Introduktion nya ungdomsledare

Report
Introduktion för nya ledare
Program:
9-10.15 Inledning och Idrotten vill
10.15 Fika
10.30-12.15 Barn och ungdomars utveckling
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.30 Ledarskap och pedagogik
14.30-15.00 OL-skoj, praktiskt pass
15.00-15.15 Fika
15.15-16.30 Ledarskap och pedagogik
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Barn är fysiologiskt sett inte små
vuxna och bör alltså inte heller
tränas som sådana. Att träna och
leda barn kräver därför särskild
kunskap.
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Stora variationer i fysisk utveckling
-Kronologisk ålder
-Biologisk ålder
Skillnader mellan flickor och pojkar
Innan puberteten – inte så stor skillnad
Under puberteten – ökad
utvecklingstakt – flickor före pojkar
Efter puberteten – fortfarande tydlig
skillnad mellan pojkar och flickor –
pojkar i kapp och generellt sett en
större fysisk förmåga
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Förändring av kroppen
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Stor skillnad i längd ger stora
skillnader i fysisk förmåga!
En god prestation hos en 13åring kan bero på flera olika
saker:
• Kommit långt i sin pubertet
• Stor träningsmängd
• Bra gener
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Fundera och diskutera:
”Kim har tränat orientering i många år och gjort
såväl stora framsteg som bra resultat, bland
annat har guldmedaljen vid DM bärgats vid flera
tillfällen. Nu börjar högstadiet och Kim som är
ambitiös lägger också ner mycket tid på sitt
skolarbete. Kim är också mitt uppe i puberteten
och kroppen börjar få nya former. Det inträffar allt
oftare att Kim har svårt att hänga med på
intervallträningen eller andra löpbetingade
övningar. Kim visar alltmer upp sin frustration på
träningarna och börjar till och med utebli från
vissa träningar.
Vad kan vi göra som tränare?
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Tillväxt – vad händer i kroppen när man växer
•Tillväxtzonen ska slutas – mjuka broskändar som växer ihop
•Belastning av skelettet på verkar bentätheten – träna!
•Slutet tillväxtplatta i knä vid 20 år!
•PHVage Då man växer som mest på längden – pojkar 14 år, flickor 12 år
•Muskeltillväxt – ca 25 % muskelmassa vid födseln (40-50 % vid vuxen ålder)
•Kul kuriosa – Vid 2 årsålder har vi nåt ca hälften av sin fulla längd.
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Snabbhet
Styrka
Koordination
Uthållighet
Rörlighet
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Motorisk utveckling – koordination och snabbhet
•
Utveckling av nervsystemet som koordinerar kroppens rörelser
•
Samspel mellan nerver och muskler för att göra en rörelse
•
Grov motorik – arbeta med stora muskelgrupper
•
Fin motorik – arbeta med mindre muskelgrupper
Ålder 2-6 år – Börjar behärska den grövre motoriken
Ålder 6-8 år – Utvecklingshastigheten av nervsystemet avtar något
Ålder 8-11 år – Nervsystemet hinner i kapp längd och vikttillväxt. Bra ålder
för att träna motorik ( koordinationsövningar, reaktion).
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Ålder 11-13 år - Snabb längdtillväxt. Viss försämring av rörligheten därför.
Ålder 13-15 år – Puberteten – flickor utvecklas snabbare än pojkar. Allmän
tillväxt av styrka och koordination.
Ålder 15-20 år – Människan färdigutvecklas. Pojkar orkar med något tyngre
och längre träning.
•
Träning av motoriken bör därför framför allt ske innan puberteten
•
8-12 årsåldern - Träna koordination, reaktionsförmåga, löpteknik
•
Repetera under puberteten grundläggande motoriska övningar – pga
tillväxten är det inte säkert man kan det man kunde innan.
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Konditionsträning
•Kondition – syreupptagningsförmåga
eller hur jobbigt det är att gå upp för en
trappa
•Beroende av lungor, hjärta, blodet och
musklerna
•Vad händer i kroppen när du rör dig?
