Nauczyciele+prawdy (wielkość 3 MB)

Report




wskrzesić pamięć o Waszych nauczycielach, którzy dochowali wierności
prawdzie, ucząc młodzież historii prawdziwej - o cichych bohaterach
codzienności. Złóżmy im wspólnie hołd, ocalając ich nazwiska od
zapomnienia.
To oni swą postawą zaszczepili ziarno historycznej prawdy w
uczniowskich sercach, torowali drogę ku nowej rzeczywistości. Stańmy się
ich ambasadorami i pozwólmy im jeszcze raz przemówić.
Abyśmy my, uczniowie Zespołu Szkół nr 21, mogli dobrze zrozumieć
teraźniejszość, chcielibyśmy wraz z Wami pochylić się nad pracą Waszych
nauczycieli, którzy pomogli Wam ukształtować pogląd na rzeczywistość.
Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do wspólnego odkrywania
przeszłości.
Opiekunowie projektu:
dyr. A. Popławska
mgr M. Garbin
mgr B. Oparka
Pan Jarosław Poraziński
Szkoła Podstawowa w Białych Błotach
Pani Grażyna Kowalska
VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
Helena Cichocka
Szkoła Podstawowa nr 24 w Bydgoszczy
Ks. Bogusławski
Lekcje religii w parafii św. Trójcy
Pani Maria Reszka
Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczecinku
Pani Aurelia Sobieraj
Szkoła Podstawowa nr 6 w Grodzisku Mazowieckim
Pani Krystyna Arbszajtis
Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy
Pan Lesław Koziński
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bydgoszczy
Pan Alojzy Szudrowicz
Liceum Ogólnokształcące w Kcyni
Pan Lech Zagłoba
VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
„Pan profesor przybliżał nam fakty z historii Polski i Związku
Radzieckiego, odkrywał przed nami prawdziwą historię.”
„O prawdziwych wydarzeniach opowiadał nam prof. Zagłoba , od
niego dowiedzieliśmy się o tym, co miało miejsce w Katyniu, o
napaści Związku Radzieckiego na Polskę 1939 r. i o wielu innych
wydarzeniach z powojennej historii Polski”
Noemi R.
„Prof. A. Szudrowicz przedstawił nam na lekcji historii
całą prawdę o zbrodni katyńskiej i napaści zbrojnej
Rosjan w 1939 roku.”
Marta K.
„Przypominam sobie lekcję języka polskiego, na której
prof. Gałecka przy omawianiu utworu Adama
Mickiewicza pt. „Dziady” bardzo dyskretnie mówiła o
ucisku Polaków ze strony Rosji”.
Marta J.
Zakazanych tematów nauczyciele nie poruszali.
Ostentacyjnie milczeli.”
Rafał J.
„Były takie lekcje polskiego. Słuchaliśmy piosenek
zakazanych, czytaliśmy fragmenty poezji wydawanej
poza cenzurą (…) poeci i bardowie, piosenki
niepublikowane w podręcznikach szkolnych”
Weronika N.
„O sowietyzacji Polski dowiedziałam się na spotkaniach,
które odbywały się w domu p. Reszki”
Oliwia R.
„Otwarcie o sowietyzacji Polski nie mówiło się na
lekcjach. O wydarzeniach z historii Polski niewygodnych,
a nawet zakazanych mówiło się z nauczycielami w
rozmowach prywatnych, poza godzinami lekcyjnymi.”
Małgorzata K.
Dlaczego Ci nauczyciele zasługują na szczególny
szacunek i uznanie wg uczestników projektu?
„W latach 1948-1956 nie mogło być takich tematów
lekcyjnych. Były to lata stalinizmu i związanego z tym
terroru. Istniało zagrożenie utraty pracy przez
nauczyciela, przesłuchania w UB i konsekwencje karne.”
Rafał J.
„Rozmawialiśmy z nauczycielami o różnych tematach
związanych z historią polsko-radziecką, takimi jak: Katyń,
agresja na Polskę 17 września, obozy na terenie ZSSR
narzucaniu władzy ludowej na koniec II wojny światowej
itp. Oprócz tego mówiliśmy także o problemach
związanych z innymi krajami takimi jak: Anglia, Francja
które bojąc się reakcji Stalina lub Hitlera poświęciły
Polskę dla swojej racji bytu.”
Małgorzata K.
Najważniejsze jest dla nas, opiekunów projektu, to, co
nie zostało napisane w pracach, czyli ożywcza refleksja,
która pozostanie w sercach naszych młodych
poszukiwaczy prawdy, iż wielu polskich nauczycieli mimo
groźby represji i uwięzienia zamieniało zwykłych
uczniów w świadomych obywateli , którzy mogą teraz żyć
w wolnym kraju. To również dzięki cichej pracy polskich
nauczycieli możemy w polskiej szkole realizować takie
projekty jak Kamienie Pamięci.
14
12
10
8
6
Tak
Nie
Nie wiem
4
2
0
1. Czy sądzi Pani/Pan, że nauczyciele pomagali Wam w
odkrywaniu historycznej prawdy o systemie
komunistycznym?
12
10
8
6
Tak
Nie
4
Nie wiem
2
0
2. Czy Pani/Pana nauczyciel opwiadał o zakazanych
tematach z PRL-u?
16
14
12
10
8
Tak
Nie
6
Nie wiem
4
2
0
3. Czy Pani/Pana nauczyciel był prześladowany lub represjonowany
za głoszenie prawdy o zakłamanych podręcznikach?
14
12
10
8
W szkole
W domu
6
W obu tych miejscach
4
2
0
4. Czy o stosunkach polsko-radzieckich i ich roli dla naszego
kraju słyszała Pani/Pan:
16
14
12
10
8
znacząca
6
niewielka
żadna
4
2
0
5. Z perspektywy czasu, co sądzi Pani/Pan o roli szkoły w
odkłamywaniu przeszłości:
12
10
8
6
Tak
4
Nie
Nie wiem
2
0
6. Czy uważa Pani/Pan, że polscy nauczyciele przyczynili się do
odkłamywania historii, zaszczepiali umiłowanie prawdy i wolności?
12
10
8
6
Tak
Nie
Nie wiem
4
2
0
7. Czy chciałaby Pani/Pan, aby powstał pomnik polskiego
nauczyciela - "Nauczyciela prawdy"?

similar documents