PREZENTACJA SZKOŁY- inna wersja

Report
SZKOŁA XXI WIEKU
Gimnazjum nr 12
Zespół Szkół nr 2
www.zs2.tychy.pl
Zespół Szkół składa się
z Gimnazjum nr 12 oraz
Technikum
Ekonomicznego nr 2
Uczęszcza do niej
384 uczniów.
Szkoła znajduje się
w centrum miasta,
w dogodnym punkcie
komunikacyjnym.
Adres:
Gimnazjum nr 12
ul. Elfów 9
43-100 Tychy
tel. 032 227 29 17
[email protected]
O szkole
Szkoła posiada ciekawą i ambitną ofertę
edukacyjną, którą doceniają uczniowie i rodzice.
Z danych wynika, że około połowa naszych
uczniów to osoby
z rejonu innych tyskich szkół.
60%
52%
49%
32%
45%
42%
39%40%
40%
54%
33% 34%
11
/2
0
10
20
10
/2
0
09
20
09
/2
0
08
20
08
/2
0
07
20
07
/2
0
06
20
06
/2
0
05
20
05
/2
0
04
20
04
/2
0
03
20
03
/2
0
20
02
20
01
/2
0
02
20%
Wykres przedstawia procentowy udział uczniów
nie z rejonu w poszczególnych latach
Efektywne przygotowanie do egzaminów
gimnazjalnych gwarancją przyjęcia do szkół
średnich: liceów i techników.
Technikum
406
Liceum
Technikum
Liceum
466
Zawodowa
Ekstern. Mundurowa
Zawodowa
177
Ekstern.
Mundurowa
10
Ponad 80 % naszych absolwentów
kontynuuje naukę w szkołach średnich,
głównie liceach ogólnokształcących
ŚCIEŻKA KARIERY W Z.S. nr 2
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
GIMNAZJUM nr 12
TECHNIK
EKONOMISTA
STUDIA
WYŻSZE
TECHNIK
HANDLOWIEC
SZKOŁA
POLICEALNA
PRACA
ZAWODOWA
Kadra pedagogiczna
PASJA, ZAANGAŻOWANIE,
PROFESJONALIZM
Kadra Zespołu Szkół nr 2 to:
 Specjaliści posiadający wykształcenia wyższe
oraz pełne kwalifikacje pedagogiczne
 Osoby posiadające tytuł magistra lub tytuł naukowy doktora
 Nauczyciele posiadający licencje egzaminatorów maturalnych i
gimnazjalnych
 Profesjonaliści prowadzący zajęcia w oparciu
o programy autorskie
 Pasjonaci nieustannie poszerzający swoje
kompetencje w ramach studiów podyplomowych
oraz kursów metodycznych odbywanych
w kraju i za granicą
Niedoścignieni
w zakresie wprowadzania technologii informacji
(informatyki)
-
5 nowoczesnych pracowni komputerowych
-
centrum multimedialne w bibliotece.
-
blisko 100 komputerów dostępnych dla ucznia. (najnowocześniejsze
oprogramowanie Windows 7 i Office 2010! )
-
strona internetowa nagradzana w konkursach, wykonana przez uczniów
-
własny serwer internetowy (korzystanie bez ograniczeń i reklam)
-
własna platforma edukacyjna – e-learning (nauczanie na odległość)
-
jedyne gimnazjum w mieście o specjalnych
uprawnieniach Edukacyjnego Laboratorium
Egzaminacyjnego Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych - ECDL
Informatyka naszym
priorytetem
Trzykrotnie (2006, 2008 i 2010)
wyróżnieni ogólnopolskim certyfikatem
Znaku Jakości „Interklasy”.
W Tychach i najbliższej okolicy
TYLKO MY mamy taką kolekcję!
