Realizacja zajęć projektu „Odżywiam się zdrowo” w ZSZ nr 30

Report
Szkoła promująca zalecenia
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1
w Krakowie
W ramach promowania Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Krakowie
zorganizowano szereg zajęć o charakterze profilaktycznym,
warsztatów, przedsięwzięć promujących zachowania prozdrowotne.
Realizowano dostępne programy ogólnopolskie, jak i również
własne projekty upowszechniające zdrowy tryb życia.
Podejmowane działania miały i nadal mają charakter długofalowych
oddziaływań ukierunkowanych na uczniów, ich rodziców oraz
wszystkich pracowników Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego.
Włączając się aktywnie w upowszechnianie i realizację zaleceń
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem nasze działania
przedstawiają się następująco:
Nie pal, jeśli palisz, przestań. Jeśli nie
potrafisz przestać, nie pal przy niepalących.
Lekcje wychowawcze dotyczące szkodliwości palenia
tytoniu
Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu: Inscenizacje
teatralne wykonane przez uczniów dotyczące
szkodliwości palenia papierosów
Prelekcje dotyczące wpływu reklamy na uzależnienie
od nikotyny oraz negatywnych skutków palenia
papierosów
Konkursy
Współpraca z Stowarzyszeniem Manko
Udział w projekcie Palenie jest słabe
Obchody Światowego
Dnia bez Tytoniu
Prelekcja dotycząca
szkodliwych skutków
palenia papierosów
Udział w warsztatach Stowarzyszenia
Manko: Palenie jest niemodne
Udział w kampanii Palenie jest Słabe
Konkurs
pt. Moda na
niepalenie
Wystrzegaj się otyłości
Realizacja projektu „Odżywiam się zdrowo” w
klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły
Przysposabiającej do Pracy nr 2
Lekcje wychowawcze „Zasady zdrowego
żywienia”, Jak żyć i odżywiać się zdrowo”
Prelekcje dla rodziców oraz pracowników Ośrodka
„Profilaktyka antyrakowa w żywieniu”
Udział w konkursach „Mój przepis na najzdrowszą
potrawę”
Wspólne zajęcia Nordic Walking
Realizacja zajęć projektu
„Odżywiam się zdrowo” w ZSZ nr 30
Realizacja zajęć projektu
„Odżywiam się zdrowo” w Szkole
Przysposobiającej do Pracy nr 2
Realizacja zajęć projektu
„Odżywiam się zdrowo”
w ZSZ nr 30
Wystawa prac plastycznych
Bądź aktywny ruchowo,
uprawiaj ćwiczenia fizyczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Realizacja projektu „Trzymaj formę”
Wyjazdy integracyjne klas pierwszych
Wycieczki szkolne
Majowe obozy sportowe nad Morzem Bałtyckim
Obozy narciarskie w Białce Tatrzańskiej
Udział w konkursach i zawodach sportowych
Wspólne Dni sportu
Systematyczne zajęcia na basenie
Choreoterapia dla dziewcząt
Gimnastyka korekcyjna
Pokaz
profesjonalnego
treningu
autorskiego
Ewy
Chodakowskiej
Obozy
sportowe nad
Morzem
Bałtyckim
Zawody sportowe
ZAWODY
SPORTOWE
Zajęcia na
basenie
uczniów
SzPdP nr 2
Choreoterapia dla dziewcząt ZSZ nr 30
Turnusy
usprawniającorekreacyjne
Aerobik i Aqua aerobik dla
pracowników SOSW nr 1
Obozy narciarskie
w Białce Tatrzańskiej
Wycieczki oraz wyjazdy integracyjne uczniów
Spożywaj więcej warzyw i owoców.
Ogranicz spożycie produktów
zawierających tłuszcze zwierzęce
Sporządzanie oraz degustacja świeżych
owoców oraz sałatki owocowej na warsztatach
szkolnych
W internacie ośrodka zaplanowano posiłki
podkreślające znaczenie kwasów omega3 oraz
olejów pochodzenia roślinnego
Już od 4 lat systematycznie na warsztatach
szkolnych w wybranym dniu tygodnia
uczniowie sporządzają oraz degustują
przepyszną i świeżą sałatkę owocową
Nie pij jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub
napoje wysokoprocentowe ogranicz jego spożycie
Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce
wpływu alkoholu na organizm człowieka
Pogadanki z prezentacją filmową
Współpraca z Miejskim Centrum Profilaktyki
Spotkania z anonimowym alkoholikiem
Dzień profilaktyki
Unikaj nadmiernej ekspozycji na
promienie słoneczne
Prelekcje dotyczące Czerniaka – raka skóry
„Znamię, znam je”
Pogadanki
Prelekcje dotyczące profilaktyki antyrakowej
Promowanie postawy odpowiedzialności
za stan otaczającego nas środowiska
Zajęcia warsztatowe dla uczniów
dotyczące segregacji odpadów
Sprzątanie
Świata
Programy ochrony zdrowia, mogące
zapobiegać rozwojowi nowotworów lub
zwiększać szansę ich wyleczenia
Długofalowe programy profilaktyczne
Wybierz Życie Pierwszy Krok
Spotkania z specjalistami
Prelekcje pt. Dbam o zdrowie
Spotkanie dziewcząt
z panią ginekolog
Obchody Światowego Dnia Życzliwości
Spotkania z panią
stomatolog uczniów
SZPdP nr 2
dotyczące higieny
jamy ustnej
Wszystkie wyżej wymienione działania
wpisane są w program wychowawczy oraz
profilaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Krakowie
• Dziękujemy za uwagę 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30-307 Kraków
http://www.soswnr1krakow.pl/

similar documents