CONSFATUIRI 2013

Report
CONSFĂTUIRI CU PROFESORII DE
FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE
Anul școlar 2013-2014
STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR
OMEN nr. 3818/03.06.2013
• 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare
• clasele terminale din învățământul liceal – cursuri - 33 de săptămâni.
(30 mai 2014)
• clasa a VIII-a - 35 de săptămâni (13 iunie 2014)
Semestrul I
• Cursuri
16 septembrie 2013 – 20 decembrie 2013
• Vacanţa de iarnă
21 decembrie 2013 – 5 ianuarie 2014
• Cursuri
6 ianuarie 2014 – 31 ianuarie 2014
• Vacanța intersemestrială
1 februarie 2014 – 9 februarie 2014
Semestrul al II-lea
 Cursuri
10 februarie 2014 – 11 aprilie 2014
 Vacanţa de primăvară
12 aprilie 2014 – 22 aprilie 2014
 Cursuri
23 aprilie 2014 – 20 iunie 2014
 Vacanţa de vară
21 iunie 2014 – 14 septembrie 2014
 Săptămâna 7 – 11 aprilie 2014 programului
“Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai
bun”
TEZE SEMESTRIALE
 Tezele din semestrul I al anului
şcolar 2013-2014 se susţin, de
regulă, până la data de 20
decembrie 2013.
 Tezele din semestrul al II-lea al
anului şcolar 2013-2014 se susţin,
de regulă, până la data de 23 mai
2014.
Planuri–cadru valabile
 pentru clasele V-VIII, planuri-cadru aprobate
prin O.M. Nr. 3638/11.04.2001
 pentru clasele IX-XII, filierele teoretică şi
vocaţională cursuri de zi, planuri-cadru aprobate
prin O.M. Nr. 3410/16.03.2009
 pentru învățământul liceal seral, filiera teoretică,
planuri-cadru aprobate prin OM Nr.
4051/24.05.2006
 pentru clasele a XI-a / a XII-a şi a XII-a / a XIIIa, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică,
cursuri de zi şi seral, planuri-cadru aprobate prin
OM Nr. 3412/16.03.2009
Planuri–cadru valabile
 pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică, învăţământ de zi şi
învăţământ seral, planuri-cadru aprobate prin
O.M. Nr. 3411/16.03.2009
 pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică, învăţământ de zi şi
învăţământ seral, planuri-cadru aprobate prin
O.M .Nr. 3081/27.01.2010
 pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera
vocațională, profilul pedagogic planuri-cadru
aprobate prin O.M. Nr. 5347/07.09.2011
Planuri–cadru valabile
• Planuri-cadru aprobate prin OM Nr.
3168/3.02.2012 privind organizarea și
funcționarea învățământului profesional cu
durata de doi ani.
• Pentru învăţământul seral, filiera
tehnologică a liceului, prevederile O.M. nr.
4051/2006 cu privire la aprobarea
planurilor-cadru, rămân valabile pentru:
a) clasele a XI-a şi a XII-a, a XIII-a, liceu
tehnologic,
b) clasa a XIV-a, liceu tehnologic, ruta
progresivă de calificare profesională.
• învățământul liceal, forma seral, filiera
teoretică și filiera tehnologică, se face în
conformitate cu precizările din Notificarea
Nr. 39562/ 11.09.2007 (BIOLOGIE)
• Numărul de ore de biologie și chimie din
liceu
Clasa
V-VIII
Nivelul
GIMNAZIAL
Disciplina
FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE
IX
LICEAL
FIZICĂ
5097/09.09.2009
3458/09.03.2004
BIOLOGIE
3358/09.03.2004
CHIMIE
5099/09.09.2009
FIZICĂ, BIOLOGIE
4598/31.08.2004
CHIMIE
5099/09.09.2009
FIZICĂ, BIOLOGIE
3252/13.02.2006
CHIMIE
5099/09.09.2009
FIZICĂ, BIOLOGIE
5959/22.12.2006
CHIMIE
5099/09.09.2009
X
XI
XII
LICEAL
LICEAL
LICEAL
Programa
Specializarea
XI
LICEAL
ȘTIINȚE
3252/13.02.2006
Filologie,
pedagogic, teologic
XII
LICEAL
ȘTIINȚE
5959/22.12.2006
Filologie,
pedagogic, teologic
XII
LICEAL
METODICA PREDĂRII
ȘTIINȚELOR
5959/22.12.2006
Pedagogic
XI
PROFESIONAL
FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE
Programa de clasa a X-a
PROGRAME ȘCOLARE
• PLANURILE –CADRU ŞI PROGRAMELE
ŞCOLARE, în vigoare, pot fi accesate la
adresa: http://www.edu.ro>Învățământ
preuniversitar> Învățământ gimnazial
sau liceal > Planuri cadru sau programe
scolare
DISCIPLINE OPȚIONALE
• Educație ecologică și protecția mediului, programa aprobată
prin O.M. 1862/30.08.2007
• “Matematică și științe în societatea cunoașterii” – Curriculum
interdisciplinar integrat pentru matematică, fizică, chimie,
biologie la decizia școlii pentru învățământul primar și
secundar, programa aprobată prin O.M. nr. 3806/29.05.2013
• Educaţie pentru sănătate, aprobată prin OMEdC Nr.
