LE34 8 klassetrin vinge 2014

Report
LE34
Innovative elever
løser
virksomhedsproblemer
Frederikssund Kommune vil udvikle en ny by ved navn Vinge. Vinge
er et af Danmarks største byudviklingsområder med et samlet areal
på 350 ha. Byen skal rumme ca. 4.000 boliger med 10.000
indbyggere. Desuden skal der være en ny S-togsstation, skole,
daginstitutioner, idrætshaller og andre offentlige faciliteter.
Vinge er ikke en forstad, men en nytænkning af byen
med fokus på en hverdag, der både har byliv og natur
Gennemtænkte boligprojekter er vejen til gode hjem.
Landskabsinspektørerne baner vejen for byggeriet.
Det er LE34, der udvikler projekter og løsninger sammen med
bygherrerne samt står for opmåling og kortlægning af arealerne.
LE34 tager sig også af de mange juridiske sager og sørger for, at
natur-, miljø- og planlovgivning overholdes
LE34 er Danmarks største landinspektørfirma.
I alt mere end 300 ansatte, heraf ca. 120 landinspektører. I alt er der
24 kontorer fordelt over hele Danmark. LE34 har haft kontor i
Frederikssund siden starten af det 1900-tallet.
Opgaver LE34 udfører:
•Udmåling til skel og ejendomme
• Ekspropriation og jura
• Teknisk måling
•Forsyning – Intern GIS & IT
•Opmåling på boreplatforme eller ved
opsætning af havvindmøller
•Placering af telemaster og vindmøller på
land
Vinge er et arkitektonisk ambitiøs projekt. Frederikssund Kommune vil
skabe plads til en social bystruktur, der giver beboere mulighed for at
føle sig trygge, bevæge sig sikkert rundt og give plads til, at børn kan
lege.
Lidt til eftertanke:
En ny by skal rumme børn, voksne og ældre. Alle aldersgrupper har
behov for forskellige ting.
Der skal være plads til boliger, kontorer og butikker samt andre ting
der gør det til et godt sted at bo, arbejde og være
Stier, grønne områder, legepladser ol. skal sikre kommunens ønske
om at, i Vinge skal der være plads til børn og unge kan lege, føle sig
trygge og bevæge sig sikkert rundt.
Udfordringen:
Kom med forslag til hvordan et delområde af Vinge kan planlægges og
udvikles.

similar documents