zad_5_tyton_narkotyki

Report
Sz
Cel: poznanie podstawowych informacji związanych
z profilaktyką uzależnień, zrozumienie potrzeby walki
z uzależnieniem, zna zagrożenia społeczne i osobiste
płynące z używania tytoniu, narkotyków, dopalaczy;
Uczniowie klas IV – VI na przyrodzie pod kierunkiem
nauczyciela pana Andrzeja Bezmiana obejrzeli
prezentację multimedialną na temat uzależnień.
Natomiast uczniom klas I – III zajęcia przygotowała
pani Ewa Sowa
W roku szkolnym 2011/2012 programami tymi objęte
były wszystkie klasy. Z realizacji programów zostały
sporządzone sprawozdania i przesłane do PSSE
w Koszalinie.
Natomiast w tym roku szkolnym programem „Nie pal
przy mnie proszę” objęta jest klasa pierwsza, a
programem „Znajdź właściwe rozwiązanie” klasa IV,
ponieważ dla tych klas te programy są realizowane po
raz pierwszy.
 Efektem pogadanek było wyposażenie uczniów
w wiedzę, jakie zagrożenia społeczne i osobiste
płyną z używania tytoniu, narkotyków, dopalaczy
oraz jakie są źródła pomocy, wsparcia dla osób
uzależnionych.
Koordynator konkursu
Marzena Smolińska

similar documents