Szko*a Podstawowa Nr 5 w Bi*goraju 23

Report
Światowy dzień książki i
praw autorskich
1
23 kwietnia




23 kwietnia od 1996 roku, obchodzony
jest na całym świecie jako Światowy
Dzień Książki i Praw Autorskich.
Data ta jest datą symboliczną.
23 kwietnia urodzili się i odeszli znani
pisarze (m.in. Cewrvantes,
Shakespeare, Nabokov, Vallejo).
Dzień ten na wniosek rzadu Hiszpanii i
Miedzynarodowej Uni Wydawców
został ustanowiony przez UNESCO
Dniem Ksiażki i Praw Autorskich.
2
Katalonia


Dzień 23 kwietnia wiąże się również z
katalońskim obyczajem.
Każdy mieszkaniec Katalonii w dniu św. Jerzego patrona tego regionu obdarowywał swoich
bliskich książkami i różami.
3
Anglia


Pierwszym krajem, który wprowadził ochronę praw autorskich
była Anglia.
"Statut królowej Anny" z roku 1709 przyznawał autorom na
określony czas prawa własności do ich drukowanych utworów
4
Konwencja o ochronie
praw autorskich



Pierwsza międzynarodowa konwencja o ochronie praw
autorskich dzieł literackich i artystycznych została
podpisana 9 września 1886 roku w Bernie. Następnie
kilkakrotnie była zmieniana i uzupełniana
W roku 1952 została zwołana do Genewy
Międzynarodowa Konferencja ds. Praw Autorskich, która
uchwaliła Powszechną Konwencję i powołała
Międzynarodowy Komitet Praw Autorskich.
Konwencja genewska weszła w życie 16 września 1956
roku.
5
Prawa autorskie w Polsce

Polska przystąpiła do konwencji o przestrzeganiu praw
autorskich w roku 1976.
Odtąd w polskich książkach, filmach, płytach, kasetach i innych
wydawnictwach umieszczony jest znak zastrzeżenia praw
autorskich.
6
O książce kilka razy naj…




Największa książka!
W Malezji wydrukowano największą książkę na świecie.
50 - stronicowy album "Ilustrowana historia Sarawaku"
(stan na wyspie Borneo) ma 3 m. wysokości i 2,2 m szerokości.
Prace nad nim trwały dwa lata, drukowanie 45 dni a oprawianie
ponad miesiąc.
7
Najmniejsza książka dla
dzieci



Najmniejsza książka dla dzieci "Stary król Cole" - mierząca 1 mm
Wydana w 85 egzemplarzach w
1985 roku przez wydawnictwo
Gleniffer Press z Paisley (Szkocja)
Kartki można przewracać (ostrożnie)
tylko za pomocą igły.
8
Najdroższa książka


Jest najpiękniejsza, najdroższa i wyjątkowo ciężka - waży 28 kg.
Księgę, pokazującą życie i prace Michała Anioła wyceniono na
ponad 100 tysięcy dolarów
9
Książka elektroniczna


Pierwszą w formie elektronicznej napisano specjalnie
do internetowej dystrybucji jest powieść Stephena Kinga pt."
Riding the Bulet”.
W ciągu 24 godzin, od wprowadzenia do sprzedaży zamówiło
prawie 400 000 osób.
10
Najpopularniejsza książka



Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia.
Biblię przetłumaczono na 310 języków a jej fragmenty
na dalsze 597 języków.
Szacuje się, że pomiędzy 1815 rokiem a 1975 rokiem
wydrukowano około 2500 000 000 egzemplarzy Biblii.
11
Najwięcej książek napisał:



Najwięcej, bo ponad 600 powieśći w dobie " ery gęsiego pióra"
napisał Polak - Józef Ignacy Kraszewski ( 1812-1887)
Najmłodszym noblistą w dziedzinie literatury był Rudyard
Kipling.
W dniu otrzymania nagrody ( 1907 r ) miał 41 lat.
12
Pierwsze po polsku


Pierwszą książką wydaną w całości po
polsku był "Raj duszy" średniowieczny
modlitewnik, przetłumaczony z łaciny
przez Biernata z Lublina i wydana w 1513
r. przez Floriana Unglera.
Pierwszą pieśnią religijną w języku
polskim jest " Bogurodzica", której
najdawniejszy tekst, tzw. krakowski
pochodzi z 1407 r.
13
Pierwsze dla dzieci


Pierwsze wiersze dla dzieci w języku
polskim pisał Stanisław Jachowicz.
Pierwsze książeczki dla dzieci w języku
polskim, szczególnie dla dorastających
panienek pisała Klementyna z Łańskich
Hoffmanowa.
Dziękuję za uwagę
Kontakt
Autorka prezentacji mgr Dorota Żelek
Biblioteka Szkolna Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 13
w Piekarach Śląskich
41-949 Piekary Śląskie
ul. Długosza 92
tel. 515-172-630
e-mail: [email protected]

similar documents