cd 9 marca 2013 r. – SZEŚCIOLATEK W KONIŃSKIEJ SZKOLE

Report
STATYSTYKA
I
BAZA
6-latek w konińskiej szkole
O W Koninie funkcjonuje 11 szkół podstawowych
w tym 3 szkoły z oddziałami integracyjnymi.
O W roku szkolnym 2013/2014 uruchomiono w nich
37 klas pierwszych.
6-latek w konińskiej szkole
O W roku szkolnym 2013/2014 w klasach
pierwszych uczy się 73 dzieci 6-letnich.
O Stanowi to w porównaniu z poprzednim rokiem
szkolnym, wzrost liczby 6-latków w klasach
pierwszych o 43% .
O W 3 szkołach funkcjonują oddziały „O”
w których uczy się i bawi 134 6-latków.
6-latek w konińskiej szkole
100% szkół skorzystało w programu rządowego
„Radosna szkoła” - place zabaw.
6-latek w konińskiej szkole
100% szkół skorzystało w programu rządowego
„Radosna szkoła” - miejsca zabaw.
6-latek w konińskiej szkole
We wszystkich szkołach uczniowie i rodzice mogą
korzystać z pomocy pedagoga, logopedy,
a w większości szkół także psychologa.
6-latek w konińskiej szkole
100% szkół posiada świetlice dostosowane do
potrzeb najmłodszych dzieci i godzin pracy rodziców.
6-latek w konińskiej szkole
9 szkół (82%) dostosowało klasy dla „maluchów”.
Każda z nich posiada część lekcyjną i rekreacyjną.
6-latek w konińskiej szkole
Dzieci czują się bezpiecznie,
ponieważ 10 szkół (91%) posiada wydzielone
szatnie dla najmłodszych uczniów,
bądź całe ich segmenty.
6-latek w konińskiej szkole
7 szkół (63%) posiada wydzielone dla najmłodszych
uczniów całe segmenty, bądź korytarze.
6-latek w konińskiej szkole
Poczucie bezpieczeństwa zapewniają zatrudnione
we wszystkich szkołach pielęgniarki.
6-latek w konińskiej szkole
We wszystkich szkołach uczniowie mogą korzystać
z pracowni komputerowych i językowych pracowni
multimedialnych ….
6-latek w konińskiej szkole
…. bibliotek i przestronnych sal gimnastycznych.
6-latek w konińskiej szkole
Wszystkie szkoły prowadzą własne stołówki.
Uczniowie klas najmłodszych korzystają z nich
podczas odrębnych przerw.
6-latek w konińskiej szkole
100% szkół oferuje najmłodszym uczniom, duży
wybór zajęć pozalekcyjnych. Są to m.in.
- j. angielski
- zajęcia taneczne
- zajęcia plastyczne
- zajęcia teatralne
- zajęcia wyrównawcze
- gra na gitarze
- karate
- szachy
- zabawy i gry ruchowe
-gimnastyka korekcyjna
--szermierka
6-latek w konińskiej szkole
„6-LATEK W SZKOLE”
UDZIAŁ MIASTA
W KAMPANII
PROMOCYJNEJ
I INFORMACYJNEJ
7 marca 2013 r. - uroczysta gala wojewódzka
II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej
„Mam 6 lat”
O Organizatorem i gospodarzem gali była Pani Elżbieta
Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty.
O Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in: Pan Piotr
Florek - Wojewoda Wielkopolski oraz Pan Sławomir
Lorek- Zastępca Prezydenta m. Konina.
6-latek w konińskiej szkole
c.d. 7 marca 2013 r. - uroczysta Gala wojewódzka
II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej
„Mam 6 lat”
O Decyzją członków Kapituły, której przewodniczył Pan Tomasz
Niedzielski – Rada Rodziców Przedszkola nr 25 ,,BAJKA”
w Koninie zdobyła III miejsce w kategorii: ,,PRZYJAŹNIE
Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY”. W konkursie wzięły udział
jeszcze dwie placówki konińskie: Przedszkole nr 15 i Szkoła
Podstawowa nr 15
6-latek w konińskiej szkole
9 marca 2013 r. – SZEŚCIOLATEK W KONIŃSKIEJ
SZKOLE – „Drzwi otwarte”.
6-latek w konińskiej szkole
c.d. 9 marca 2013 r. – SZEŚCIOLATEK
W KONIŃSKIEJ SZKOLE – „Drzwi otwarte”.
O W kampanii informacyjnej brało udział
11 szkół podstawowych i 18 przedszkoli m. Konina.
Efektem „Drzwi otwartych” jest 43% wzrost liczby
dzieci 6-letnich w klasach pierwszych.