4496/11.08.2004
• Toate PROGRAMELE ŞCOLARE OPŢIONALE CU
CARACTER NAŢIONAL pot fi accesate la adresa:
http://www.edu.ro>Învăţământ preuniversitar > Învaţământ
primar sau Învaţământ gimnazial sau Învaţământ liceal
>Programe scolare >Curriculum la decizia scolii
Manuale şcolare
• Manualele şcolare valabile în anul şcolar 2013-2014
sunt cele care au fost în vigoare şi în anul şcolar 2012- 2013
• Catalogul manualelor şcolare valabile în învațământul
preuniversitar , în anul școlar 2013-2014 poate fi accesat la
adresa: http://www.edu.ro>Organisme şi instituţii
afiliate>Centrul Naţional de Evaluare si Examinare (CNEE)>
Manuale> Liste, nomenclatoare, centralizatoare, cataloage
>Catalogul manualelor şcolare valabile în învațământul
preuniversitar 2012-2013
• Sau direct www.edu.ro pe prima pagina
Examenul de bacalaureat - CHIMIE
2012
Judeţul
Procent promovabilitate
1
CL
100.00
2
GJ
78.83
3
VN
57.97
4
MS
49.26
5
CT
48.63
6
CJ
48.47
7
DJ
46.35
8
GL
45.49
9
IS
44.10
10
BZ
42.00
11
BV
39.62
12
BN
37.77
13
SB
37.71
14
TL
30.30
15
BH
30.00
16
NT
28.57
17
AG
25.58
La nivel
naţional
25.49
18
SJ
25.00
19
VS
25.00
20
IL
23.80
21
SM
22.31
22
BC
21.83
23
AR
19.40
24
PH
19.11
25
BR
18.18
26
SV
17.52
27
BT
15.72
28
MM
15.15
29
HR
14.15
30
DB
13.90
31
HD
12.02
32
VL
9.78
33
AB
9.27
34
TM
9.16
35
B
8.43
36
IF
8.33
37
CV
7.33
38
MH
7.01
39
OT
5.61
40
TR
2.94
41
CS
0.00
42
GR
0.00
tehnologic
2013
Judeţul
Procent
prom ovabilitat
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
CJ
IS
SV
VS
SM
VN
GL
BR
BH
BC
BV
BN
AG
BZ
BT
PH
VL
76.42
63.88
62.50
60.45
60.37
59.25
58.15
53.84
53.21
49.56
47.40
42.42
42.17
39.28
38.98
38.51
38.29
18
TL
36.84
19
20
MM
MS
36.73
36.36
La nivel
național
35.77
CT
AR
AB
SB
HR
NT
MH
HD
B
GJ
CL
CV
IL
DJ
TM
OT
SJ
DB
CS
TR
GR
IF
33.49
32.72
31.91
29.29
29.26
28.57
27.90
24.02
23.72
21.84
21.42
20.00
18.51
17.76
15.58
11.68
11.53
8.91
6.25
5.40
0.00
0.00
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
24
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Examenul de bacalaureat
2012
Judeţul
1
CL
2
GJ
3
GR
4
MH
5
MM
6
NT
7
VL
Procent
promovabilitate
17
SB
18
AR
19
HD
20
BH
21
BV
22
OT
23
GL
24
IS
25
BN
26
CJ
27
PH
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.21
98.72
98.71
98.49
98.48
98.24
98.07
97.82
97.77
97.64
97.61
97.22
97.03
96.96
96.54
96.29
96.20
96.09
96.00
La nivel
naţional
95.90
28
IL
95.58
29
SV
94.95
30
VS
31
TM
94.84
94.80
94.78
94.54
94.35
93.75
93.02
92.94
88.88
88.46
88.19
87.75
78.57
8
VN
9
AG
10
SM
11
HR
12
BZ
13
BR
14
SJ
15
CT
16
BT
32
B
33
TL
34
MS
35
AB
36
DJ
37
DB
38
TR
39
CS
40
BC
41
CV
42
IF
Teoretic
2013
Judeţul
Procent
promovabilitate
1
AB
2
BR
3
BZ
23
BN
24
AG
25
PH
26
TL
27
IL
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.51
99.32
99.07
99.03
99.01
