prezentacja - LOP Tarnobrzeg

Report
Dyrektor Przedszkola nr 4 w Tarnobrzegu, inicjatorka wpajania najmłodszemu
pokoleniu idei ochrony przyrody.
Nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej w Żupawie i Gimnazjum
w Baranowie Sandomierskim. Opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.
Z LOP związana jest od 20 lat, działaczka, propagatorka idei ochrony przyrody.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Grębowie, opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody, propaguje
działania proekologiczne wśród uczniów już od pierwszych lat nauki w szkole.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Durdach, inicjatorka działań na rzecz integracji
środowiska lokalnego i przyrodniczego oraz kultywowania tradycji najbliższego
regionu. Współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu.
Od wielu współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody. Wspiera działania związane
z edukacją ekologiczną, propagując idee ochrony przyrody wśród młodzieży
i dorosłych.
Nauczyciel geografii w Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu, pasjonat wycieczek
krajoznawczo – turystycznych, miłośnik przyrody, opiekun Szkolnego Koła
Ligi Ochrony Przyrody.
•

Prezydent miasta Tarnobrzeg. Od 15 lat współpracuje i wspiera działania
Ligi Ochrony Przyrody. Jest inicjatorem utworzenia Regionalnego
Centrum Promocji Obszaru Natura 2000- Tarnobrzeska Dolina Wisły
Kierownik do spraw ochrony środowiska Pilkington – Sandomierz, dba
o prawidłowe funkcjonowanie zakładu zgodnie z zasadami ochrony środowiska,
współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1
w Gorzycach. Opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. Organizuje
i uczestniczy w cyklicznych akcjach i konkursach związanych z ochroną
środowiska, odnosząc liczne sukcesy.
Nauczyciel biologii w Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli. Od początku pracy
zawodowej działa na rzecz Ligi Ochrony Przyrody. Z ogromną pasją
i zaangażowaniem wdraża edukację ekologiczną. Wieloletnia praca społeczna
przekłada się na liczne sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach.
Opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.
Nauczyciel przyrody i biologii w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu i Szkoły
Podstawowej nr 1 w Gorzycach. Opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony
Przyrody, organizatorka wielu działań na rzecz ochrony środowiska.
Zaangażowanie
i przekazywana uczniom wiedza przynosi wiele sukcesów.
Nauczyciel biologii w Zespole Szkół w Gorzycach, opiekun Szkolnego Koła Ligi
Ochrony Przyrody. Zaangażowana w działania na rzecz ochrony środowiska,
z sukcesami przygotowuje uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu.
Dzięki zaangażowaniu i kreatywności buduje i wspiera
działalność ekologiczną dzieci.

similar documents