6-latek w konińskiej szkole
c.d. 9 marca 2013 r. – SZEŚCIOLATEK
W KONIŃSKIEJ SZKOLE – „Drzwi otwarte”.
O Konińskie szkoły odwiedził tego dnia m.in.
Pan Józef Nowicki – Prezydent Miasta Konina
6-latek w konińskiej szkole
16 kwietnia 2013 r. - wizyta Hanny Rajcic – Mergler –
wicekuratora oświaty oraz Joanny Ciechowskiej - Barnuś,
koordynatora projektu "Nikogo nie zgubić każdego
rozwinąć"- w ramach akcji "Sześciolatek w szkole".
O W spotkaniu uczestniczyli także - dyrektor Delegatury
Kuratorium Oświaty w Koninie Elżbieta Świder, z-ca
Prezydenta Miasta Konina Sławomir Lorek, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie Iwona Baszczyk,
dyrektor Przedszkola nr 4 Mariola Wasilewska,
nauczyciele i rodzice uczniów, którzy podjęli naukę
w wieku sześciu lat.
6-latek w konińskiej szkole
c.d.16 kwietnia 2013 r. - wizyta Hanny Rajcic – Mergler –
wicekuratora oświaty oraz Joanny Ciechowskiej - Barnuś,
koordynatora projektu "Nikogo nie zgubić każdego
rozwinąć"- w ramach akcji "Sześciolatek w szkole".
O Wizyta była okazją do promowania dobrych praktyk
współpracy
Przedszkola
nr
4
w
Koninie
i Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
w Koninie, w zakresie naturalnego przejścia dzieci
z wychowania przedszkolnego do edukacji szkolnej
i zmniejszenia obaw rodziców z tym związanych.
6-latek w konińskiej szkole
27 maja 2013 r. - spotkanie środowisk oświatowych
województwa wielkopolskiego z Podsekretarzem
Stanu MEN Panem Maciejem Jakubowskim
O Wiceminister
Maciej Jakubowski odwiedził
konińską „dziewiątkę" i uczestniczył w zajęciach
czterech klas pierwszych, w których uczą się
sześciolatki.
6-latek w konińskiej szkole
c.d. 27 maja 2013 r. - spotkanie środowisk oświatowych
województwa wielkopolskiego z Podsekretarzem Stanu
MEN Panem Maciejem Jakubowskim
O Podczas pobytu w Koninie podsekretarz stanu
w MEN odwiedził także Przedszkole nr 16 im. Jana
Brzechwy, spotkał się również z rodzicami
sześciolatków oraz z przedstawicielami środowisk
oświatowych.
6-latek w konińskiej szkole
KONIŃSKIE SZKOŁY
GOTOWE NA
PRZYJĘCIE 6 – LATKÓW
Szkoła Podstawowa nr 1
6-latek w konińskiej szkole
Szkoła Podstawowa nr 3
6-latek w konińskiej szkole
Szkoła Podstawowa nr 4
6-latek w konińskiej szkole
Szkoła Podstawowa nr 5
6-latek w konińskiej szkole
Szkoła Podstawowa nr 6
6-latek w konińskiej szkole
Szkoła Podstawowa nr 8
6-latek w konińskiej szkole
Szkoła Podstawowa nr 9
6-latek w konińskiej szkole
Szkoła Podstawowa nr 10
6-latek w konińskiej szkole
Szkoła Podstawowa nr 11
6-latek w konińskiej szkole
Szkoła Podstawowa nr 12
6-latek w konińskiej szkole
Szkoła Podstawowa nr 15
6-latek w konińskiej szkole
DOBRE PRAKTYKI
O prowadzenie zajęć dla 6-latków przez nauczycieli EWS, W-F,
O
O
O
O
O
O
O
O
j. angielskiego, biblioteki, informatyki, muzyki z wykorzystaniem metod
czynnych
konkursy piosenki dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III
udział dzieci przedszkolnych w lekcjach, podczas których obserwują
starszych kolegów podczas pracy i aktywnie uczestniczą w zabawach,
konkursach
sportowych,
zajęciach
plastycznych,
teatrzykach
edukacyjnych
miejski konkurs „ Mój przyjaciel miś”- dla dzieci przedszkolnych
i uczniów klas I
cykliczne spotkania dzieci przedszkolnych z uczniami klas pierwszych
wspólne zabawy i elementy nauki w kącikach zabaw i na placu zabaw
zajęcia ruchowe w sali gier i zabaw, budowanie domków, tory
sprawnościowe, konkursy na najwyższą budowlę z klocków
rozgrywki w wybrane gry planszowe
zajęcia otwarte dla rodziców
pikniki rodzinne, rajdy pierwszoklasistów
6-latek w konińskiej szkole
Dziękujemy za uwagę

similar documents