98.90
98.82
98.52
98.49
98.42
98.41
98.36
98.33
98.30
98.11
28
CJ
98.04
29
BH
97.90
La nivel
naţional
97.78
30
BV
31
B
97.57
97.17
96.95
96.89
96.70
96.44
96.36
95.91
95.40
95.28
95.08
92.85
85.71
4
CL
5
CS
6
GJ
7
GR
8
IF
9
MH
10
NT
11
SB
12
VL
13
HD
14
SV
15
DJ
16
TM
17
AR
18
VN
19
VS
20
SJ
21
SM
22
GL
32
BC
33
MS
34
MM
35
CT
36
HR
37
TR
38
DB
39
IS
40
BT
41
OT
42
CV
Examenul de bacalaureat
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Procent
Judeţul promovabilita
te
CL
100.00
BR
87.01
GJ
85.45
VN
82.53
IL
78.65
SJ
76.54
GL
76.18
SV
74.86
BZ
74.24
CJ
73.60
IS
70.97
CT
70.76
MS
70.76
BV
68.59
DJ
67.85
SM
65.46
BH
65.32
BN
65.08
AR
63.15
HD
60.86
VS
60.10
BC
59.84
TL
59.50
La nivel
59.25
naţional
NT
58.90
SB
55.06
PH
52.22
MM
51.51
BT
50.89
HR
50.00
MH
49.03
TR
47.14
IF
46.15
GR
45.61
AG
45.43
OT
44.51
AB
43.55
TM
42.64
DB
42.37
B
42.00
VL
40.71
CV
32.27
CS
18.69
2013
Judeţul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
BR
CJ
SV
SM
GL
VN
IS
BZ
BH
BV
VS
AR
MM
CL
BC
SJ
TL
IL
MS
MH
AB
BN
VL
La nivel
naţional
BT
HD
PH
TM
B
CT
NT
AG
GJ
HR
SB
DB
CV
DJ
IF
OT
TR
GR
CS
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Procent
promovabilit
ate
95.68
90.40
89.19
87.63
81.02
80.23
80.05
79.14
78.57
78.10
76.53
75.79
75.71
75.00
74.94
74.46
74.22
71.25
70.61
70.47
69.81
69.76
67.77
67.65
67.50
67.22
66.15
63.53
62.72
61.41
58.90
57.93
50.26
50.00
49.64
48.93
48.58
46.55
46.15
45.86
33.12
18.55
16.66
Examenul de bacalaureat
BAC - BIOLOGIE
An
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nr. candidaţi înscrişi
Nr. candidaţi reuşiţi
23936
40928
82032
78615
70449
68058
77,88% Covasna
22486
39103
72045
53269
46702
42100
Nr. candidaţi eliminaţi
13
13
23
108
71
64
Promovabilitate
93,94%
95,54%
87,82%
70,86%
70,34%
66,66%
BAC – FIZICĂ - TEHNOLOGIC
BAC – FIZICĂ - TEORETIC
Promovabilitate pe discipline - Proba Ed)
Fizica
Economie
Chimie
Biologie
51.51%
55.55%
62.89%
77.88%
Geografie
90.70%
Informatica
91.42%
Psihologie
100.00%
Logica si argumentare
100.00%
Filozofie
100.00%
NUME_DIS_ED
UNITATE_PROVENIENTA
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SF.GHEORGHE
LICEUL "KOROSI CSOMA SANDOR" COVASNA
LICEUL PEDAGOGIC "BOD PETER" TG.SECUIESC
LICEUL TEHNOLOGIC "APOR PETER" TG.SECUIESC
LICEUL TEHNOLOGIC "BAROTI SZABO DAVID" BARAOLT
LICEUL TEHNOLOGIC "GABOR ARON" TG.SECUIESC
LICEUL TEHNOLOGIC "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" INTORSURA BUZAULUI
LICEUL TEHNOLOGIC "PUSKAS TIVADAR" SF.GHEORGHE
LICEUL TEOLOGIC REFORMAT SF.GHEORGHE
LICEUL TEOLOGIC REFORMAT TG.SECUIESC
LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" SF.GHEORGHE
LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" INTORSURA BUZAULUI
LICEUL TEORETIC "NAGY MOZES" TG.SECUIESC
LICEUL TEORETIC "SZEKELY MIKO" SF.GHEORGHE
