Nr. Vesterskov - Et lille sted - Med store muligheder

Report
Nr. Vesterskov
- Et lille sted
- Med store muligheder
Nr. Vesterskov
Tilbud på Nr. Vesterskov
•Tømrer og pedel
•Landbrug
•Gartneri
•Køkken
•Ridning
•Kreativt værksted
•Sport
Nr. Vesterskov
Hvad er succeskriteriet?
• Den unge skal koste samfundet mindst muligt ?!
• Den unge skal have mest muligt livskvalitet ?!
• Den unge skal bidrage mest muligt til samfundet ?!
Nr. Vesterskov
Nr. Vesterskov
AFSLUTTET STU OG HVAD SÅ?
Nr. Vesterskov
Lotte
Afsluttede STU’en i 2012
Hvad så?
•Vores håb var at Lotte blev afklaret til fleksjob
•Hun fandt en kæreste i en anden kommune under sin STU og de flyttede sammen
•På trods af forsøg på overlevering, kunne den nye kommune, først tage sig af sagen, da
Lotte havde fået adresse hos dem.
•Fik ikke tilkendt støtteperson af den nye kommune, selv om det var et ønske, og vi så et
behov.
•Flyttede sammen med kæresten i en lille oplands by
•Fik første aktiveringstilbud efter 6 måneder
•Er stadig i afprøvning det samme sted på 10. md.
•Er stadig ikke afklaret og er i dag på kontanthjælp.
•Jeg er jo samme sted, siger Lotte, eller måske slået tilbage. Jeg er startet forfra i den nye
kommune
Nr. Vesterskov
Praktikevalueringer
Psykiatrisk speciallægeerklæring
Nr. Vesterskov
Peter
Afsluttede STU’en i 2011
Hvad så?
•Peter har stor arbejdsidentitet og et ønske om at arbejde ved
landbruget.
•Peter havde og har stadig egen lejlighed med støtte.
•En praktik under STU’en blev til en praktik i en efterfølgende EGU.
•Peter er stadig i gang med sin EGU.
Nr. Vesterskov
Rasmus
Afsluttede STU’en i 2012
Hvad så?
•Rasmus blev under sin STU afklaret til pension
•Rasmus har stor arbejdsidentitet og et ønske om at arbejde med gartneri
•Da Rasmus startede sin STU boede hans familie i en nærliggende kommune
•Rasmus´ familie flyttede under hans STU tilbage til deres gamle hjemkommune
•Rasmus boede på Nr. Vesterskov i et §85 tilbud
•Da STU’en var slut ville han tilbage til familien.
•Den ny kommune kunne først hjælpe, når han var tilknyttet en adresse i deres kommune.
•Kommunen han kom fra, var ikke interesseret i at hjælpe eftersom Rasmus ønskede at
flytte kommune.
•Vi forsøgte at etablere kontakt mellem de to kommuner et år før STU’en skulle slutte, men
sagsbehandlerskifte gjorde, at der aldrig blev en ordentlig kontakt.
•Rasmus har ikke fået tilbud om dagbeskæftigelse siden han forlod Nr. Vesterskov
Nr. Vesterskov
Niels
Afsluttede STU’en i 2011
Hvad så?
•Fik tilkendt pension under sin STU
•Var mobil med egen scooter
•Flyttede hjemmefra under sin STU og fik egen lejlighed med støtte
•Fik et skånejob hos lokal landmand
•Fik efterfølgende nyt skånejob, da første arbejdsgiver måtte sælge.
Nr. Vesterskov
Jesper
Afsluttede STU’en i 2012
Hvad så?
•Fik tilkendt flexjob under sin STU
•Arbejdsgiver blev aflønnet som mentor
Nr. Vesterskov
Claus
•Afsluttede STU’en i 2011
•Hvad så?
•Claus blev afklaret til pension under sin STU.
•I den sidste praktik blev det aftalt at Claus kunne fortsætte i et skånejob (job
med løntilskud)
•Fik egen lejlighed
•Fik tilkendt en støtteperson
•Der var overlevering til støttepersonen inden Claus flyttede fra Nr. Vesterskov
•Skal være far igen og flytter til den anden ende af landet til sin kæreste.
•Hvad sker der mon nu?
Nr. Vesterskov
Hvad forsøger vi?
• At starte i god til med at planlægge
overgangen efter endt STU
• At dokumentere og beskrive så det matcher
det kommunen skal bruge til afklaring.
• At afklare så godt som muligt og stadig tage
hensyn til den unges formåen.
Nr. Vesterskov
Nr. Vesterskov
Når det går skævt!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
At klare afklaringer trækker ud
At vi derfor ikke kan ”sælge” den unge til arbejdsgivere
Mange skift af sagsbehandlere
At den unge skifter UU-Vejleder ved adresseændring.
Når der stilles krav om mange praktikker til selv de svageste
unge.
Når der stilles for mange krav om veldokumenterede fiaskoer.
Når den unge puttes i en kasse, der ikke matcher deres
formåen.
Når den unge får lyst til at flytte til en anden kommune
Og når de unge møder urealistiske krav fra omverdenen
Nr. Vesterskov
Nr. Vesterskov
Når det går godt!
• Når forventningerne er afstemt mellem ung,
familien, sagsbehandler og institution.
• Når vi alle er enige om vejen
• Når sagsbehandler og UU-vejleder kender den
unge.
• Når vi starter i god tid med at planlægge
overgangen.
• Når nye bo-støtter, mentorer, arbejdsgivere,
institutioner står klar og er rustede til at tage
over.
Nr. Vesterskov

similar documents