1, 2, 3 klasa. - Zespół Szkół nr 4 w Bydgoszczy

Report
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ
UNIĘ EUROEJSKĄ ORAZ MIASTO
BYDGOSZCZ
AKTYWNY W SZKOLE –
TWÓRCZY W ŻYCIU
PRIORYTET IX,
PODDZIAŁANIE 9.1.2
Projekt realizowany przez Miasto Bydgoszcz,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W projekcie
42
• szkoły gimnazjalne
15
• szkół ponadgimnazjalnych
8871
• uczniów objętych projektem
3 sem
• czas trwania projektu 01.2014-06.2015
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
Zadanie 1 - Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji
kluczowych w zakresie : a) nauk matematyczno-przyrodniczych, b)
języków obcych i c) ICT.
Zadanie 2 - Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz
specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w
procesie kształcenia, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
Zadanie 3 - Zajęcia ukierunkowane na poszerzenie wiedzy uczniów
przystępujących do egzaminów gimnazjalnych/maturalnych , oraz z
uwzględnieniem co najmniej jednej z poniżej wymienionych zajęć : a)
matematyczno-przyrodniczych, b) języków obcych, c) ICT.
Zadanie 4 - Realizacja ścieżek edukacyjnych.
Zadanie 5 - Doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub funkcjonowanie
Szkolnych Ośrodków Kariery.
PROJEKT W ZS NR 4
Zajęcia w gimnazjum
Zajęcia w liceum
ZAJĘCIA W GIMNAZJUM NR 17
Zajęcia z matematyki1,2 klasa.
Biology in English –
Chemistry in English –
1,2, 3 klasa.
Zajęcia z fizyki – 1,2,3
klasa.
Zajęcia z języka
angielskiego- 1,2,3
klasa.
Zajęcia z geografii – 2
klasa.
Zajęcia z chemii –
1,2, 3 klasa.
1, 2, 3 klasa.
ZADANIE
1
Zajęcia z informatyki 1,2,3 klasa
ZAJĘCIA W GIMNAZJUM NR 17
Zajęcia z
matematyki –
Terapia
pedagogiczna
dla dyslektyków
- 1, 2, 3 klasa.
3 klasa.
ZADANIE
2
ZAJĘCIA W GIMNAZJUM NR 17
WYCIECZKA
WYCIECZKA
ZIEMIA
CHEŁMIŃSKA II
WYCIECZKA
BOROWIACKIE
WSIE I WIOSKI
Zajęcia z języka
polskiego- 2,3
klasa.
TORUŃ
ZADANIE
4
WYCIECZKA
ŚLADAMI ANNY
WAZÓWNY
ZAJĘCIA W GIMNAZJUM NR 17
Doradztwo zawodowe
– 1,2,3 klasa
ZADANIE
5
STATYSTYKA
zajęcia w 23 grupach
26 godziny zajęć w
tygodniu
320 uczniów biorących
udział w wycieczkach po
województwie
17 nauczycieli
prowadzących zajęcia
276 uczniów
biorących udział w
zajęciach
ZAJĘCIA W LICEUM nr IX
Zajęcia dodatkowe z
biologii
eksperymentalnej
Zajęcia
dodatkowe z
geografii - klasa II
Zajęcia dodatkowe
z matematykiklasa I, II
Zajęcia z geografii
– 2 klasa.
Zajęcia dodatkowe z
matematyki nauczanej w
języku angielskim dla klas
pierwszych dwujęzycznych
Zajęcia
dodatkowe z
biologii – klasa I,
II
Zajęcia dodatkowe
z chemii- klasa I
ZADANIE
1
Zajęcia dodatkowe z
fizyki i astronomiiklasa I, II, III
Zajęcia dodatkowe z
języka angielskiegoklasy kończące się
Maturą
Międzynarodową
ZAJĘCIA W LICEUM nr IX
Zajęcia dodatkowe z
języka polskiegoklasa I
Zajęcia
wyrównawcze z
matematyki –klasa I
ZADANIE
2
ZAJĘCIA W LICEUM nr IX
Zajęcia dodatkowe
z matematyki –
klasa III
Zajęcia dodatkowe
z języka polskiegoklasa II, III
ZADANIE
3
ZAJĘCIA W LICEUM nr IX
WYCIECZKA
ZIEMIA
CHEŁMIŃSKA II
WYCIECZKA
WYCIECZKA
BOROWIACKIE WSIE I
WIOSKI
WYCIECZKA
TORUŃ
WYCIECZKA
WYCIECZKA
KUJAWY
Bydgoszcz
Zajęcia
dodatkowe z
języka polskiegogazetka szkolna
BOROWIACKIE WSIE
I WIOSKI
WYCIECZKA
ZIEMIA CHEŁMIŃSKA I
Zajęcia dodatkowe z
języka polskiego
film klasy I,II,III
ZADANIE
4
WYCIECZKA
Krajeński Park
Krajobrazowy
STATYSTYKA
zajęcia w 25 grupach
32 godziny zajęć w
tygodniu
320 uczniów biorących
udział w wycieczkach po
województwie
25 nauczycieli
prowadzących zajęcia
343 miejsc dla
chcących brać udział
w zajęciach

similar documents