•Andning, Puls, Temperatur
•Aerob träning – träning med
syretillgång
•Anaerob träning – träning utan
syretillgång
•Mjölksyra – vid syrebrist
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Konditionsträning
•När du tränar kondition växer och blir hjärtmusklen
starkare – slagvolym ökar
•Ökad blodvolym
•Fler kapillärer och mitokondrier
•Effekten av konditionsträning är inte lika stor som hos
vuxna på grund av litet hjärta, låg slagvolym och lägre
blodtryck. Ger inte lika stor belastning på hjärtat som
hos vuxna
•Lägre testosteronhalt – svarar sämre på
konditionsträning
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Styrketräning
•Förmåga att övervinna ett motstånd
•Maximalstyrka - tyngre belatsning/högre
fart – färre repititioner – utveckla en hög
effekt
•Uthålligstyrka – lättare belastning (egna
kroppen) – fler repititioner
•Tidigare har man inte rekommenderat
tung styrketräning för barn och ungdomar
efter som tillväxtplattorna inte är slutna –
risk för skador
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Styrketräning
•Studier som tyder på att det är bra
för barn och ungdomar att träna
styrketräning
•Framför allt för att nervbanorna lärs
in – rätt teknik
•Måttlig effekt innan puberteten och
sedan större under och efter
puberteten
•Förhållande till sin vikt blir tjejer
svagare efter puberteten och killar
starkare
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Styrketräning
•Studier visar på en skyddande effekt
•Fördel när man kommer in i puberteten och redan har lärt in nervbanor –
övningarna är redan inlärda
•Långsam ökning av belastning
•Noggrann med tekniken
•Försiktig introduktion av nya övningar
•Varierad träning
•Anpassad utrusning
•Effektiv och säker!
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Rörlighetsträning
•Barn är oftast rörliga
•Ungdomar kan bli stramare i samband med tillväxt
speciellt längd
•Använd musklerna med fullt ledutslag – aktiv
rörlighetsträning
•Stretching och töjning
•Minska risken för skador
•Balans i kroppen för att undvika snedbelastning
•Motverkar inte träningsvärk
•God hållning en förutsättning för att kunna träna
effektivt och ha en god teknik
Västergötlands Orienteringsförbund
Kapacitet
Före puberteten
Tidig fas i
puberteten
Sen fas I
puberteten
Efter puberteten
Aerob träning
L
M
S
S
Anaerob träning
L?
L?
M?
S?
Uthållighet
M
S
S
S
Maximal
L
L
M
S
Reaktion
S
S
M
L
Acceleration
L
M
M
S
Maximal
L
M
S
S
Rörlighet
L
L
M
M
Koordination
S
S
M
L
Uthållighet
Styrka
Snabbhet
Barn och ungdomars fysiska utveckling
och träning
Räcker det inte med vanlig orienteringsträning?
• Mottagligheten är olika vid olika åldrar
• Tiden till förfogande för träning är begränsad
• Välj rätt typ av träning vid rätt tidpunkt
Prioritera
Bok tips!
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars fysiska
utveckling och träning
Att fundera på…
Det kan skilja flera år i
ungdomars fysiska utveckling.
Vad innebär detta för träning
respektive tävling?
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Psykisk och Social utveckling
Psykisk utveckling
Intellektuell utveckling
Utvecklingen av tänkandet. Ex. språkutveckling, minnesförmåga,
Känslomässig utveckling
Kontroll över känslor, olika reaktioner, fördomar, komplex, nervositet
Personlighetsutveckling
Känslomässig utveckling, identitetsutveckling, självständighetsutveckling
Social utveckling
Utvecklingen i relation till andra – normer, värderingar, handlingar
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Intellektuell utveckling
•
5-6 år
Konkret
»
•
6-9 år
Abstrakt tänkande startar, men kan variera
»
»
»
•
8-12 år
11-16 år
Variation och aktivitet
Börjar kunna skilja på rätt och fel
Kan lära sig av sina misstag
Förstår relation orsak/verkan kan reflektera
över det de upplevt
»
»
»
•
Lek, enkla regler och utrustning, kan koncentrera sig 20 min, utgår från sig själva,
egocentriska
Föra diskussioner
Ta ansvar
Kan planera
Uppnådd moget intellekt
»
»
»
Taktiska resonemang
Bjud in i beslutsprocess, målsättningar etc
Bygg på med erfarenheter och möjligheter att lära sig
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Intellektuella behov
Västergötlands Orienteringsförbund
Diskussion
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Hur hanterar man i att alla i
gruppen kanske inte förstår din
instruktion?
