Engelsk er eit skandinavisk språk

Report
Engelsk er eit skandinavisk språk
JanTerje Faarlund
Germanske språk
Vestgermansk
angelsaksisk (gammalengelsk)  engelsk
gammelhøgtysk  tysk
frisisk nederlandsk afrikaans
Nordgermansk
vestnordisk (norrønt)  norsk islandsk færøysk
austnordisk  dansk svensk
Austgermansk
gotisk †
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
3
eller … ?
Vestgermansk
angelsaksisk (gammalengelsk) †
gammelhøgtysk  tysk
frisisk nederlandsk afrikaans
Nordgermansk
vestnordisk (norrønt)  norsk islandsk færøysk
austnordisk  dansk svensk
engelsk
Austgermansk
gotisk †
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
4
Tradisjonelt syn
Gammalengelsk gjennomgjekk mange
grammatiske endringar, tok opp mange
nordiske ord og vart til mellomengelsk.
Problem:
Syntaktiske endringar frå gammalengelsk til mellomengelsk og
moderne engelsk på kort tid er av uvanleg omfang og
kompleksitet.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
5
Ny teori
Det nordiske språket i England gjennomgjekk
svært får grammatiske endringar tok opp
mange angelsaksiske ord og vart til
mellomengelsk.
Fordel:
”Problematiske endringar” treng inga forklaring.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
6
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
7
Eit lite utval vanlege ord
anger awe bag big birth blunder both cake call cast
cosy cross cut die dirt drag drown egg fellow flat
flounder gain get gift give guess guest gust hug
husband ill kid law leg lift likely link loan loose low
mistake odd race (running) raise root rotten same
scale scare score seat seem sister skill skin skirt
skull sky stain steak sway take though thrive
Thursday tight till (until) trust ugly want weak window
wing wrong
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
8
Grammatiske ord
Verb:
are get give go take want
Preposisjonar:
æfter æt for fram innan mid of ofer under wiÞ
Pronomen o.l.
they them both same
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
9
Verb og objekt
Vestgermansk
Gl.eng. Hwi wolde God swa lytles þinges him forwyrnan
kvifor ville Gud så liten ting han nekte
Tysk
Sie hat mir ein Bier gebracht
ho har meg ein øl brakt
Nordgermansk
Norrønt Hon skyldi bera ǫl víkingum
ho skulle bera øl (til) vikingane
Engelsk She has brought me a beer
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
10
Subjektløfting
It seems [that she is happy] > She seems to be happy
Norrønt: hann þótti vera inn ágæzti maðr.
han tyktest vera den gjævaste mann
They believe [that he is innocent] > They believe him to be innocent
Norrønt: hann sagði Sigmund vera úbœttan
han sa Sigmund vera ustraffa (‘… at Sigurd var …’)
Finst ikkje i gammalengelsk eller i tysk.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
11
Passiv
Vestgermansk
Gl.eng.:þær wearþ se cyning ofslægen
der vart kongen drepen
Tysk:
Da wurde der König getötet
Nordgermansk
Norrønt: þar var konungr veginn
Engelsk:The king was killed
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
12
Nordgermansk tap:
Possessive dativ
Gammalengelsk:
Þa cnitton hi rapas hire to handum and fotum.
da knytte dei reip henneDAT på hender og føter
‘da knytte dei reip om hendene og føtene hennar’
‘then they tied ropes on her hands and feet’
Tysk:
Die Mutter wäscht dem Kind die Haare.
Mora vaskar barnetDAT håret
‘mora vaskar håret på barnet’
‘the mother washes the child’s hair.’
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
13
Nordgermansk tap:
Relativpronomen med kasus
Gammalengelsk:
Þystre genip ÞamDAT Þe se Þeoden self sceop nihte naaman
The cloud of darkness that the Lord himself gave the name ‘night’
Norrønt:
eptir tǫlu sona sinna þeira er hann blótadi til Óðins
etter talet på sønene sine dei som han ofra til Odin
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
14
Parallell utvikling
kan skuldast:
• kontakt over Nordsjøen (ca. 500 km)
• tidlege utviklingstendensar som ikkje har
komme fram i skriftlege kjelder
• drift: ”The momentum of drift is often such that languages
long disconnected will pass through the same or strikingly
similar phases”. (Edward Sapir)
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
15
Preposisjonsstranding
Dette har vi snakka om __
This we have talked about __
Fanst ikkje i gammalengelsk, umogleg i tysk og nederlandsk.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
16
Gruppegenitiv
Jenta med sykkelens bok
The girl with the bike’s book
The Queen of England’s hat
Fanst ikkje i gammalengelsk, umogleg i tysk og nederlandsk.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
17
Splitta infinitive
Vi bad han om å ikkje komma tilbake.
We asked him to not come back.
Fanst ikkje i gammalengelsk, umogleg i tysk og nederlandsk.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
18
Gradbøying av lange adjektiv
Norsk:
interessant – meir interessant – mest interessant
Engelsk:
interesting – more interesting – most interesting
Tysk:
interessant – interessanter - interessantest
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
19
Konklusjon
Folk i Aust- og Nordengland i
seinmellomalderen brukte eit vokabular som
var ei blanding av angelsaksisk og nordisk,
men det grammatiske systemet var nordisk.
Slik oppstod det eit nytt nordgermansk språk
som vi i dag kallar engelsk.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
20

similar documents