Inscrisi
Biologie
Procent
promova
Nepr
Inscrisi
PrezentiRespinșiReușiți re
31
31
0
31 100.00%
30
27
3
24 88.88%
17
17
0
17 100.00%
15
15
5
10 66.66%
9
9
1
8 88.88%
72
44
34
10 22.72%
17
16
8
8 50.00%
33
29
20
9 31.03%
58
53
30
22 41.50%
28
26
2
24 92.30%
23
23
0
23 100.00%
39
39
0
39 100.00%
77
76
6
70 92.10%
62
62
1
61 98.38%
36
35
0
35 100.00%
547
502
110
391 77.88%
NUME_DIS_ED
Chimie
UNITATE_PROVENIENTA
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SF.GHEORGHE
LICEUL "KOROSI CSOMA SANDOR" COVASNA
LICEUL PEDAGOGIC "BOD PETER" TG.SECUIESC
LICEUL TEHNOLOGIC "APOR PETER" TG.SECUIESC
LICEUL TEHNOLOGIC "BAROTI SZABO DAVID" BARAOLT
LICEUL TEHNOLOGIC "GABOR ARON" TG.SECUIESC
LICEUL TEHNOLOGIC "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" INTORSURA BUZAULUI
LICEUL TEHNOLOGIC "PUSKAS TIVADAR" SF.GHEORGHE
LICEUL TEOLOGIC REFORMAT SF.GHEORGHE
LICEUL TEOLOGIC REFORMAT TG.SECUIESC
LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" SF.GHEORGHE
LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" INTORSURA BUZAULUI
LICEUL TEORETIC "NAGY MOZES" TG.SECUIESC
LICEUL TEORETIC "SZEKELY MIKO" SF.GHEORGHE
Procent
Nepr
InscrisiPrezenti
Respinși
Reușițipromovare
1
1
0
1 100.00%
17 17
2 15
88.23%
10 10
3
7
70.00%
19 12 12
0
0.00%
86 64 26 38
59.37%
5
5
5
0
0.00%
3
3
2
1
33.33%
8
7
6
1
14.28%
3
1
1
0
0.00%
1
1
0
1 100.00%
7
7
0
7 100.00%
13 13
1 12
92.30%
4
4
1
3
75.00%
2
2
0
2 100.00%
12 12
0 12 100.00%
FIZICĂ
NUME_DIS_ED
UNITATE_PROVENIENTA
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SF.GHEORGHE
LICEUL "KOROSI CSOMA SANDOR" COVASNA
LICEUL PEDAGOGIC "BOD PETER" TG.SECUIESC
LICEUL TEHNOLOGIC "APOR PETER" TG.SECUIESC
LICEUL TEHNOLOGIC "GABOR ARON" TG.SECUIESC
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" INTORSURA BUZAULUI
LICEUL TEHNOLOGIC "PUSKAS TIVADAR" SF.GHEORGHE
LICEUL TEOLOGIC REFORMAT SF.GHEORGHE
LICEUL TEOLOGIC REFORMAT TG.SECUIESC
LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" SF.GHEORGHE
LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" INTORSURA BUZAULUI
LICEUL TEORETIC "NAGY MOZES" TG.SECUIESC
LICEUL TEORETIC "SZEKELY MIKO" SF.GHEORGHE
Inscrisi
Procent
promovare
Inscrisi
Prezenti
Respinși
Reușiți
11
11
0
11 100.00%
3
3
0
3 100.00%
6
6
2
4
66.66%
35
17 16
1
5.88%
5
3
2
1
33.33%
15
15 13
2
13.33%
25
21 10
11
52.38%
1
1
0
1 100.00%
5
5
3
2
40.00%
2
2
0
2 100.00%
7
7
0
7 100.00%
6
6
2
4
66.66%
2
2
0
2 100.00%
123
99 48
51
51.51%
OLIMPIADE - 2013
PREMII OBŢINUTE
Nivel
NT. TOTAL
ELEVI
PARTICIPA
NŢI
gimnazi
u
Olimpiada Naţională de
Fizică
7
4
3
2
Olimpiada Naţională de
Chimie
5
1
3
Olimpiada Naţională de
Biologie
5
4
Olimpiada
Interdisciplinară "Ştiinţele
Pământului"
5
Olimpiada de ştiinţe
pentru juniori
OLIMPIADA (denumire,
disciplina)
Nr. crt.