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Emotionell utveckling
• 5-6 år - Känslorna varierar, oftast glada och tycker det
mesta är roligt
• 6-12 år - Reagerar olika. Kan bli ledsna/arga utan att man
inte menat illa
• 11 år och uppåt - Känslorna skiftar tvärt. Hormonella
orsaker, miljöförändringar. Vem är jag, vad vill jag, var hör
jag hemma? Ge stöd, ge möjlighet att uttrycka känslor,
stötta till goda värderingar, positiva upplevelser
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Kännetecken för ungas känslor
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Social utveckling
•2 – 6 år – Upptäcker sig själv
•6 – 8 år – Börjar söka kontakt med jämnåriga. Leken är viktig för
social träning
•8-11 år – Ledaren är betydelsefull, idoldyrkan
•11-13 år – Flickor beroende av kompisen, pojkar prestationsinriktade
•13 år och uppåt – Gänget blir viktigare och föräldern får mindre
betydelse. Ofta konflikter med vuxna. Identitetssökande, ofta perioder
av kaos. Mer intresse för samhället och sociala problem som man gärna
diskuterar
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Social utveckling
Fundera och diskutera
Är orienteringen bra på att tillgodose
de sociala behov som ungdomar
har? Varför? Varför inte?
Vad kan du som tränare göra för att
främja de ungas sociala utveckling i
din träningsgrupp?
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Sambandet mellan
fysisk aktivitet och
självkänsla
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Barn och ungdomar
värderar sig själva utifrån
5 områden
•
•
•
•
•
Intellektuell kompetens
Fysisk kompetens
Fysisk framtoning
Kompisacceptans
Beteende (uppförande)
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Ökad självkänsla
Uppskattning för
den jag är
Ökat självförtroende
Uppskattning för det
jag presterar
Ökad självtillit och ökade
möjligheter att:
•Våga försöka
•Acceptera sig själv och andra
•Handskas med misslyckanden
•Lära sig - utvecklas
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Att tänka på som
ledare!
Träning 8-11 år
• Korta instruktioner! …med VAK!
• Var tydlig och rättvis!
• Se till att ingen blir utanför!
• Regler och ramar underlättar och
skapar trygghet!
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Att tänka på som
ledare!
Träning 11-13 år
• Viktigt att arbeta med gruppkänslan,
stimulera till aktiviteter så barnen lär
känna varandra!
• Tydliga regler och ramar underlättar. Låt
gärna barnen vara med och påverka!
• Eftersträva olika typer av
tävlingsmoment. (För att inte alltid
favoriserar tidigt utvecklade ungdomar!)
Västergötlands Orienteringsförbund
Barn och ungdomars psykiska
utveckling
Att tänka på som
ledare!
Träning 13 år och uppåt
• Fortsätt arbeta med
gruppkänslan!
• Låt ungdomarna bli mer och
mer delaktiga i klubbarbetet.
• Våga delegera träningar och
andra aktiviteter till
ungdomarna!
Västergötlands Orienteringsförbund
OL – teknik grön-gul
Vad styr orienteringsförmågan?
Västergötlands Orienteringsförbund
OL – teknik grön-gul
Om farten är
rätt anpassad
kan alla
springa en
orienteringsb
ana utan att
bomma...
Västergötlands Orienteringsförbund
OL – teknik grön-gul
Vad är orienteringsteknik?
 Orienteringsteknik
– Strategier och metoder
som med hjälp av kartan
används för att orientera
så optimalt som möjligt.
 Översättningsförmåga
– Från kartan till
verkligheten och tvärtom.
