Prezentacja multimedialna

Report
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
 Zaprezentowanie wykorzystania metody projektu
w pracy z dziećmi, w szkole podstawowej.
 Przedstawienie możliwości zastosowania narzędzi
TIK podczas realizacji projektu.
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
„Indywidualne lub wspólne przedsięwzięcie, które
jest starannie zaplanowane i zaprojektowane tak,
aby osiągnąć konkretny cel…”.
Oxford English Dictionary
 Współpraca
 Zaangażowanie
 Odpowiedzialność
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
W szkole podstawowej nie obowiązują procedury i wymagania prawne
dotyczące pracy metodą projektu takie jak w gimnazjum,
tym łatwiej jest z niej korzystać.
Ważne, by spełnionych było kilka podstawowych warunków projektu:
 zdefiniowanie tematu
 zaplanowany cel i efekt
 rozplanowany czas działań
 rozłożenie zadań w logiczny ciąg czynności realizowanych krok po kroku
 pozwolenie dzieciom na jak największą samodzielność w działaniu
 zaplanowanie prezentacji efektów i podsumowanie
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
Główne cele projektu:
 Planujemy i organizujemy wycieczkę do Londynu.
 Wspólnie odpowiadamy za efekty naszej pracy.
Grupa projektowa składała się z 12 uczniów klasy VI integracyjnej,
w tym 4 dzieci niepełnosprawnych - 1 uczeń korzystał z wózka inwalidzkiego
oraz 3 nauczycieli: wychowawcy, pedagoga specjalnego, nauczyciela j. angielskiego.
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
 PLANOWANIE I REALIZACJA
Marzec – planowanie wyjazdu, zebranie i przygotowanie materiałów przez uczniów
w poszczególnych grupach zadaniowych, wyszukiwanie informacji na temat miejsc,
zabytków, atrakcji Londynu.
Nauczyciele - planowanie wyjazdu od strony organizacyjnej: gromadzenie dokumentów,
rezerwacja biletów lotniczych, hotelu, biletów wstępu do muzeów i innych atrakcji
Londynu, opracowanie kosztorysu.
Kwiecień – opracowanie prezentacji, przygotowanie przewodnika w wersji
elektronicznej w aplikacji Issuu, wydrukowanie wersji książkowej, wycieczka.
Maj – przygotowanie zdjęć, prezentacji i filmów, opracowanie relacji z wycieczki.
 PODSUMOWANIE I PREZENTACJA EFEKTÓW
Czerwiec - Szkolny Festiwal Projektów - prezentacja i podsumowanie projektu.
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
Uczniowie i nauczyciele podczas realizacji projektu wykorzystywali następujące narzędzia TIK:
 wyszukiwarki internetowa: Google, Bing do wyszukiwania informacji dotyczących zabytków i atrakcji
Londynu, hoteli, biletów lotniczych, biletów wstępu do muzeów, sposobu poruszania się po mieście,
korzystanie ze stron www również w języku angielskim
 programy użytkowe takie jak: edytor tekstu - MS Word do tworzenia dokumentów tekstowych,
MS PowerPoint – do tworzenia prezentacji, MS Excel – do tworzenia kosztorysu wycieczki,
Windows Movie Maker – do tworzenia filmów, Audacity - edytor plików dźwiękowych do nagrywania
wypowiedzi
 aplikacje: Issuu – do opracowania przewodnika w wersji elektronicznej, Glogster – do przygotowania
plakatu interaktywnego
 poczta elektroniczna – do komunikacji uczniów w zespole i z nauczycielami, a także do kontaktu
z odpowiednimi instytucjami w Londynie.
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
Publiczna prezentacja projektu odbyła się podczas Festiwalu Projektów realizowanych
w naszej szkole w ramach programu Szkoła z klasą 2.0:




Wywiad z uczestnikami wycieczki – relacja na żywo, w języku angielskim.
Quiz o Londynie.
Prezentacje, plakat interaktywny, przewodnik, film prosto z Hyde Parku.
Gadżety związane z Londynem, m.in. wydrukowana wersji przewodnika, mapy, mini słowniczek,
plan zabytków, herbata angielska czy flaga brytyjska itp.
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
Sukcesy:
 Powstanie przewodnika po Londynie
 Rozwinięcie świadomości językowej
 Integracja zespołu klasowego
 Przełamanie stereotypów myślenia
Trudne momenty:
 Pierwszy dzień wycieczki
 Odprawa celna na lotnisku w Londynie
Słabe strony:
 Nie udało się nawiązać współpracy ze szkołą w Londynie
 Brak czasu - Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Nauki
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
Dla nas pedagogów wycieczka do Londynu to
możliwość uczestniczenia z dziećmi w nowych
sytuacjach, których nie sposób stworzyć
w rzeczywistości szkolnej, okazja do ćwiczenia
umiejętności językowych, logistycznych czy
kształcenia poczucia odpowiedzialności za siebie
i innych.
Możliwość obserwacji kultury brytyjskiej
np. wrażliwości Londyńczyków wobec osób
niepełnosprawnych – na każdym kroku
spotykaliśmy się z chęcią niesienia pomocy,
co było dla całej grupy pouczającym
doświadczeniem.
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
Zachęcamy do realizacji podobnych projektów
i organizacji takich wyjazdów edukacyjnych.
Pomimo, że podejmowane działania są dużym wysiłkiem
i wielką odpowiedzialnością,
to pozytywne doświadczenia związane z pracą
zespołu projektowego są tego wynagrodzeniem.
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie

similar documents