1
liceu
OBS.
I
0
II
0
III
0
MENTIUN
E
0
4
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
1
1
0
1 premiu special
1 menţiune
specială
1 menţiune
specială
CONCURSURI - 2013
PREMII OBŢINUTE
Nivel
CONCURSUL/SIMPOZIONUL
(denumire, disciplina)
Sesiunea ştiinţifică de
biologie
Sesiunea de comunicări
ştiinţifice "Chimia-prieten
sau duşman?"
NT. TOTAL
ELEVI
PARTICIPANŢI
gimnaziu
liceu
I
II
III
MENTIUNE
1
0
1
0
0
0
0
OBS.
4
0
4
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
5
0
5
1
0
0
0
Concursul de chimie
“Raluca Ripan”
2
2
0
0
0
0
0
Concursul de fizică şi
chimie “Impuls Perpetuum”
2
2
0
1
Concursul Naţional de
Fizică "Evrika"
Concursul de chimie "Petru
Poni"
1
1
menţiune
specială
OLIMPIADE - 2014
Nr.
crt.
Olimpiada
1.
Olimpiada Naţională de 15 februarie
Fizică
Cluj
2.
Olimpiada Naţională de 22 februarie
Chimie
Iași
3.
Olimpiada Naţională de 1 martie
Biologie
4.
Olimpiada
Interdisciplinară
"Ştiinţele Pământului"
5.
Olimpiada de ştiinţe
pentru juniori
Faza
județeană
Unde
Faza
națională
6-11 aprilie
Unde
Turnu Severin
8 martie
13-17 aprilie Focșani
24 mai
3-7 august
?
CONCURSURI - 2014
Nr.
crt.
Olimpiada
Faza
județeană
1.
Sesiunea ştiinţifică de
biologie
15 martie
2.
Sesiunea de comunicări
ştiinţifice "Chimiaprieten sau duşman?"
?
3.
Concursul Naţional de
Fizică "Evrika"
Concursul de chimie
"Petru Poni"
4.
5.
6.
Concursul de chimie
“Raluca Ripan”
Concursul de fizică şi
chimie “Impuls
Perpetuum”
Unde
Faza
națională
Unde
8-11 mai
Craiova
21-22 martie
Brăila
15 martie
8-11 mai
Craiova
17 mai
12-15 iunie
Oradea
31 mai
9-14 august
Tulcea
Direcţii principale de pregătire a
cadrelor didactice
– Cunoaşterea documentelor şcolare –Planurile – cadru şi
programele şcolare, în vigoare
– Pregătirea de specialitate şi metodică
– Utilizarea manualelor şcolare şi a ghidurilor
metodologice pentru disciplinele biologice
– Formarea cadrelor didactice în vederea abordării
interdisciplinare a lecţiilor de ştiinţe
– Dotarea cabinetelor şi utilizarea softului educațional,
platformei AEL în predare/ învăţare/ evaluare
– Utilizarea laboratorului de biologie în predare/ învăţare/
evaluare, respectând caracterul practic- aplicativ al
lecției de biologie.