Västergötlands Orienteringsförbund
OL – teknik grön-gul
Metoder
grön – gul nivå
 Orienteringsteknik
• Fin och grovorientera
• Hålla riktning
• Framförhållning
 Rätt metod vid rätt tillfälle
• Metoderna bör kunna blandas,
ändras och anpassas efter karta
och terräng.
Västergötlands Orienteringsförbund
OL – teknik grön-gul
Orienteringsteknik
Strategier grön – gul nivå
 Hur man planerar sträckor, vägval och kontrolltagning.
– Planen bör vara flexibel och anpassningsbar efter förutsättningar.
 Hur tar jag kontrollen snabbt och säkert?
– Vilken metod bör användas? Finns det en bra attackpunkt?
Västergötlands Orienteringsförbund
OL – teknik grön-gul
Banläggartrappan - Utvecklingstrappan
 Banläggartrappan
• Stöd till banläggaren
 Utvecklingstrappan
• Stöd till tränare och ledare
 Banläggartrappan och utvecklingstrappan är anpassade till
varandra så att de aktiva skall få en bra utveckling och rimliga
utmaningar på alla nivåer.
Västergötlands Orienteringsförbund
Banläggningstrappan
V 1-4
K 1-17
K 17 Finorientering i detaljrik terräng
K 16 Grovorientering i svår kurvbild
V4
Svår vägvalsbedömning
K 15 Kontrolltagning i detaljfattig terräng
K 14 Kontrolltagning utan tydlig uppfångare
K 13 Grovorientering i enkel kurvbild
K 12 Finorientering mot tydlig kurvbildskontroll med tydlig uppfångare
K 11 Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig uppfångare
V3
Bedömning av längd, löpbarhet och säkerhet
K 10 Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare
K9
Lätt kurvbildsorientering
K8
Lätt grovorientering mot säker uppfångare
K7
Gena mot säker uppfångare
V 2 Bedömning av längd och löpbarhet
K 6 Gena över öppet området mot säker uppfångare
K 5 Svårare ledstångsorientering
K 4 Kontroll vid sidan av ledstång
V 1 Enbart längdbedömning
K 3 Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte på sträckan (max två byten per sträcka)
K 2 Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte vid kontroll
K 1 Lätt ledstångsorientering, given riktning
Västergötlands Orienteringsförbund
Utvecklingstrappan
grön-gul
 Klassindelning
• DH 12
• DH 14 kort
• ÖM 3 & 4
• DH 10
• DH 12 kort
• U2, ÖM 1 & 2
• Inskoln.
• U1
Västergötlands Orienteringsförbund
OL – teknik grön-gul
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
• Vad är ledarskap?
• Vilka egenskaper behöver en ledare?
• Vem är en ledare?
• Har du mött någon bra ledare?
• Har du mött någon dålig ledare?
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Vad menar vi med ledare?
En ledare är en kropp som
överför ljus, kraft och
värme (beskrivning
hämtad från fysikboken)
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Överför ljus, kraft och
värme…
• Vad förmedlar du?
• Hur kan du överföra ljus, kraft
och värme?
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Egenskaper hos en bra tränare
(Efter intervjuer med svenska ungdomar)
Utåtriktad, ha tålamod, fantasirik, rolig,
trivselmänniska, ha humor, OL är inte blodigt
allvar, prata med alla, ärlig, inte vara grinig, inge
förtroende, skämtsam, hålla kontakt, inte alltid
fordra att man ska köra hårt, satsa på tjejer,
uppmuntra, positiv, göra ovanliga saker, rättvis,
vara sig själv, lättillgänglig, vara naturlig, bry sig
om, ta reda på vem jag är, engagerad…
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Vem är du som ledare?
• Testa dina egenskaper!