Kapituła składająca się z naukowców, posłów i znanych osobistości
uznała, iż szkoła jest szkołą przygotowującą uczniów do
funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej
Oferta szkoły przyjaznej i twórczej
Klasa informatyczno-językowa
z elementami nauczania dwujęzycznego
– rozszerzony program nauczania informatyki oparty o wymagania
Europejskiego Certyfikatu ECDL
- najnowocześniejsze, a równocześnie sprawdzone już metody nauczania
języka angielskiego w stopniu rozszerzonym
- efektywny poziom nauczania pozostałych przedmiotów
Klasa artystyczna
- szczególny nacisk na rozwój zdolności artystycznych uczniów
- częste wizyty w ośrodkach kultury takich jak kino, teatr
- specjalny program nauczania wychowania
fizycznego z grami drużynowymi i tańcem
Klasa ogólna
- nacisk na równomierny, adaptowany do
poziomu wiedzy rozwój edukacyjny ze
wszystkich przedmiotów gimnazjalnych
Plusy klasy informatyczno-językowej
z elementami nauczania dwujęzycznego
Doświadczenie poparte sukcesem – 9 lat prowadzenia klas informatycznych
Nowatorskie metody zajęć:
-
2 razy więcej godzin informatyki + zajęcia pozalekcyjne
-
innowacja pedagogiczna – nauczanie przez internetową platformę
edukacyjną.
-
wyjazdy integracyjne - już we wrześniu 3 dniowa wycieczka!
-
„Noce komputerowców”
- nocne zajęcia komputerowe
połączone z pieczeniem naleśników
-
stały kontakt z nauczycielami
również po pracy: gadu-gadu,
poczta internetowa,
dziennik internetowy LIBRUS
-
międzynarodowy Certyfikat ECDL
Plusy klasy informatyczno-językowej
z elementami nauczania dwujęzycznego
Priorytety:
-
zwiększona liczba godzin nauki języka angielskiego
-
częściowe nauczanie historii, wiedzy o społeczeństwie i zajęć artystycznych
w języku angielskim
Stawiamy na praktyczne nauczanie języka poprzez nawiązywanie kontaktu
z rówieśnikami z zagranicy i posługiwanie się językiem angielskim
na lekcjach innych przedmiotów
FRANCUZI
IZRAELCZYCY
W klasie informatyczno-językowej
z elementami nauczania dwujęzycznego
Oferujemy:
 wysoki poziom nauczania i gruntowne przygotowanie do egzaminów
gimnazjalnych
 4 godziny nauki języka obcego w klasie o profilu językowym realizowane w
oparciu o program autorski doskonałego metodyka
 udział w międzynarodowych projektach w ramach programu Comenius,
E-twinning
 naukę z ciekawych i motywujących podręczników
 naukę metodą komunikacyjną wspomaganą oprogramowaniem
interaktywnym
 fachowe konsultacje dla uczniów mających problemy z nauką
 możliwość rozwijania pasji w ramach zajęć dodatkowych
 udział w konkursach o zasięgu szkolnym,
miejskim i krajowym
 wycieczki do ciekawych miejsc, kin, teatrów,
muzeów
Nauczanie języków na poziomie
europejskim
Nauczanie języka angielskiego i niemieckiego w zakresie
podstawowym lub rozszerzonym metodą komunikacyjną
Rutynowe wykorzystywanie tablic interaktywnych oraz
programów multimedialnych np. Euro Plus doskonale
wspomagających naukę języka obcego
Współpraca ze szkołami partnerskimi w całej Europie
w ramach programu Etwinning (Comenius). Nasze
projekty „Getting to Know Each Other”(2010) oraz „Let’s
begin by doing” (2011) nagrodzone Krajowym oraz
Europejskim Certyfikatem Jakości
Nauczanie języków na poziomie
europejskim
 Kadra języków obcych to wykwalifikowani lingwiści i lektorzy
najlepszych szkół językowych w Tychach
