Sørlandsporten næringshage og virkemidler

Report
Presentasjon i
Risør
29. april 2013
Sørlandsporten næringshage: Virkemidler
Hvem er vi?
 Øyvind Lie & Kristoffer Scheen
 Begge har bachelorgrad i Entreprenørskap og
nettverksøkonomi fra Høyskolen i Agder (nå UiA)
 Erfaring fra både offentlig og privat sektor
 Master i Innovasjon og Kunnskapsutvikling
Forskerspørsmål:
Hvordan kan Sørlandsporten næringshage bidra til å
styrke entreprenørskap og vekst i næringslivet?
Hva er en næringshage?
 Næringshagene er lokal næringsutvikling der bedrifter,
talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand
til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle
forretningsidéer, arbeide med markedet og finne
kapital. Næringshagene tilbyr også attraktive
forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill
mellom bedrifter.
Hvem eier næringshagen?
 Næringshagene blir eid av et bredt spekter av aktører,
blant annet:
 SIVA – Selskapet for industrivekst SF (eid av Nærings- og
handelsdepartementet)
 Kommuner og fylkeskommuner (gjennom ulike selskaps- og
eierskapsstrukturer)
 Lokale selskaper og investorer
Hvilke samarbeidspartnere har
næringshagen?
Hvilke utfordringer har
Sørlandsporten næringshage?
 Ha en tydeligere profilering:
 Hvem er vi?
 Hva kan vi hjelpe med?
 Hvordan kan vi hjelpe?
 Sørge for målrettet markedsføring:
 Bruke nettverk aktivt
 Få til reportasjer ol. i lokalpressen
 Geografiske utfordringer:
 Infrastruktur
 Beliggenhet
Hvordan styrke entreprenørskap?
 Det kan eksempelvis lages en event/ arena i
næringshagen hvor en kan presentere ideen og få
innspill (ikke ulikt Skaperen på TV2).
 Alle som ønsker får testet ideen sin lokalt
 De ulike samarbeidsaktørene kan få knyttet til seg ny
kunnskap og kompetanse av ulik art
 Som igjen kan føre til nye nettverk og relasjoner i regionen
Hvordan styrke entreprenørskap?
 Benytte sine samarbeidspartnere aktivt.
 Få til økt bruk av eksterne ressurser som kan bidra med
sin kunnskap gjennom samhandling og samarbeid.
 Knytte seg opp mot utdanningsinstitusjoner, som
Universitetet i Agder.
Hvordan få til vekst i næringslivet?
 Vekst skjer gjennom kontinuerlig utvikling.
 Skape trygge og gode rammer til de som virkelig satser.
 Utnytte spisskompetansen som finnes.
Hvordan få til vekst i næringslivet?
 Velge lokale leverandører så langt det lar seg gjøre.
 Fokusere på de som har et internasjonalt potensial. Det
norske markedet er for lite for å få til bærekraftig
vekst.
Oppsummering
 Markedsføring, synlighet og informasjon
 Geografi en utfordring, men ikke et hinder
 Tenk internasjonalt
 Aktiv bruk av samarbeidspartnere
 Tydelige og trygge rammer
 Finne og utnytt spisskompetansen
 Aktivt bruk av kunnskapsleverandører

similar documents