Szko*a Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Report
Szkoła Podstawowa nr 4
w Sieradzu
Rok szkolny 2012/2013
Szkolny Zestaw Konkursów semestr I
Konkursy etapowe zakwalifikowane do
współzawodnictwa uczniów klas III-VI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Konkurs przyrodniczy „Odnawialne źródła energii” – Olimpijczyk, Ambasador, Superprzyrodnik
Konkurs plastyczny „Moje Wakacje 2012” – Olimpijczyk, Ambasador, Superplastyk
Konkurs plastyczny „Mój Kalendarz” – Olimpijczyk, Ambasador, Superplastyk
Konkurs plastyczny „Szlakiem Orlich Gniazd” – Olimpijczyk, Ambasador, Superplastyk
Konkurs wiedzy o Polsce „Kto Ty Jesteś” –Olimpijczyk, Ambasador, Superprzyrodnik, Superhistoryk
Konkurs historyczny „Polska Piastów” Olimpijczyk, Ambasador, Superhistoryk
Poetry for Kids” – konkurs recytatorski w języku angielskim Olimpijczyk, Ambasador, Mistrz Języka
Angielskiego
„Christmas 2012” – konkurs programistyczny Olimpijczyk, Ambasador, Superinformatyk
VIII Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego Olimpijczyk, Ambasador, Mistrz Języka Angielskiego
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek Olimpijczyk,Supermuzyk
„Baltie 2013” – konkurs programistyczny Olimpijczyk, Ambasador, Superinformatyk
Konkursy korespondencyjne
zakwalifikowane do współzawodnictwa
uczniów klas III-VI
• Alfik matematyczny - Olimpijczyk, Ambasador,
Supermatematyk
• Mat matematyczny - Olimpijczyk, Ambasador,
Supermatematyk
• Alfik humanistyczny - Olimpijczyk,
Ambasador, Mistrz Języka Polskiego
Konkursy zakwalifikowane do
współzawodnictwa uczniów klas III
• „Jaka Polska szeroka” konkurs wiedzowy klas III Mały Olimpijczyk, Ambasador
• Konkurs ortograficzny „Skrzacik” dla uczniów klas
III - Mały Olimpijczyk, Ambasador
• „I Ty możesz zostać autorem baśni” konkurs
literacki dla uczniów klas I-III - Mały Olimpijczyk,
Ambasador
• „I Ty możesz zostać ilustratorem baśni” konkurs
plastyczny dla uczniów klas I-III - Mały
Olimpijczyk, Ambasador
Zawody sportowe
• Unihokej dziewczynek i chłopców –
Olimpijczyk, Ambasador, Supersportowiec
• Tenis stołowy dziewczynek i chłopców Olimpijczyk, Ambasador, Supersportowiec
• Piłka siatkowa dziewczynek i chłopców Olimpijczyk, Ambasador, Supersportowiec
Konkursy klas I-III
nie uwzględniane w punktacji
• Konkurs recytatorski klas II
• Konkurs kartek świątecznych – z udziałem
przedszkolaków
• Konkurs szopek betlejemskich - z udziałem
przedszkolaków
• Konkurs sprawnościowy dla uczniów klas I
i przedszkolaków
Ogólne zasady punktacji
• Uczniowie przez cały rok zdobywają punkty w
poszczególnych kategoriach . Na koniec roku
najlepszym wręczane są statuetki
„Olimpijczyk” , „Mały Olimpijczyk”(klasy III),
Ambasador Szkoły ( w kategorii IV-VI i klas III),
wyróżnienia przedmiotowe ( Superinformatyk,
Supermatematyk, Mistrz Języka Angielskiego,
Supersportowiec, Superplastyk, Mistrz Języka
Polskiego …)
Punktacja w konkursach
• Awans z eliminacji szkolnych – 1pkt Olimpijczyk i
przedmiotowe
• Wyróżnienie na II etapie – 1 pkt Olimpijczyk 1 pkt
Ambasador i 1 pkt przedmiotowe
• Laureat lub równorzędne (miejsca I-III) na II
etapie – 3 pkt Olimpijczyk, 3 pkt przedmiotowe,
2 pkt Ambasador
• Wyróżnienie i laureat kolejnych etapów +2 pkt
• Informacja w mediach ( prasa, radio, tv) + 1 pkt
• Jeżeli określone jest zdobycie I miejsca +1 pkt
Punktacja w zawodach sportowych rozgrywanych w
ramach współzawodnictwa sportowego (drużynowego)
• Awans z I stopnia rozgrywek – 3 pkt Olimpijczyk, 3 pkt Supersportowiec,
2 pkt Ambasador
• Wyróżnienie i laureat kolejnych stopni +2 pkt
• Informacja w mediach ( prasa, radio, tv) + 1 pkt
W zawodach indywidualnych (za miejsca I-III)
Na I stopniu (szkolnym) 1 pkt Olimpijczyk i Supersportowiec
Na II stopniu (miejskim lub powiatowym) 3 pkt Olimpijczyk i
Supersportowiec, 2 pkt Ambasador Szkoły
Na kolejnych stopniach + 2 pkt
Za zajęcie I miejsca na każdym stopniu + 1pkt
Informacja w mediach ( prasa, radio, tv) + 1 pkt
Uwaga ! Do reprezentacji drużynowej uczeń jest powoływany przez
nauczyciela prowadzącego, do zawodów indywidualnych obowiązują
eliminacje szkolne (w określonych sytuacjach można od nich odstąpić).
Ustalenia pozostałe
• Informacje o liczbie punktów publikowane będą na
tablicy informacyjnej i na stronie szkoły
• Liczba punktów kwalifikująca do uzyskania tytułu
podana zostanie w II semestrze
• W trakcie roku szkolnego do punktacji mogą zostać
zaliczone inne zawody i konkursy o szczególnych
walorach promocyjnych
• Do punktacji nie są zaliczane sukcesy w zawodach i
konkursach nie ujętych w szkolnym zestawie na dany
rok
• Ostateczną decyzję o liczbie przyznanych punktów
podejmuje szkolna komisja konkursowa

similar documents