Document 66725

Report
Fotoreportaż z akcji
„Uwolnijcie chodniki i schody”
26 października wyruszyliśmy do miasta i różnych instytucji z misją .
Między innymi
byliśmy w ZSLiT.
Skrupulatnie
wypełnialiśmy ankiety
Troszkę cierpliwości
i ankiety wypełnione.
Ankieterzy w TCEZ
i restauracji „Bory”.
Remonty nie ułatwiają życia
niepełnosprawnym.
Restauracja „Bory”
nie otrzymała
certyfikatu
„Miejsca przyjaznego
niepełnosprawnym”.
Tu akurat nie ma
problemu z
krawężnikiem.
Humory wolontariuszom
dopisywały.
Chwila przerwy na posiłek –
pyszną pizzę w miejscu,
które uzyskał certyfikat
„Miejsce przyjazne
niepełnosprawnym”
Pizzeria „Fair Pley” przy
kręgielni.
Ruszamy
na rynek
Transparent
wykonali
Marek i
Michał
Raz dwa, raz dwa trzy
uwalniacze to my!!!
Hola , hola przyjazna
Tuchola!!!
2012 rok –
Europa dla
wszystkich.
Do żadnego
sklepu na
tucholskim
rynku sama nie
wjadę
Podczas
rewitalizacji rynku
pamiętajmy o
niepełnosprawnych
Wśród nas jest sporo ludzi, którym trzeba uwolnić chodniki i schody
Zaraz
uwolnię te
schody
Moment symbolicznego uwolnienia schodów
Na rynku akcję podsumowały Panie z PCPR:
Anna Toby
Joanna Hanczewska
Na zakończenie happeningu
wystąpiły zespoły z Cekcyna.
Młodzi cyrkowcy.
Tancerki z Cekcyna
Miejsca, którym młodzież przyznała certyfikaty
„ Miejsce Przyjazne Niepełnosprawnym:
•TOK
•Netto
•Biedronka
•Piast
•Kościoły
•Apteki
•Poczta
•PKO
•ZSO
•SP 3
•SP 1 kl. 0-3
•Gimnazjum Nr 1
•SOSW
•Poradnia ogólna
Sąd
Kościół
Szpital
Muzeum
BGZ
Milenium Bank
Milenium Apteka
Grażyna
ZUS
OPS
Poczta
Biblioteka
Starostwo
PKO
Urząd miasta
TOK
Urząd Skarbowy
+
-
Wejście bez
schodów
Odpowiednia
szerokość drzwi
Znaki
informacyjne
wskazujące
dogodne
wejście do
budynku
Czytelne tablice
informacyjne
Utwardzone
dojście do
budynku
Wejście
antypoślizgowe
Znaki inf.
Wskazujące
dogodny sposób
przemieszczania
się po terenie
budynku
Windy
umożliwiające wjazd na wózku
Powierzchnia
Policja
Wyniki ankiet wolontariuszy
-
-
+
+
-
+
+
Nie
dotyczy
-
+
-
+
+
+
+
-
+
-
10
8
-
-
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
13
5
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
14
4
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
13
5
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
17
1
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
+
+
+
-
+
+
+
6
12
-
-
+
+
-
+
+
+
-
+
-
+
+
-
-
+
+
+
11
7
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
17
-
-
-
+
-
+
+
-
-
+
+
+
+
+
-
+
+
-
10
8
+
WEJŚCIE DO BUDYNKÓW BEZ SCHODÓW, UMOŻLIWIAJĄCE
SWOBODNE WEJŚCIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
DO BUDYNKU ORAZ ODPOWIEDNIA SZEROKOŚĆ DRZWI
PODJAZDY:
SZEROKOŚĆ DRZWI:
WEJŚCIA ANTYPOŚLIZGOWE ORAZ WINDY DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WEJŚCIA:
WINDY:
PORĘCZE PRZY SCHODACH ORAZ ODPOWIEDNIO OZNACZONE
I OŚWIETLONE KORYTARZE – KONTRAST KOLORÓW,
POMOC TECHNICZNA:
PORĘCZE:
OŚWIETLENIE:
ZAINTERESOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI
UCZESTNICTWEM
W SZKOLENIACH DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI OSÓB
NIEPŁNOSPRAWNYCH.
CO OSOBY REPREZENTUJĄCE URZĄD ZMIENIŁYBY
W DOSTOSOWANIU SWOJEJ PLACÓWKI
DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH?
Dodatkowo przeprowadzono ankiety na próbie
17 budynków przestrzeni publicznej.
Instytucje, które wzięły udział w badaniu to NZOZ Miejskie Centrum Lekarskie, Urząd Miasta Tucholi,
Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe,
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, Zespół Szkół
Licealnych i Agrotechnicznych, Zespół Szkół
Ogólnokształcących, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy, Szkoła Podstawowa nr 1 Powiatowy
Urząd Pracy. Sąd Rejonowy, Bank Spółdzielczy w
Tucholi. PKO S.A. w Tucholi, Urząd Skarbowy,
Szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Udogodnienia jakie posiadają obiekty znajdujące się
na terenie miasta Tuchola
TOK został wyróżniony w województwie za wzorowe dostosowanie obiektu
dla potrzeb niepełnosprawnych – platforma przyschodowa, toalety.
Najwięcej, bo aż 64,7 budynków użyteczności
publicznej posiada podjazd lub pochylnię
przy wejściu do budynku. Prawie połowa
budynków posiada toaletę dostosowaną
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
poręcze ułatwiające poruszanie się osobom
niepełnosprawnym. Aż w 29 % budynków nie
ma
żadnych
udogodnień
dla
osób
niepełnosprawnych ruchowo.
UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABO
WIDZĄCYCH
W większości tucholskich budynków (64,7 %) nie ma
żadnych udogodnień dla osób niewidomych lub
słabo widzących. Z pozostałych odpowiedzi
najczęściej oferowano możliwość wejścia do
obiektu z przeszkolonym psem (35 %), rzadziej
oznakowanie dostosowanie do potrzeb słabo
widzących oraz stronę WWW w wersji dla osób
niewidomych/niedowidzących
(po
11,7%).
Pozostałych udogodnień nie oferowała żadna
instytucja.
UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU
Udogodnienia dla osób z dysfunkcja słuchu
oferowane są w zaledwie trzech instytucjach.
Dwukrotnie wskazywano na przeszkolenie
obsługi w porozumiewaniu się z osobami
z dysfunkcją słuchu, raz na dostosowanie
strony internetowej dla potrzeb osób słabo
widzących. Pozostałych udogodnień nie
oferowała żadna instytucja.
W akcji udział wzięli:
•Wolontariusze Gimnazjum nr 1 w Tucholi;
•Wolontariusze Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi;
•Niepełnosprawni z Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Tucholi;
•Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Tucholi;
•Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cekcynie;
•Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie;
•Polski Związek Niewidomych;
•Bezpieczeństwo zapewnili tucholscy strażacy.
Zdjęcia:
•Hubert Rybczyński Gimnazjum nr 1;
•Maciej Jarecki Technikum Leśne.
Kamera:
•Paweł Pepliński Technikum Leśne.
•Diagramy na podstawie ankiet opracowała
Alina Kowalska z PCPR Tuchola.
Prezentacja multimedialna:
• Hanna Kłosowska Gimnazjum nr 1;
•Mirosław Kłosowski Technikum Leśne.

similar documents