Prezentare_ Laborator National_aug_2014

Report
Administrația Națională
”APELE ROMÂNE”
Departamentul Managementul Resurselor de Apă
LABORATOR NAȚIONAL
LABORATOR NAȚIONAL
 înființat prin Hotărârea nr. 2 din 24.02.2011 a Consiliului de Conducere a ANAR
și Ordinul Ministrului nr. 31 din 2006
 subordonat managerului tehnic al Departamentului Managementul Resurselor de Apă
e-mail: [email protected]
CAPABILITĂȚI LABORATOR NAȚIONAL-AITM
 Spații amenajate dedicate și personal format din chimiști, ingineri chimiști și biologi, specializați pe tehnici
analitice prin intermediul cursurilor de instruire profesională de înaltă calificare
 Dotare cu instalații moderne semiautomate de prelucrare a probelor de apă și sediment (Dionex, Spark,
Heidolph, Analytik Jena etc.)
 Dotare cu echipamente performante de măsurători și încercări pentru determinarea micropoluanților
(Agilent Technologies, Shimadzu, Analytik Jena):
 cromatografe de gaze cu detectori specifici: ECD, NPD și FID;
 cromatografe de gaze cuplate cu spectrometru de masă;
 cromatografe de lichide de înaltă performanță (HPLC) cu detectori specifici: FLD și DAD;
 cromatograf de lichide cuplat cu spectrometru de masă;
 ion-cromatograf;
 ICP-MS și analizor de mercur
 Implementarea și operarea sistemului de management al calității conform referențialului SR EN ISO / CEI
17025: 2005
 Recunoaștere a competenței prin acreditare RENAR pentru încercări specifice, prin CA nr. LI 432
din 23.06.2014 (valabil până la 22.06.2018)
LABORATOR NAȚIONAL-AITM
MATRICI DE INVESTIGAȚIE
Apă
• de suprafață (râuri, lacuri, ape costiere)
• uzată
• subterană
Matrici solide
• sedimente acvatice
• suspensii
Biota
• pești
• moluște
LABORATOR NAȚIONAL-AITM
TIPURI DE ANALIZE
Micropoluanti
organici
• GC-ECD
• GC-MS
• GC-FTD
• GC-FID-HS
• GC-ECD-HS
• HPLC-FL
Metale grele
• ICP-MS
Hg
• SAF
LABORATOR NAȚIONAL
DOMENIU DE ACTIVITATE (1)
 Activitatea în domeniul controlului calității apelor – structurată pe
mai multe direcții:
 aplicarea metodelor europene și internaționale pentru analiza micropoluanților
organici și metalici și/sau dezvoltarea de noi metode de analiză și validarea lor
astfel încât să respecte criteriile de performanță impuse de cerințele Directivei
2009/90/CE transpusă în legislația națională prin HG 1038/2010;
 asimilarea și implementarea metodelor pentru analiza cromatografică și
spectrometrică a micropoluanților în Laboratoarele de Calitatea Apei (LCA) din
cadrul ABA pentru uniformizarea și optimizarea parametrilor de performanță ai
metodelor și asigurarea calității rezultatelor;
 realizarea documentării Sistemului de Management al Calității în domeniul
funcționării tehnice și pregătirii LCA în vederea menținerii acreditării acestora
conform referențialului SR EN ISO / CEI 17025:2005;
LABORATOR NAȚIONAL
DOMENIU DE ACTIVITATE (2)
 organizarea și coordonarea activității pentru evaluarea performanțelor LCA
ale ABA în cadrul schemelor de analiză a micropoluanților organici și
metalici etc.;
 furnizarea rezultatelor analizei micropoluanților către clienții interni și
externi pentru întocmirea rapoartelor privind evaluarea stării ecologice și
chimice a corpurilor de apă și respectiv pentru onorarea comenzilor;
 îndrumarea şi controlul activității LCA, respectând politica A.N. “Apele
Române” de organizare și acreditare etc.;
 organizarea schemelor de încercări de competență la nivelul A.N.A.R;
 expertiză tehnică în controlul calității datelor și efectuarea auditurilor
interne.

similar documents