– Utilizarea instrumentelor de evaluare, inclusiv a
instrumentelor digitale de evaluare
Proiectarea didactică
Elaborarea planificării calendaristice
(modelele de planificare calendaristică
postate pe site-ul MEN trebuie
personalizate)
 Proiectarea unităţiilor de învăţare
+
 Schița lecției, pentru cei aflați în primii
ani de activitate - pâna la obținerea
gradului definitiv în învățământ

Portofoliul profesorului




Documente de proiectare didactică: planificarea anuală și
semestrială; proiectarea unităţilor de învățare; proiect de
lecție;
Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de
performanţă și a celor care susțin ca probă de bacalaureat
disciplina biologie
Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în
învăţare;
Instrumente de lucru şi de evaluare (teste sumative,
predictive şi altele); rezultatele la examene naţionale;
rezultatele evaluării predictive; rezultatele evaluărilor
periodice și finale;
Portofoliul profesorului





Cursuri opţionale – programă, suport de curs, materiale
auxiliare;
Lista mijloacelor didactice din dotare;
Evidenţa elevilor înscrişi la examenele naţionale Bacalaureat;
Documente privind calitatea de expert în educație, mentor,
formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc
pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al
I.S.J./I.S.M.B.; îndrumător reviste şcolare/membru în
colectivul de redacţie al revistelor de specialitate; evaluator
manuale; membru în comisii ştiinţifice;
Calificativul acordat de către C A al unităţii şcolare (copie).
Recomandări in urma inspecțiilor de specialitate
efectuate de MEN
1.
2.
3.
4.
5.
să se folosească rubrica observaţii a planificărilor calendaristice când
apar modificări în succesiunea de parcurgere a temelor prevăzute în
planificarea materiei sau pentru personalizarea lor privind tratarea
diferenţiată a elevilor
să se respecte modelele de proiectare a unităţilor de învăţare şi a
proiectelor didactice prezentate în ghidurile metodologice ale disciplinei,
în realizarea propriilor documente.
realizarea portofoliului personal, conform structurii portofoliului cadrului
didactic prezentat la consfătuirile cu inspectorii de specialitate 2013 nu
numai de cadrele didactice titulare dar şi de cele suplinitoare.
cursuri de formare pentru abilitare curriculară, cu accent pe utilizarea
muncii în echipă ca formă de organizare a activității didactice.
organizarea la nivel de catedră a lecțiilor model cu privire la utilizarea
metodelor interactive, a platformei AeL și la integrarea elementelor TIC
în lecţie
6. întreţinerea aparaturii din dotarea laboratoarelor în stare de
funcţionare
7. organizarea cu elevii, care manifestă interes deosebit pentru studiul
disciplinei, de pregătire suplimentară pentru creşterea rezultatelor la
competiţiile naţionale de biologie
8. curs de formare în vederea aprecierii obiective a nivelului atingerii
competențelor specifice urmărite la elevi, pe baza evaluării
obiectivelor operaţionale ale lecţiei
9. utilizarea la toate orele care permit a mijloacelor de învățământ din
dotarea unității de învățământ şi a laboratorului de biologie, fizică
sau chimie.
10. formarea la profesori a algoritmilor de autoevaluare a lecțiilor la
care sunt asistați
11. completarea si organizarea dosarului catedrei.
Priorități ale educației pentru anul școlar
2013-2014 în învățământul preuniversitar

propuneri de activități de monitorizare și
consiliere, la nivel județean, în scopul
îmbunătățirii calității educației

măsuri privind asigurarea calității procesului
instructiv-educativ la nivelul unității de învățământ
cu accent pe aspectele vizând reducerea
absenteismului, evaluarea continuă a elevilor și
planificarea activității de predare-învățare-evaluare
Proiecte, evenimente, oferte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ziua porților deschise – UBB Cluj – 26 octombrie
Concursul ”Noi și chimia”
Concurs de fizică interjudețean ”Profizica”, Vaslui – 16 noiembrie 2013
Muzeul cinegetic din Sf. Gheorghe
Proiectul Reforma predării fizicii (Ghid)
Evaluarea elevilor II-IV-VI (octombrie-modele de subiecte)
Manuale digitale (www.lectiaverde.ro)
Inspecții de specialitate și generale MEN – oct.
Bioplanet
DPH
Programul de formare „Abilitarea personalului din sistemul de
învăţământ pentru valorificarea diagnozelor TIMSS şi PIRLS” - în
luna octombrie 2013 - Romania este pe ultimul loc in UE la PIRLS si PISA.
Oferte
• Universitatea Politehnica Bucuresti,
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta
Materialelor - Master aprofundare – Ciclul IIBologna - Ştiinţe chimice în educaţie
continuă SciEd
• Master interdisciplinar – Abordarea integrată
a științelor naturii – București (Fac. de chimie)

similar documents