Pluskota Sebastian IIITBI nr 9

Report
Idea i założenia w Młodej Polsce
L3i/4
Różne oblicza cierpienia
człowieka i jego sens
cierpienie w imię wyznawanych idei (prometeizm i
mesjanizm)
cierpienie jako próba (Hiob)
cierpienie łączące udrękę fizyczną z rozpaczą duchową
(inny świat)
destruktywna rola cierpienia (medaliony)
Cierpienie w motywach Męki
Pańskiej.
Księga Hioba- i niezawinione
cierpienie
Lament świętokrzyski (planktpłacz)
Treny-oddające hołd zmarłej córce
Jana Kochanowskiego
Cierpienie młodego Werteranieszczęśliwa miłość i siła destrukcji.
Kordian- moralne dylematy
bohatera przejawieniem jego
cierpienia.
Doprowadzenie do zagłady narodu
 Zniszczenie pojedynczego człowiekadestrukcyjna rola cierpienia
 Brak pewności, bariera w pokonaniu
przeszkód

BIBLIOGRAFIA







LITERATURA PODMIOTU :
1.Goethe Johann Wolfgang: Cierpienie
młodego Wertera, Biblioteka Narodowa,
Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1976
2.Kochanowski Jan: Tren I, IX, XIX,[w:]
Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1972
3.Księga Hioba,[w:] Pismo Święte Starego i
Nowego Testamentu,Wydawnictwo
Pollottinum, Poznań 1989
4.Lament Świętokrzyski, [w:] W. Bobiński,
A. Janus-Sitarz, Barwy Epok 1, Warszawa
2002,s.37
5.Słowacki Juliusz: Kordian, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Kraków
1974








LITERATURA PRZEDMIOTU:
1.Dobijanka-Witczakowa Olga; Wstęp
do: Goethe Johann Wolfgang. Cierpienie
Młodego Wertera: Biblioteka Narodowa,
Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1976
2.Jaworski Stanisław; Słownik terminów
literackich, Universitas, Kraków 2007,
s.78,
(hasło ,,tren”)
3.Kopaliński Władysław: Słownik mitów i
tradycji kultury, RYTM, Warszawa 2003,
s.194
4.Krzyżanowski Julian: O,,Trenach” Jana
Kochanowskiego, [w:]Kochanowski Jan,
Treny, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1972, s. 43
5.Nosowska Danuta, Maryjne motywy
[w:]Leksykon motywów literackich,
Bielsko-Biała 2004, s. 91
6.Nowacka Irena: Kordian Juliusza
Słowackiego, Biblios, Warszawa 2003

similar documents