Wyróżnienia otrzymali

Report
III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Policach ,,Gryfik”
23 marca 2013 roku
w Szkole Podstawowej nr 8
im. Jana Pawła II
w Policach
odbył się finał III edycji
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Policach
,,Gryfik 2013”.
Naszymi gośćmi byli:
pan Witold Król przewodniczący Rady Miejskiej,
pan Dariusz Szaliński
prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Polickiej,,Skarb”,
pan Krzysztof Kwinta
przewodniczący Rady Rodziców
pani Ewa Rudnik
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8,
pani Mirosława Demiaszkiewicz
wice-dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8,
dyrektorzy szkół Gminy Police
oraz gość specjalny
pan Jan Matura,
autor wykorzystywanych przez nas materiałów
źródłowych.
W finale konkursu uczestniczyło stu uczniów
klas I – III
ze szkół podstawowych Gminy Police.
Pierwszym krokiem w finale było napisanie testu dotyczącego wiedzy o Policach.
Nasi finaliści przystąpili do testu z zaangażowaniem i radością.
Atmosfera była miła i sprzyjająca w tak trudnym zadaniu.
II etap konkursu miał charakter plastyczno-techniczny.
Klasy trzecie podjęły temat ,,Police dziecięcych marzeń”
Zaangażowanie i radość
tworzenia bardzo cieszy organizatorów.
Po II etapie konkursu, czyli części plastyczno-technicznej powstała piękna i cenna
wystawa prac dzieci,
czyli galeria pomysłów i nowych inspiracji małych mieszkańców Gminy Police.
Program artystyczny
Następnym punktem finału był program
artystyczny składający się z :
wierszyków w wykonaniu dzieci
przygotowanych przez panią
Krystynę Gąszczyk
piosenek w wykonaniu dzieci
przygotowanych przez panią
Danutę Grocholę;
prezentacji melodii granych na
dzwonkach
w wykonaniu dzieci przygotowanych
przez panią Małgorzatę Pilawską
prezentacji tanecznych w wykonaniu
dzieci przygotowanych przez panie
Marzannę Janicką i Beatę Sadownik.
Program artystyczny prowadziła pani Marzenna Janicka.
Wyróżnienia i nagrody
Ostatnim punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu
oraz przyznanie wyróżnień i nagród.
W klasie I wyróżnienia i nagrody
wręczała pani wice-dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 8
pani Mirosława Demiaszkiewicz.
Wyróżnienia otrzymali:
Jakub Gibniewski SP 8
Wiwiana Chabasińska SP 8
Jakub Tylisz SP 8
Malwina Gawryszak SP 8
Julia Rymarek SP 8
Franciszek Budas SP 3
Kordian Kaleta SP 3
Gratulujemy!
W klasie II wyróżnienia i nagrody
wręczał prezez Stowarzyszenia
przyjaciół Ziemi Polickiej,,Skarb”
pan Dariusz Szaliński.
Wyróżnienia otrzymali:
Oskar Kubicki-Filipowski SP 8
Marta Radziwanowska SP 8
Rafał Dołęga SP 8
Paulina Konecka SP 8-FILIA
Daniel Pasierbek SP 8-FILIA
Mateusz Morzyc SP 8
Martyna Mąkowska SP-PRZĘSOCIN
Gratulujemy!
W klasie III wyróżnienia i nagrody
wręczał przewodniczący Rady
Miejskiej pan Witold Król.
Wyróżnienia otrzymali:
Dominika Zdanuk SP 8
Katarzyna Zoła SP 3
Mikołaj Gładkowski SP 8
Krzysztof Dębiński SP 8
Damian Mędlewski SP-TRZEBIEŻ
Stanisław Zakrzewski SP-TRZEBIEŻ
Nikodem Kunicki SP 8
Gratulujemy!
Zaproszenie do Galerii Historycznej Jana Matury
Nagrodą specjalną
dla dzieci wyróżnionych
w konkursie
jest zaproszenie na spotkanie
z panem Janem Maturą
w Galerii Historycznej
w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach
oraz wspólny spacer
z autorem wielu materiałów źródłowych o Policach.
Na zakończenie programu organizatorzy
podziękowali sponsorom:
Gminie Police,
firmom ,,Dobosz”,,,Cukiernia Różowa”,
bibliotece im. M.Skłodowskiej-Curie
firmie Contra
pani dyrektor Ewie Rudnik
i wice-dyrektor
pani Mirosławie Demiaszkiewicz
oraz Radzie Rodziców przy SP 8.
Wspólne zdjęcia i wpisanie się do kroniki ,,Gryfika”
to nasz ostatni punkt programu.
Zapraszamy wszystkie dzieci z klas I – III, które interesują się historią swojego regionu
do IV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Policach ,,Gryfik”, który odbędzie się za rok.
PODZIĘKOWANIA
Organizatorzy Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Policach ,,Gryfik”
Beata Sadownik, Aneta Bandrowska , Danuta Grochola
dziękują :
Gminie Police,
panu Witoldowi Król przewodniczącemu Rady Miejskiej,
panu Witoldowi Stefańskiemu naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury,
panu Dariuszowi Szalińskiemu prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej,,Skarb”,
panu Janowi Matura opiekunowi Galerii Historycznej,
pani dyrektor Ewie Rudnik i pani wice-dyrektor Mirosławie Demiaszkiewicz
za wspieranie w realizacji ,,Gryfika”;
paniom: Dorocie Kolassa, Edycie Kotońskiej, Ewie Lenarcik,Urszuli Sawindzie,
Beacie Kłosińskiej, Aldonie Chmielnik, Marzennie Janickiej, Małgorzacie Pilawskiej,
Halinie Wizła, Renacie Ratuszniak, Krystynie Gąszczyk, ,
Magdalenie Nakoniecznej, Marzenie Więch, Magdalenie Walkowiak
za nieocenioną pomoc w realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem finału;
paniom : Grażynie Szwagierczak, Joannie Bodziachowskiej, Dorocie Robaszek-Wojtyś, Magdalenie Borowskiej, Ewelinie Landowskiej, Agnieszce
Janczar, Urszuli Wincek, Lidii Dzięcioł, Wiolecie Kowalik, Elżbiecie Jagusz
za przygotowanie dzieci z poszczególnych szkół i realizację I i II etapu ,,Gryfika w szkołach oraz pomoc w realizacji finału ;
jak również Rodzicom: pani Joannie Paszko, pani Sylwii Świerszczyńskiej, pani Elżbiecie Chopci,
panu Krzysztofowi Kwincie przewodniczącemu Rady Rodziców SP 8
i paniom: Grażynie Jeziorko,Jadwidze Hałas, Bogusławie Wróblewskiej, Ewie Banowskiej
za przygotowanie poczęstunku i zaplecza technicznego finału;
pani Iwonie Gagatek i pani Marioli Zofińskiej za kolorowe i ciekawe dekoracje korytarzy szkolnych
oraz pani Małgorzacie Smołuch za przygotowanie materiałów-ksero;
pani Edycie Kotońskiej za wykonanie pięknych zdjęć.
Szczególne podziękowania kierujemy do pani Agnieszki Olszewskiej
za monitorowanie i opracowywanie materiałów do publikacji , rozsyłanie ich do innych szkół oraz zamieszczanie na stronę internetową szkoły.
Opracowanie materiału: Aneta Bandrowska, Beata Sadownik

similar documents