otwórz - Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim

Report
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Nie tylko na lekcjach
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Spis Treści
1. Zajęcia Wyrównawcze
2. ECDL
3. Uczniak
4. Koła zainteresowań
5. Projekt edukacyjny
6. Zajęcia z projektu e-Twinning
7. Przygotowania do konkursów przedmiotowych
8. Uniwersytet III wieku
9. Konkursy
10. Zakończenie
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Zajęcia wyrównawcze
Nauczyciele w naszej szkole używają
komputera podczas zajęć wyrównawczych.
Zarówno Internet jak i komputery są
wspaniałą pomocą naukową. Uczniowie
mogą dzięki temu uczyć się poprzez zabawę.
Daje im to również możliwość połączenia
czegoś co lubią z czymś co uważają za
bezużyteczne.
Wstecz
Dalej
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Przedmioty, z których prowadzone są
zajęcia wyrównawcze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Język Francuski
Język angielski
Język rosyjski
Język polski
Informatyka
Matematyka
Fizyka
Biologia
Chemia
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
ECDL
European Computer Driving Licence, czyli
Europejski Certyfikat Umiejętności
Komputerowych. Nasza szkoła, dzięki
dofinansowaniu z Unii Europejskiej, umożliwia
uczniom zdobycie tego certyfikatu za darmo. Jest
to możliwe od września 2009 roku. W roku
szkolnym 2009/2010 certyfikat zdobyło 41
uczniów naszego gimnazjum. Zajęcia
przygotowujące do egzaminów prowadzone są w
dwóch grupach. Jedną prowadzi pan Andrzej
Różycki, drugą pan Dariusz Kruk.
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Uczniak
Jest to szkolna gazetka. Powstała w 2005 roku z
inicjatywy pani Mirosławy Marszałek, która do
dziś prowadzi koło dziennikarskie. Uczniak
wydawany jest co miesiąc w wersji
internetowej oraz tradycyjnej. W naszym
czasopiśmie piszemy o wszystkim co dzieje się
w naszej szkole i mieście.
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Koła zainteresowań
Podczas zajęć kół zainteresowań nasi
nauczyciele używają komputerów. Dzięki
nim mogą pokazać uczniom więcej
ciekawych zdjęć, filmów itp. Daje im to
również możliwość sprawdzenia różnych
informacji i poprzez to uzupełnianie
wiedzy uczniów.
Wstecz
Dalej
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Rodzaje kół
1. Informatyczne
2.
3.
4.
5.
6.
- Kl. I
- Kl. II i III
Matematyczne
Fizyczne
Matematycznoinformatyczne
Języka angielskiego
Języka francuskiego
7. Polonistyczne
8. Filmowo- literackie
9. Dziennikarskie
10. Historyczne
11. Biologiczne
12. Geograficzne
13. Chemiczne
14. Prozdrowotne
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Koło informatyczne
Koło podzielone jest na dwa odziały: dla klas I
oraz dla klas II i III. Podczas zajęć koła
uczniowie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu
informatyki. Przygotowują się również do
różnych konkursów i olimpiad. Koło jest
prowadzone raz w tygodniu przez
pana Andrzeja Różyckiego.
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Projekt edukacyjny
Ma na celu zdobywanie i poszerzanie
wiedzy na różne tematy oraz rozwijanie
umiejętności korzystania z różnych źródeł
informacji, a także rozwijanie wyobraźni i
logicznego myślenia uczniów. Na każdy
temat jest określona ilość czasu. Projekty
realizowane są przez uczniów klas II.
Wstecz
Dalej
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Tematy projektu
edukacyjnego z informatyki
Temat
Cel
Inwentaryzacja oprogramowania systemowego
i użytkowego w Gimnazjum Nr 1
Zestawienie oprogramowania do użytku w
naszej szkole
Projekt sieci komputerowej w naszym
gimnazjum
Graficzny obraz szkolnej sieci komputerowej
Życie biblioteki szkolnej
Prezentacja multimedialna obrazująca pracę
szkolnej biblioteki
Witryna WWW nauczycieli zespołu
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Witryna WWW prezentująca podręczniki,
podstawę programową, kryteria ocen
Witryna WWW nauczycieli zespołu
przedmiotów humanistycznych
Witryna WWW prezentująca podręczniki,
podstawę programową. Kryteria ocen
Badanie stanu informatyzacji dzieci
Przygotowanie ankiety, przeprowadzenie
badania, analiza i prezentacja danych.
