Pulsul Școlii: an școlar 2012 – 2013

Report
Pulsul Școlii
rezumat
An școlar 2012 - 2013
Viziunea noastră
Fiecare copil, cu nevoi educaţionale
speciale, poate găsi aici, în orice
moment al dezvoltării sale, sprijinul de
care are nevoie !
Oferim
• activități de predare-învățare – evaluare,
în baza planurilor cadru și programelor
școlare, adaptate specificului fiecărui
elev cu CES.
• activități de terapie educațională
complexă și integrată;
• activități terapeutic – compensatorii, prin
cabinetele de terapie specifică - terapie
logopedică, psihoterapie, kinetoterapie
Educăm, instruim,
profesionalizăm, consiliem...
320 elevi în 31 clase
Liceu tehnologic special
5 meserii autorizate ARACIP:
MECANICĂ
FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
CONSTRUCŢII
INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE
LEGUMICULTURĂ
Primar - gimnazial
• Spații moderne – clase, cabinete,
ateliere;
• Dotări speciale – tablă multimedia,
sisteme IT de ultimă generație;
• Manuale, auxiliare, instrumente de lucru,
teste, softuri educaționale
Baza materială
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
şcolilor speciale din judeţul Iaşi
Valoare totală: 30.544.301 lei (8.592.652
Euro)
Obiectivele proiectului
• Dotarea școlilor din proiect cu echipamente didactice,
echipamente de pregătire profesională, echipamente IT;
• Asigurarea unui proces educațional la standarde
europene pentru copiii cu dizabilități și a unor facilități
educaționale adecvate necesităților beneficiarilor;
• Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi psihice,
mentale, de vedere, locomotorii şi asociate prin
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente;
• Scăderea ratei șomajului în rândul persoanelor cu
dizabilități prin dezvoltarea abilităților de viață
autonomă și deprinderea de diferite profesii pe care le
pot practica ulterior.
Denumire Echipament
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dulap cu doua usi
Dulapuri
Dulapuri
12
13
14
15
Scaune
Pupitru de lemn pentru elevi
Module (banci pentru un singur elev 4-7 ani)
Masa calculator
Mese
Mese
Birouri
Scaun ergonomic pentru calculator
Scaune
Rafturi pentru carti
Corpuri suspendate 1.5 m / 0.5 m
Vitrine expozitie
UM
Cantitate
Descriere tehnică ataşată
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
10
1
4
12
12
5
37
1
6
4
43
Descriere tehnică nr. 1
Descriere tehnică nr. 1
Descriere tehnică nr. 10
Descriere tehnică nr. 2
Descriere tehnică nr. 6
Descriere tehnică nr. 3
Descriere tehnică nr. 5
Descriere tehnică nr. 19
Descriere tehnică nr. 3
Descriere tehnică nr. 42
Descriere tehnică nr. 44
buc.
buc.
buc.
buc.
40
8
2
4
Descriere tehnică nr. 43
Descriere tehnică nr. 11
Descriere tehnică nr. 13
Descriere tehnică nr. 12
Denumire Echipament
UM
Cantitate
Descriere tehnică ataşată
1
Dulap material didactic
buc.
16
Descriere tehnică nr. 16
2
Dulap cancelarie
buc.
1
Descriere tehnică nr. 18
3
Dulap documente
buc.
4
Descriere tehnică nr. 1
4
Dulap administrativ
buc.
6
Descriere tehnică nr. 10
5
Bancă şcolară 1 persoana
buc.
60
Descriere tehnică nr. 2
6
Bancă şcolară 2 persoane
buc.
48
Descriere tehnică nr. 15
7
Masa calculator
buc.
24
Descriere tehnică nr. 3
8
Masa laborator
buc.
36
Descriere tehnică nr. 17
9
Masă cancelarie
buc.
1
Descriere tehnică nr. 19
10
Catedră şcolară
buc.
16
Descriere tehnică nr. 4
11
Catedră laborator
buc.
10
Descriere tehnică nr. 14
12
Birou administrativ
buc.
6
Descriere tehnică nr. 3
13
Scaun elev
buc.
150
Descriere tehnică nr. 44
14
Scaun profesor
buc.
50
Descriere tehnică nr. 43
15
Scaune cancelarie
buc.
50
Descriere tehnică nr. 43
16
Vitrină documente
buc.
6
Descriere tehnică nr. 20
Resurse umane
62 cadre didactice
28 -– profesori de educaţie specială
4 – profesori de alte specialităţi
13 – profesori-educatori
2 – cadre didactice de sprijin
6 – maistri-instructori
8 – psihopedagogi
Contabil, Asistent social, bibliotecar și laborant...
23 – personal administrativ, nedidactic
Promovare prin....
• http://www.liceulspecialtrinitas.ro/
• https://www.facebook.com/scoala.tr
initas?fref=ts
• https://www.facebook.com/groups/
362175197184500/?fref=ts
Parteneri
•
•
•
•
I.S.J. Iași
C.J. Iași
A.S.I.R.Y.S.
Asociatia pentru Dezvoltare Regională
Echilibrată
• D.G.A.S.P.C. Iași
• Școli speciale
• Școli de masă
Planuri de viitor
•
•
•
•
•
•
Clasă pregătitoare
Clasă de croitorie pentru fete
Săli multisenzoriale pentru elevi cu autism
Simpozioane, dezbateri, ateliere de lucru
Consolidarea comunicării cu familia
Implementarea a 2 proiecte europene pentru
consilierea și sprijinirea elevilor cu CES în
vederea accesului la serviciile de bază
(școlarizare, terapie, prestații sociale).
Realizări deosebite
• Focalizarea pe elev – adaptare eficientă la
nevoile elevilor;
• Numeroase parteneriate cu feed-back pozitiv
– oportunități deosebite pentru promovarea
școlii, local și internațional;
• Schimbarea valorilor școlii – solidaritate,
încredere, deschidere, competență, inovație;
• Spirit antreprenorial – contribuții individuale
în sustenabilitatea școlii.
Dar, ceea ce merită cu
adevărat respectul nostru...
Ați inventat un adevărat
BRAND, marca Trinitas – un stil de
lucru impregnat de eficiență și
calitate, într-un spațiu didactic
tonifiant și plin de încredere
reciprocă.
Cu sinceră
considerație!!!
Iosif Judeanu și Iolanda Popescu

similar documents