•
•
•
•
Nytänkare
Genomförare
Strukturerare
Sammanhållare
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
NYTÄNKARE
GENOMFÖRARE
Karaktär
Kreativ, påhittig, intuitiv, idérik, fiffig
Karaktär
Beslutsam, driftig, målmedveten, kraftfull, resultatinriktad
Bra på
Utveckla, förändra, kreera, skapa, tänka annorlunda
Bra på
Verkställa, uträtta, driva på, realisera, få saker att hända
Negativa drag
Orealistisk, drömmare, hämningslös, ologisk
Negativa drag
Otålig, självupptagen, auktoritär, rastlös, statusinriktad
STRUKTURERARE
SAMMANHÅLLARE
Karaktär
Organiserad, analytisk, kunnig, ordning och reda, noggrann
Karaktär
Social, vårdande, uppmuntrande, generös, lättsam
Bra på
Förvalta, administrera, bevara, säkerställa, levandehålla
Bra på
Samordna, integrera, kompromissa, förena, införliva
Negativa drag
Pedantisk, petnoga, överdrivet kritisk, förändringsovillig, förhalande
Negativa drag
Obeslutsam, överdrivet personlig, vill tillfredställa alla, konflikträdd
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Möta och påverka
• Vad är viktigt i barns värld?
–
–
–
–
Vilka ord används
Vilken musik
Vilka böcker
Vilka filmer
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Möta och påverka
Om du är i tid
Vilka frågor du ställer
Vilka frågor du inte ställer
Vem du talar med och vem du inte
talar med
• Ditt val av kläder
• Dina blickar, ditt kroppsspråk, ditt
röstläge
…påverkar ditt ledarskap och dem du
leder.
•
•
•
•
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Feedback
•
Skall ske i positiva ord och beteendet
som du vill återkoppla på måste vara
förändringsbart.
•
Tydligt och konkret
•
I rätt tid, nära händelsen.
•
Utgå från helheten först innan du
återkopplar på enskilda delar.
•
Tala i jagbudskap där känslan är
närvarande och önskan eller ditt förslag
finns med.
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
• Möta människor där de är, är att
möta dem på rätt sinneskanal.
• Vi är alla olika mottagliga och
skiljer oss åt inlärningsmässigt.
• Vilket sinne lär du med?
• Fyra inlärningsmönster
Visuell
- Se saker
Auditiv
- Höra saker
Kinestetisk - Prova själv
Taktil
- Känna
”Var på din VAKT då du planerar övningarna.
Planera även hur du ska ge instruktionerna så
att alla inlärningsstilar tillgodoses.”
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Visuellt
•
•
•
•
•
•
•
•
lär genom synintryck
ser bilder och modeller inne i hjärnan
gillar att läsa
gillar ögonkontakt
minns det de sett
pratar snabbt och högt
sitter still, rak kroppshållning
” Nu gick det upp ett ljus!”
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Auditivt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lär genom hörselintryck
gillar att lyssna, tala och diskutera
berättar gärna
minns genom ljud och röster
förhandlar
social
läser gärna högt
lätt distraherad
pratar med varierat tonfall och tempo
flackar med blicken, tittar neråt
”Aha, nu ringer en klocka!”
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Kinestetiskt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lär genom känsel (taktil)
kroppen och rörelser viktiga vid inlärning
fysiskt aktiva
prova på, experimentera, delaktiga
minns upplevelser
gester och rörelser
beskriver känslor
tydligt kroppsspråk
pratar långsamt
byter sittställning
”Ah, nu greppar jag det här!”
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Det är inte enkelt att vara
ledare……
Hur visar vi och vad säger vi?
Sista säkra, attackpunkt…..
Har ni några speciella
metoder i er förening?
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Pedagogiska metoder
• Från det enklare till det svårare
• Visa – pröva – instruera öva
• Hel- eller delmetoden
• Allsidig träning
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
• ALM-trädet –en lärande miljö
– Ansträngning (Uppmuntra detta…)
– Lärande (Ha fokus på uppgiften. Jämför
med dig själv)
– Misstag (Misstag är en naturlig del av
lärprocessen. Lär av misstagen)
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
En god inlärningsmiljö
Uttalad
gemenskap
Ett öppet
klimat
Tillhörighet
Var konsekvent
Goda relationer
Bonding
Västergötlands Orienteringsförbund
Ledarskap och pedagogik
Det går inte att få andra
att brinna om du inte
brinner själv!
Bränsle
Västergötlands Orienteringsförbund

similar documents