Upowszechnianie wytycznych Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

Report
Październik 2010r.
• Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli,
powołanie i przeszkolenie
liderów programu.
Podjęcie działań informacyjnych polegających na
upowszechnianiu wiedzy i materiałów
edukacyjnych dotyczących
„Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.
XI –XII 2010
W Szkole Podstawowej nr18 w Tarnowie
powołani liderzy przeprowadzili
szkolenia dla nauczycieli.
Udział wzięło 66 nauczycieli
ze wszystkich szkół podstawowych
miasta Tarnowa.
Program szkoleń dla nauczycieli
• Przedstawienie i omówienie
założeń programu edukacyjnego
„Europejski Kodeks Walki z Rakiem”.
• Praca warsztatowa z wykorzystaniem
materiałów dydaktycznych.
• Przekazanie materiałów promocyjnych ( broszury,
komiksy) jako pomocy dydaktycznych do każdej szkoły
celem wykorzystania podczas zajęć.
Działania edukacyjne w szkole
Uczniowie prezentowali zasady kodeksu
w dowolnej formie:
słownej, plastycznej, muzycznej lub teatralnej
Ugaś chorobę w zalążku
Zainteresowanie
społeczności szkolnej
promocją zdrowia
W szkole zorganizowano konkurs na piosenkę,
wiersz lub scenkę.
Motto konkursu
„ Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz, aż się zepsujesz”
Jan Kochanowski
Recepta na zdrowie tkwi
w każdej głowie
Żyj zdrowo !!!!
„Mądrość i odwaga,
jak nie dać się rakowi !!! ”
Uczniowie przygotowali plakaty promujące zdrowy
tryb życia i zapobiegające upowszechnianiu
niewłaściwych zachowań zdrowotnych.
Edukacja przyrodnicza
Prezentowanie treści edukacyjnych
na tablicach ściennych.
Inwestycja w zdrowie
zawsze się opłaca.
Redagowanie artykułów
do gazetki szkolnej
Układanie jadłospisu połączone z analizą składu
niektórych produktów spożywczych.
Realizacja
programu wychowawczego
i programu profilaktyki
• Treści dotyczące walki z nałogami,
walki ze stresem, przemocą i agresją.
• Promocja aktywności fizycznej, zdrowego
odżywiania, higieny i zapobiegania chorobom.
Programy, kampanie,
konkursy, wycieczki
„ Nie pal przy mnie- proszę”
„ Już pływam”
„ Szklanka mleka”
kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”
„Poszukiwacze zdrowia i urody”
„Witamocarze”
„Spotkania z ekologią”
akademie szkolne, apele,
prelekcje dla rodziców.
Projekt badawczy,
profilaktyczno- edukacyjny
Postawa ciała, zachowania prozdrowotne
i sprawność motoryczna dzieci
rozpoczynających naukę szkolną.
Cel projektu
Wpojenie zachowań prozdrowotnych, wytworzenie nawyku zdrowego
odżywiania i uprawiania aktywności fizycznej.
PARTNERZY PROJEKTU
• Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ
• Katedra Fizjoterapii AWF w Krakowie
• Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie
Narzędzia badawcze
NARZĘDZIE BADAWCZE
„Sportowy Turniej Miast i Gmin”
w ramach Europejskiego
Tygodnia Sportu dla Wszystkich
Ruch to zdrowie
 Dzień sportu
 Rajd szkolny
 Gimnastyka korekcyjna, judo, piłka siatkowa, piłka
koszykowa, zajęcia taneczne, szachy, nauka pływania,
zajęcia teatralne
 Udział w zawodach i turniejach sportowych
 Wycieczki, wyjazdy do zielonych szkół
Recepta na zdrowie
•
Rok szkolny 2012/2013
Założenia programu są nadal realizowane,
podejmowane są długofalowe działania
dydaktyczne i wychowawcze, które zmierzają do
podnoszenia świadomości w zakresie ochrony
i poprawy zdrowia, a także promowane są
działania sprzyjające budowaniu społeczeństwa
realizującego założenia
„Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”
Popularyzowanie zaleceń
„Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”
warto rozpocząć już wśród najmłodszych , bo
„ czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na
starość trąci.”
Dziękujemy za uwagę

similar documents