Document

Report
OSK Mnisza 3
37-700 Przemyśl
(016) 675-17-88
Waldemar Strawiński
Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13
lipca 2012r.,
w sprawie egzaminowania osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów
dokumentów stosowanych w tych sprawach
Egzamin Teoretyczny
Egzamin praktyczny nie
później niż 6 miesięcy od
dnia uzyskania pozytywnego
wyniku z części teoretycznej
Plac manewrowy
Ruch drogowy
1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu
technicznego podstawowych elementów
pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za
bezpieczeństwo jazdy
2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu
do przodu i tyłu
3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
Zadanie nr 1
Stan techniczny
pojazdu
(losujemy dwa zadania)
To co znajduje się
pod maską
Działanie świateł
zewnętrznych
Przygotowanie się
do jazdy
Właściwe ustawienie:
1. Fotela
2. Zagłówka
3. Lusterek
4. Zapięcie pasów bezpieczeństwa
Sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte
 Sprawdzenie umiejętności upewnienia się o możliwości jazdy,
 Ruszenie z miejsca oraz poruszanie się pojazdem,
 Prowadzenie pojazdu zgodnie z techniką prowadzenia
pojazdu.
RUSZANIE Z MIEJSCA NA WZNIESIENIU
Negatywny wynik uzyskamy gdy:
 Dwa razy wykonamy nieprawidłowo zadanie np., zgaśnie
nam silnik, nie wskażemy odpowiedniego światła itp.
Jeżeli chcemy, egzamin możemy kontynuować.
Egzamin zostanie bezwzględnie przerwany gdy:
Zachowanie osoby egzaminowanej będzie świadczyć o
możliwości stworzenia realnego zagrożenia w ruchu
drogowym np.,
 Przejechanie przez linię,
 Najechanie na pachołki,
 Dwukrotne nieprawidłowe wykonania zadania ruszania z
miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.
Jest to sprawdzenie umiejętności bezpiecznego
zachowania się kandydata na kierowcę, które
obejmuje również umiejętności parkowania
OBOWIĄZKOWO !
o Parkowanie prostopadłe , skośne lub
równoległe – wjazd przodem (możliwa jedna
korekta)
o Zawracanie na drodze jednojezdniowej
(z użyciem biegu wstecznego i z
wykorzystaniem infrastruktury drogowej),
o Zawracanie na skrzyżowaniu


Zadania egzaminacyjne
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i
podwyższone dopuszczalne prędkości
3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i
niewyznaczonych pasów ruchu.
4. Przejazd przez skrzyżowania:
a) równorzędne (trzy i czterowlotowe)
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
c) z sygnalizacją świetlną
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd) jeżeli takowe występują
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
7. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe oraz obok przystanku
tramwajowego, o ile występują i autobusowego
8. Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo oraz zawracania na
skrzyżowaniu
9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we
wskazanym przez egzaminatora miejscu
Czas trwania: 40 min, lecz egzaminator może
zakończyć po upływie 25 minut jeżeli został
wykonany program egzaminacyjna, a wynik jest
pozytywny.
 Na pisemny wniosek osoby egzaminowanej –
w egzaminie może uczestniczyć instruktor
prowadzący
 Negatywny wynik egzaminu uzyskamy gdy:
1. Dwukrotnie nieprawidłowo wykonamy to samo
zadanie egzaminacyjne,
2. Istnieje 16-punktowy katalog naruszeń przepisów
ruchu drogowego, z którego naruszenie każdego
zakończy się przerwaniem egzaminu.


similar documents