Presentatie Georges Van Nevel

Report
IN BRUGGE
Gezien door een marketingbril
Brugge
Donderdag 08/09/2011
Georges Van Nevel
CEO DVN & Calidat
Brugge: een A-merk?
•
Brugge heeft het potentieel om een A-merk te zijn,
maar is het niet.
•
Brugge: de uitstraling van Audi/BMW.
‘Een A-merk moet een identiteit ontwikkelen die
onophoudelijk en consistent blijft bestaan, over een lange
tijd. Om in dit opzet te slagen, is het fundamenteel dat de
merkeigenaar een aantrekkelijk beeld van het merk brengt.’
Jean Noël Kapferer,
merkendeskundige in Europa
Anders uitgedrukt:
•
De werkelijke waarde van een onderneming of
product/dienst ligt niet in het bedrijf of product/dienst
zelf, maar in de beleving door klanten en de perceptie van
potentiële klanten.
•
We doen aan underselling.
•
We maken het beste, maar de
rest volgt niet/onvoldoende.
•
Het euvel van versnippering.
ZOU ANDERS
MOETEN ZIJN
Positionering
•
•
Brugge is meer dan de stad alleen. Het is een regio.
Een positionering van schrik:
Positionering
•
We willen alles zijn voor iedereen.
•
We moeten alles hebben.
• infrastructuur congrescentrum Sint-Jan
• een stadsstrand???
Het is willen maar niet kunnen/
te zot om los te lopen.
Positionering
•
Leren kiezen.
•
•
Ligging: zeer relatief en weinig onderscheidend begrip.
Brugge is de bakermat van de moderne tijd
(15e - 16e eeuw). Laten we dit vertalen in termen van de
21e eeuw.
•
Vlaanderen gebruikt als merkessentie: baanbrekend
vakmanschap. Dit geldt ook voor Brugge.
Producten & prijs
•
•
We zijn doeners.
We maken de beste producten, maar we durven er niets
voor vragen.
Producten & prijs
•
•
•
Het concept: ‘center of excellence’ volstaat niet meer.
Headquarters in de regio gekoppeld aan kunde.
Creatie van intellectueel kapitaal, door het combineren
van diverse disciplines:
• ingenieur - rechten
• software - toerisme
Producten & prijs
•
Waarde geven aan producten:
• Toerisme:
•
•
•
• toegang O.L.Vrouwekerk
• trouwen voor Japanners
Chocolade: het verhaal van de ambachtsman.
Haven: het wonen en leven
voor een expat.
…
Promotie & communicatie
•
•
•
Toerisme en de stad zijn de ideale trekkers voor de
hele regio.
De naam Brugge moet een katalysator zijn voor de
meest uiteenlopende zaken:
• de haven
• logistiek
• voedingsnijverheid
• …
MBZ - Huis De Caese: proficiat.
Promotie & communicatie
•
•
Creëer een deftig budget. Daarvoor hebt u marge
nodig. Durf een premiumprijs vragen.
Wees innovatief in communicatie:
•
•
•
•
•
Club Brugge - Europees
Vlamingen in de wereld
Michelin gids
Film
…
Promotie & communicatie
•
Ook zaken waarvan je het niet verwacht, kunnen
uitstekende dragers zijn:
• Europa college
• Groeningemuseum
• …
Het ultieme doel
Brugge is een l
ve brand.
© Kevin Roberts
Het ultieme doel
•
Durf te investeren in marketing.
•
Als iemand Europa bezoekt:
Brugge - Londen - Parijs - Rome - …
Brugge is the place to be!
DANK U
VOOR UW
AANDACHT

similar documents