Program Zdrowotny PP 61 w Szczecinie

Report
PROGRAM PROMUJĄCY
ZDROWIE
PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO NR 61
,,NIEZAPOMINAJKA”
W SZCZECINIE
REALIZOWANEGO OD 2013 DO 2015 ROKU
Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia
celów i realizuje zadania określone w
podstawach programowych kształcenia
ogólnego i ponadto:
NASZE PRZEDSZKOLE REALIZUJE TRZY
STANDARDY:
1.
Pomaga członkom społeczności szkolnej
zrozumieć
i zaakceptować koncepcję przedszkola
promującego zdrowie.
NASZYM CELEM JEST:
Podniesienie świadomości społeczności
przedszkolnej na temat koncepcji przedszkola
promującego zdrowie.
POPRZEZ :
- zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego
odżywiania
- podniesienie świadomości o konieczności dbania o
higienę osobistą
- dostrzeganie wpływu różnych czynników
środowiska na zdrowie
NASZE
OSIĄGNIĘCIA
Z wizytą w warzywniaku
Wszystkie przedszkolaki wiedzą, że warzywa i
owoce to morze witamin!!!
Przedszkolny ogródek warzywny.
Dzieci wspólnie z paniami Asią i Gosią posiały zdrowe
warzywa, które później będzie można zjeść np. na
śniadanie 
Jabłuszkowe chipsy
naturalne i zdrowe 
Mniam, ale dobre
Świeże i zdrowe soki owocowe
Pyszne!!!
Pan konserwator Marian wie, co
dobre ;)
NASZYM SUKCESEM BĘDZIE:
Wyposażenie przedszkolaków, rodziców oraz
pracowników przedszkola w wiedzę i
umiejętności niezbędne do tworzenia zdrowego i
bezpiecznego środowiska życia.
2.
Prowadzi edukację zdrowotną
uczniów i pracowników i dąży do
zwiększenia jej skuteczności.
NASZYM CELEM JEST:
Stwarzanie warunków do kształtowania
zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju
POPRZEZ:
- poznanie podstawowych zasad
racjonalnego żywienia
- rozwijanie różnych form aktywności
ruchowej
- propagowanie aktywnego sposobu
spędzania czasu wolnego
- kształtowanie przekonania o
konieczności stosowania zasad higieny
NASZYM SUKCESEM BĘDZIE:
Wykorzystanie i zastosowanie zdobytej
wiedzy w życiu codziennym.
Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za zdrowie własne i
innych.
Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za zdrowy tryb życia i
podejmowanie odpowiednich działań.
NASZE
OSIĄGNIĘCIA
Spotkanie ze stomatologiem 
Pan stomatolog pokazuje nam w jaki
sposób szczotkować zęby aby były czyste.
Praktyka czyni mistrza 
Wizyta Pani doktor
Choć nie lubimy
chorować, to zabawa
w lekarza jest
świetna!!!!!
Owocowe szaszłyki
Witaminki, witaminki
3.
Tworzy środowisko fizyczne
sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu
NASZYM CELEM JEST
Zagospodarowanie terenu przedszkola w
celu zapewnienia zdrowego i
bezpiecznego rozwoju dziecka
POPRZEZ:
-modernizację istniejącego ogrodu
przedszkolnego oraz kącika sportowego
- dbanie o utrzymanie placówki na
wysokim poziomie funkcjonalnym i
estetycznym
- zapoznanie z zagrożeniami
cywilizacyjnymi
-pozyskanie wsparcia społeczności
lokalnej
NASZYM SUKCESEM BĘDZIE:
doskonalenie sprawności fizycznej dzieci
wprowadzenie dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa
i ochrony swojego zdrowia
podnoszenie świadomości proekologicznej w
społeczności przedszkolnej oraz umiejętne
wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce
kształtowanie poczucia estetyki oraz dbanie o ład i
porządek w swoim otoczeniu
ukazanie negatywnych skutków z nadmiernego
korzystania ze środków masowego przekazu
NASZE
OSIĄGNIĘCIA
Udział w programie edukacyjnym
pt. „Nie taki prąd straszny”
Pierwsza pomoc!!!
Doświadczenia z bańkami
mydlanymi
Zagramy???
Ruch to zdrowie
Uczymy się zasad
bezpieczeństwa
Cykl spotkań ze Strażą
Miejską
Sportowe środy w
przedszkolu
Trening czyni mistrza

similar documents