Badanie stanu informatyzacji rodziców
Przygotowanie ankiety, przeprowadzenie
badania, analiza i prezentacja danych.
Dalej
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Tematy projektu
edukacyjnego z informatyki
Temat
Cel
Bezpieczeństwo młodzieży z Konstantynowa Prezentacja wiedzy, podstaw, świadomości
w Internecie
naszej młodzieży
Inwentaryzacja zasobów multimedialnych
naszej szkoły
Prezentacja zasobów elektronicznych naszej
biblioteki (CD, DVD, VHS)
Konkursy z wykorzystaniem z komputera
dla naszych uczniów
Prezentacja multimedialna przedstawiająca
konkursy komputerowe z udziałem naszej
młodzieży
Współpraca naszej szkoły z uczniami z
zagranicy
Prezentacja multimedialna przedstawiająca
kontakty naszej młodzieży z zagranicą
Wykorzystanie komputera w czasie zajęć
pozalekcyjnych i innych inicjatywach
społeczności lokalnej
Prezentacja multimedialna przedstawiająca
wykorzystanie komputera e zajęciach
pozalekcyjnych
Cyberprzemoc wśród młodzieży- jest
problem czy go nie ma?
Wstecz
Analiza postaw i zachowań naszej młodzieży
wobec przemocy wirtualnej
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Zajęcia z projektu e-Twinning
Projekt e-Twinning działa w naszej szkole od trzech lat.
Jest on częścią unijnego programu pod patronatem
Komisji Europejskiej, mającym za zadanie pomoc w
realizacji projektów szkolnych przy pomocy
technologii informacyjno- komunikacyjnych. Wiele
szkół europejskich, także z Polski bierze udział w
projekcie łączenia szkół z innych krajów w jedną
wielką "rodzinę". Na zajęciach tych dzięki
komputerom i Internetowi nasi uczniowie tworzą
szkolną stronę o tym projekcie oraz komunikują się z
uczniami z innych szkół. Zajęcia prowadzi
pani Hanna Sikora.
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Przygotowania do konkursów
przedmiotowych
Nasi uczniowie biorą udział w wielu
konkursach przedmiotowych. Nauczyciele
od lat prowadzą zajęcia przygotowujące. W
ostatnich latach dzięki dofinansowaniu z
Unii Europejskiej mogą korzystać przy tym
również z komputera i Internetu. Dzięki
temu uczniowie powiększają swoją wiedzę z
danego zakresu co skutkuje lepszymi wyniki
na konkursach.
Wstecz
Dalej
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Przedmioty, z których
prowadzone są przygotowania
1. Fizyka
2. Chemia
3. Biologia
4. Historia
5. Język niemiecki
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Uniwersytet III wieku
Oferta uniwersytetu nastawiona jest na aktywne,
twórcze i ciekawe spędzanie wolnego czasu.
Uczestnikiem Uniwersytetu III Wieku może zostać nie
tylko senior, ale praktycznie każdy dorosły
mieszkaniec naszego miasta. Planowane zajęcia mają
obejmować wykłady z zakresu nauk społecznych,
psychologii, medycyny i kultury. Przewidywane są
również zajęcia plastyczne, fizyczne, kursy języka
angielskiego i podstaw obsługi komputera. W marcu
ruszy siódmy semestr tych zajęć. Zdjęcia z zajęć tutaj
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Zajęcia w ramach Uniwersytetu
III wieku
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Konkursy
Szkoła organizuje wiele konkursów, w których
komputer i Internet są potrzebne między
innymi po to aby wysłać rozwiązania. Więcej
na temat konkursów organizowanych przez
naszą szkołę i nie tylko w prezentacji
multimedialnej pod tytułem „Konkursysposób na sprawdzenie swojej wiedzy”.
Wstecz
Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki
Autor: Patrycja Jabłońska III B

similar documents