 Nauczyciele języków obcych posiadający uprawnienia egzaminatorów
maturalnych
 Profesjonaliści, jako nieliczni doskonalący swoje umiejętności za granicą
(Oxford) w ramach programu Comenius „Mobilność Szkolnej Kadry
Edukacyjnej”
Zajęcia pozalekcyjne
Różnego rodzaju kółka
zainteresowań:
-kółka przedmiotowe
ze wszystkich przedmiotów,
-chórek szkolny
-zajęcia komputerowe
-zajęciach sportowe
-kółka taneczne i aerobiku
-gazetka „Żaczek”
-radio „Dziub Dziub”
-kółko turystyczne
i wiele innych
Zajęcia odbywają się nawet
w czasie ferii zimowych
Bezpieczeństwo – ważna sprawa
- placówka objęta monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym
- kameralność placówki– indywidualne podejście do każdego ucznia
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, policją, strażą
miejską
- aktualny certyfikat „Szkoły Bezpiecznego Internetu” (wszystkie komputery
zabezpieczone programami filtrującymi)
- najnowsze legalne oprogramowanie (m.in. dzięki umowie licencyjnej
School Agreement )
Osiągnięcia szkoły
• Nagrody w konkursach informatycznych:
-trzykrotne ogólnopolskie zwycięstwo w konkursach szkolnych stron
internetowych,
- wielokrotne zwycięstwa w międzypowiatowym konkursie „Mistrz Klawiatury”
i licznych konkursach prezentacji multimedialnych
sukcesy w zawodach sportowych, konkursach aerobiku, cheerleaders, turniejach
szachowych itp. poparte licznymi nagrodami i medalami.
•
Udział z powodzeniem w konkursach i olimpiadach z geografii, języka
polskiego, historii, biologii itd.
•
•
jedna z najlepszych na Śląsku drużyn w konkursie ruchu drogowego
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.gim12.tychy.pl
Organizacja konkursów
– inicjatywa i przedsiębiorczość
Mistrzostwa Polski w szybkim pisaniu na komputerze
Wojewódzki konkurs na grafikę komputerową, w którym co roku uczestniczy
kilkaset uczniów z województwa Śląskiego
Międzypowiatowy konkurs „Mistrz Klawiatury – ponad 30 trzyosobowych
drużyn z Tychów, Mikołowa, Pszczyny, Bierunia i okolic
Rejonowy Konkurs Fotograficzny
Tyskie Dyktando z Języka Angielskiego
Olimpiada Interdyscyplinarna Klas Szóstych
i inne
Baza materialna
•
5 nowoczesnych sal komputerowych
• centrum multimedialne z 8 stanowiskami
komputerowymi
• jedna z największych w Tychach
sal gimnastycznych,siłownia, sala do tańca
• doskonała infrastruktura multimedialna, w tym:
 najnowocześniejsze oprogramowanie
 tablice interaktywne w pracowniach języków
obcych i przedmiotów ścisłych
 stały dostęp do sieci internetowej

•
•
•
wysokiej klasy sprzęt audio-wizualny
catering (ciepłe posiłki w stołówce)
opieka pielęgniarki szkolnej
szafki indywidualne dla uczniów
Przyszłość „Dwunastki”
Połączenie Gimnazjum nr 12 z Technikum Ekonomicznym to:
- doskonała kadra pedagogiczna
- możliwość ciągłości nauki w Technikum Ekonomicznym, zdobycie
wykształcenia średniego, uprawnień do wykonywania intratnego zawodu,
odbycie praktyk za granicą w ramach projektu Leonardo daVinci
- wykorzystanie doskonałego, bardzo bogatego wyposażenia technicznego
- świetne przygotowanie do egzaminów końcowych
- udział w projektach międzynarodowych
- nauka w nowym, spełniającym standardy europejskie
budynku
- poczucie bezpieczeństwa
- nieograniczone możliwości rozwijania pasji i zainteresowań
Gimnazjum nr 12
ZAPRASZA
RODZICU,
TO DOBRZE PRZEMYŚLANY WYBÓR
TWÓJ I TWOJEGO DZIECKA
TYCHY 2012

similar documents