
2,2 dimethylpropaanzuur

similar documents