Kyslíkaté deriváty

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_SlL219
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Mgr. Vendula Salášková
Období tvorby VM
Červen 2013
Ročník
sexta
Předmět
Chemie
Název, anotace
Hydroxysloučeniny - názvosloví – základní pravidla pro
tvorbu názvů alkoholů a fenolů.
EU OP VK
Přehled citací a odkazů:
FIKR, Jaroslav. Názvosloví organické chemie. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2002, 243 s. ISBN 80-858-3971-7.
Hydroxysloučeniny
 Kyslíkaté deriváty uhlovodíků.
 Obsahují jednu nebo více hydroxy- skupin –OH.
 Pokud je –OH skupina vázaná na uhlíku, který není
součástí aromatického jádra, pak sloučeniny nazýváme
alkoholy.
 Fenoly, mají –OH skupinu navázanou na uhlík, který
je součástí aromatického jádra.
Alkoholy - názvosloví
Substituční princip:
 K názvu základního uhlovodíku se připojí přípona –ol,
-diol, …
 Uhlíkový řetězec číslujeme tak, aby atom uhlíku, na
který se váže –OH skupina, měl co nejmenší číslo.
Propan
Propan-1-ol (propanol)
Alkoholy - názvosloví
Butan-1,4-diol
2-methylbutan-1-ol
Cyklohex-2-en-1-ol
2-ethylbut-2-en-1-ol
Alkoholy - názvosloví
 Pokud je v molekule přítomna jiná charakteristická
skupina, která je nadřazena hydroxyskupině, její
přítomnost je vyjadřuje předponou hydroxy-.
 Řetězec číslujeme tak, aby atom uhlíku ze kterého
vychází nadřazená skupina měl co nejnižší číslo.
3,4,5-trihydroxypentanal
Alkoholy - názvosloví
 U mnoha alkoholů se užívají triviální názvy.
Ethanol = líh
Ethan-1,2-diol = glykol
Propan-1,2,3-triol = glycerol
Fenoly - názvosloví
 Podle substitučního principu se k názvu základního
uhlovodíku připojí přípona –ol, -diol, …
 Nejvýznamnější fenoly se pojmenovávají triviálními
nebo polotriviálními názvy.
Benzenol = fenol
Fenoly - názvosloví
Benzen-1,2-diol =
pyrokatechol
3-methylfenol =
m-kresol
Benzen-1,3-diol =
resorcinol
2-naftol
Benzen-1,2,3-triol =
pyrogallol
9-anthrol

similar documents