Videnskabsteorisk køreplan til AT

Report
Videnskabsteoretisk
køreplan til AT på FG
Udarbejdet af:
Esben Nedenskov Petersen og
Caroline Schaffalitzky de Muckadell,
Filosofi, Syddansk Universitet
Videnskabsteoretisk køreplan
1. Hvilket
spørgsmål?
Tjekliste
4. Hvad kan
gå galt?
2. Hvordan gå
til det?
3. Hvorfor gøre
det sådan?
Justeret version af model
udarbejdet af:
Esben Nedenskov Petersen og
Caroline Schaffalitzky de Muckadell,
Filosofi, Syddansk Universitet
1. Hvilket spørgsmål?
Giv en formulering af det spørgsmål,
som du vil arbejde med
Sørg for at formuleringen er:
• klar og præcis
• overkommelig
• eksplicit og udtrykkeligt viser, hvad du har tænkt dig at
undersøge
• gør det klart omtrent hvilke slags besvarelser, der er mulige
2. Hvordan gå til det?
Hvilke metoder har du valgt, og hvordan skal de bruges ?
Eksperiment
Empiriske metoder
(dvs. fremstilling af
egne data)
Observation
Interview og spørgeskema
Konkrete metoder
Analyse af tekst, kilder o.l.
Indhentning af teoretisk viden
Teoretiske metoder
(dvs. spekulative
overvejelser samt brug
af andres data)
Vurdering, begrebsanalyse o.l.
Udredning (deduktion fra teori til
eksempel)
Matematisk modellering
3. Hvorfor gøre det sådan?
Giv en forklaring på hvorfor de valgte metoder
kan bruges til at besvare dit spørgsmål
Altså: Abstrakte overvejelser om metode!
Første skridt: Hvilken slags undersøgelse?
• Teseafprøvning (hypotetisk-deduktiv metode)
• Fortolkning af meningssammenhæng (hermeutiske metoder)
• Deskriptiv kortlægning (af kvalitative og kvantitative data)
• Forklarende kortlægning (af årsagssammenhænge, strukturer o.l)
• Vurdering (fx af et etisk eller hypotetisk forhold)
→ Hvad er det du vil i opgaven? Og hvad kan din metode?
3. Hvorfor gøre det sådan? (fortsat)
Giv en forklaring på hvorfor de valgte metoder
kan bruges til at besvare dit spørgsmål
→ Hvad kan din metode?
Eksperiment
Deskriptiv kortlægning
Teseafprøvning
Deskriptiv kortlægning
Empiriske
metoder
Observation
Interview/spørgeskema
Teseafprøvning
Deskriptiv kortlægning
Teseafprøvning
Analyse af tekst ell. lign
Deskriptiv kortlægning
Fortolkning af
meningssammenhæng
3. Hvorfor gøre det sådan? (fortsat)
Giv en forklaring på hvorfor de valgte metoder
kan bruges til at besvare dit spørgsmål
→ Hvad kan din metode?
Teoretiske
metoder
Deskriptiv kortlægning
Indhentning af viden
Forklarende kortlægning
Vurdering o.l.
Vurdering af fx etiske eller
hypotetiske forhold
Udledning af teoretiske
konsekvenser
Forklarende kortlægning
(teori → eksempel)
Udformning af hypoteser
(induktion + abduktion)
Forklarende kortlægning
Deskriptiv kortlægning
4. Hvad kan gå galt?
Giv en formulering af de begrænsninger og svagheder, der er ved
de metoder, som du vil undersøge dit spørgsmål med.
Dels overordnede begrænsninger/fejlkilder:
Fx: teoriladethed, forforståelse, manglende repræsentativitet,
bekræftelsesbias, utilstrækkelig information
Dels svagheder/fejlkilder forbundet specifikt med bestemte metoder:
Fx:
– Betydningen af luftmodstand i forhold til bestemmelse af
tyngdeaccelerationen
– Kemiske stoffers manglende renhed
– Den specifikke retning af en historisk kildes tendentiøsitet
– Årsager til lav svarprocent i spørgeskemaundersøgelse
Tjekliste til køreplanen
Overvejelserne i forbindelse med AT-projektet skal dække
køreplanens punkter:
1. Giv en formulering af det spørgsmål du vil arbejde med
2. Hvilke metoder har du valgt, og hvordan skal de bruges?
3. Giv en forklaring på hvorfor de valgte metoder kan bruges til
at besvare dit spørgsmål
4. Giv en formulering af de begrænsninger/svagheder der er
ved de metoder du har valgt

similar documents