TARGÓWEK - Tomasz Cichocki wita!

Report
TARGÓWEK
Budżet na rok 2015

opracował: Tomasz Cichocki radny PiS
Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Pismo przewodnie
Priorytetem Edukacja
Inne
Razem
Edukacja
Edukacja
Inne
Razem
0
2
4
6
8
10
Założenia m.st. Warszawy
dla Targówka
• Szanowni Radni z Dzielnicy Targówek, proszę
pamiętać, że budżet m.st. Warszawy to nie to
samo, co budżet dawnych gmin!
• Szanowni mieszkańcy, nie oczekujcie za dużo
przecież metro się do was przybliżyło
• Priorytetem miasta jest Edukacja dlatego nie
ma na nic innego
Wydatki inwestycyjne w wybranych
dzielnicach
35
30
25
20
Razem
Edukacja
15
Drogi
10
5
0
Targówek
Białołeka
Ursynów
Bemowo
Wawer
Zarząd Dzielnicy Targówek
podjął wyzwanie i…
Wystąpił o 4,7 mln zł
W tym na:
• 1,6 mln zł na inwestycje drogowe
• 3,1 mln zł na Ochronę Środowiska
Po wniosku Zarządu Dzielnicy
bez wniosków innych dzielnich
35
30
25
20
Razem
Edukacja
15
Drogi
10
5
0
Targówek
Białołeka
Ursynów
Nie trzeba więcej ponieważ!!!
• Nie ma przeładowania w naszych placówkach
oświatowych
• Nie musimy mieć jeszcze nowych szkół
• Zostało nam już tylko ok. 60 dróg gruntowych
• Mieszkańcy cierpliwie poczekają na dobrą
nawierzchnię
• Asfalt na łącznie 14,5km przyda się w innych
dzielnicach
Targówek – tu kończy się Warszawa?
Zapraszam na konferencję prasową
• Czy jesteśmy zapleczem m.st. Warszawy?
• Targówek płaci „janosikowe”?
• Jedyna dzielnica, w której jeszcze trwa kryzys?
• Ponad 120 tys. mieszkańców Targówka oddaje
podatki dla innych dzielnic?
• Podobno inne dzielnice rozwijają się bardziej
dynamicznie?
Kto poprze taki budżet?
My jesteśmy przeciw:
•
•
Tomasz Cichocki, Maciej Jankiewicz, Agnieszka Kaczmarska, Marcin Skłodowski,
Miłosz Stanisławski, Urszula Suzdalcew
Zapraszam pozostałych radnych do wpisania się na listę
Wnioskujemy o 17,1 mln!
W TYM NA EDUKACJE 0,5+4,9=5,4 MLN ZŁ:
0,5 MLN ZŁ
•
•
•
•
•
Budowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4 (szacunkowy koszt projektu 0,1 mln zł)
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 298 ul. Krakusa (dokumentacja projektowa szacunkowy koszt
0,1 mln zł)
Budowa boisk przy Liceum nr XLVI ul. Żuromińska 4 (należy wykonać dokumentację projektową koszt 0,1
mln zł, szacunkowy koszt zadania 1,5 mln zł)
Budowa zespołu szkól przy ul. Malborskiej dokumentacja projektowa koszt 0,1 mln zł
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 277 ul. Suwalska 29 (należy wykonać dokumentację projektową
szacunkowy koszt 0,1 mln zł cała inwestycja 1,5 mln zł
4,9 MLN ZŁ
•
Termomodernizacja Liceum XLVI ul. Żuromińska 4 (szacunkowy koszt zadania 1,6 mln zł; wykonana została
dokumentacja projektowa)
•
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 34 przy ul. Mieszka I nr 7 (szacunkowy koszt 1,2 mln zł; wykonana
została dokumentacja projektowa)
•
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227 (szacunkowy koszt 0,7 mln zł;
wykonana została dokumentacja projektowa)
•
Termomodernizacja Gimnazjum nr 143 przy ul. Bartniczej 8 (szacunkowy koszt 1,4 mln zł; wykonana
została dokumentacja projektowa)
Wnioskujemy o 17,1 mln:
W TYM NA DROGI , OCHRONĘ ŚRODOWISKA , INNE 11,7 MLN ZŁ:
•
Budowa ulic: Pospiesznej, Przewoźników, Wieczorowej, Bystrej, Karkonoskiej, Czarna Droga,
Bardowskiego, Codziennej oraz drogi dojazdowej do Parafii św. Marii Magdaleny przygotowanie
dokumentacji koszt 1,9 mln zł
•
Przebudowa oświetlenia w ul. Tokarza koszt 0,1 mln zł
•
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka/Łokietka /Samarytanka - szacunkowy koszt 3,2 mln zł
•
Budowa placu zabaw przy DK Zacisze koszt 0,4 mln zł
•
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Zaciszańskiego koszt 3,1 mln zł
•
Budowa systemu dróg rowerowych koszt 3,0 mln zł
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
To już jest koniec
Bo nie ma już nic!
Jeśli macie Państwo niedosyt?
Zapraszam do bardziej wnikliwej
analizy

similar documents