Powiat strzelecko-drezdenecki - KIK 76

Report
Realizacja inwestycji poprawiających
bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie
powiatu strzelecko-drezdeneckiego w ramach
projektu „KIK 76 Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”, współfinansowanego ze środków
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
na podstawie porozumienia nr
URP/SPPW/1.2/KIK/76 z dnia 17.07.2012r.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Zurych, 18-22.02.2013 r.
Konfederacja Szwajcarska
1
Lokalizacja Powiatu
Powiat strzelecko-drezdenecki,
położony w północno-wschodniej
części województwa lubuskiego,
nad rzekami: Notecią i Drawą
graniczy z sześcioma powiatami:
choszczeńskim, wałeckim,
myśliborskim, czarnkowskotrzcianeckim, międzychodzkim
i gorzowskim.
Siedzibą powiatu jest miasto
Strzelce Krajeńskie.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
2
W ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
pn.: „ KIK 76 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
w powiecie strzelecko-drezdeneckim przewidujemy do realizacji
10 inwestycji.
1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sławno.
Miejscowość oddalona od strzelec Krajeńskich o 4 km.
W 2010 roku przebudowano drogę od miasta Strzelce Kraj. do
miejscowości Sławno oraz wybudowano ciąg rowerowo-pieszy
na tym samym odcinku, a dzięki programowi możliwa będzie
kontynuacja inwestycji – budowa ciągu przez całą miejscowość.
Brak chodnika we wsi w ogromnym stopniu stwarza zagrożenie
bezpieczeństwa i życia pieszych.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
3
Lokalizacja inwestycji:
Lokalizacja inwestycji – ciągu pieszo
rowerowego po prawej stronie drogi
-
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
4
Lokalizacja inwestycji – ciągu pieszo-rowerowego
po prawej stronie drogi
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
5
Projekt techniczny ciągu pieszo-rowerowego
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przyniosłaby wymierne
korzyści dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza
dla grupy około 200 mieszkańców miejscowości, także osób
przyjezdnych i turystów, którzy corocznie odpoczywają w
kwaterach agroturystycznych oraz od wiosny do jesieni
uczęszczają na wycieczki rowerowo-piesze.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
6
2.
Budowa
wlotowej
w miejscowości Sokólsko.
szykany
zwalniającej
prędkość
Planowana jest na wjeździe do miejscowości Sokólsko
od strony Strzelec Krajeńskich, zlokalizowanej przy drodze
nr 1375F Choszczno – Stary Klukom – Krzęcin – Bobrówko –
Strzelce Krajeńskie, położonej na terenie gminy Strzelce
Krajeńskie.
Natężenie ruchu w miejscowości jest bardzo duże (średnio
w obie strony na dobę przejeżdża 1312 pojazdów), wybudowanie
szykany zwalniającej prędkość przed wjazdem do miejscowości
będzie skutecznym rozwiązaniem ograniczającym nadmierną
prędkość pojazdów.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
7
Miejsce lokalizacji szykany zwalniającej prędkość
przed wjazdem do miejscowości Sokólsko
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
8
Miejsce lokalizacji inwestycji – widok od strony
miejscowości w kierunku Strzelec Krajeńskich
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
9
Wybudowanie
szykany
wlotowej
zwalniającej prędkość przed wjazdem do
miejscowości
pozwoli
uniknąć
ewentualnych
wypadków
drogowych
z udziałem pieszych i innych uczestników
ruchu.
Szykana wymusi na kierowcach pojazdów
zmniejszenie prędkości, a dodatkowe
interaktywne oznakowanie szykany będzie
widoczne dla kierujących pojazdami,
zwłaszcza w nocy oraz w pochmurne dni.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Projekt techniczny inwestycji
Konfederacja Szwajcarska
10
3. Budowa przejścia dla pieszych wraz z azylem zwalniającym
w środkowej części miejscowości Sokólsko położonej na terenie
gminy Strzelce Krajeńskie.
Planowana jest budowa przejścia wraz z progiem zwalniającym
płytowym, azylem zwalniającym po środku drogi, z punktowymi
elementami odblaskowymi i aktywnym znakiem D-6 pracującym
synchronicznie niezależnie od tego, z której strony pojawi się
pieszy, ostrzegając kierowców o możliwości przejścia na drugą
stronę jezdni.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
11
Miejsce lokalizacji inwestycji
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
12
Widok jezdni przed przejściem - zza zakrętu
często wyłaniają się samochody ciężarowe jadące
z dużą prędkością, niezwalniające i często w
ogóle niezatrzymujące się przed dotychczasowym
przejściem dla pieszych.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
13
Nowe przejście zapewni bezpieczeństwo
pieszych, a przede wszystkim dzieci.
Pozwoli w sposób bezpieczny dość
i wrócić z przystanku autobusowego
do domu.
Ograniczenie prędkości przez kierowców
przez szykanę zwalniającą i próg
płytowy zwalniający w znacznym stopniu
przyczyni się do zmniejszenia ryzyka
wypadku, a w razie potrącenia pieszego
przez pojazd obrażenia będą o wiele
mniej poważne.
Projekt techniczny inwestycji
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
14
4.
Budowa
wlotowej
w miejscowości Sokólsko.
szykany
zwalniającej
prędkość
Planowana jest na wjeździe do miejscowości Sokólsko od
strony Choszczna, zlokalizowanej przy drodze nr 1375F
Choszczno – Stary Klukom – Krzęcin – Bobrówko – Strzelce
Krajeńskie, położonej na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.
Szykana zwalniająca będzie posiadać interaktywne oznakowanie
pionowe na bazie baterii słonecznych.
Z ogromną prędkością przez wieś przejeżdżają zwłaszcza
samochody ciężarowe, nie bacząc na znaki ograniczające
prędkość, co niewątpliwie stanowi ogromne niebezpieczeństwo
dla ruchu pieszych i rowerzystów. Spowolnienie ruchu pojazdów
zapewniłoby poprawę bezpieczeństwa.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
15
Miejsce lokalizacji szykany zwalniającej prędkość
z prawostronnym poszerzeniem, przed wjazdem
do miejscowości Sokólsko – widok od strony
Choszczna.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
16
Miejsce
lokalizacji
szykany
zwalniającej
prędkość – wyjazd od strony miejscowości
Sokólsko w kierunku Choszczna
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
17
Według policyjnych statystyk w ostatnich
3 latach na drodze powiatowej nr 1375F
doszło do 2 wypadków drogowych,
w wyniku, których 2 osoby zostały ranne,
odnotowano aż 18 kolizji drogowych.
Należy dodać, iż w 2008 roku na drodze
1375F odnotowano tragiczny w skutkach
wypadek drogowy. W jego wyniku
3 osoby poniosły śmierć.
Także
przeprowadzone
rozmowy
z mieszkańcami wsi potwierdzają, iż przez
nadmierną
prędkość
samochodów
przejeżdżających
przez
miejscowość
zagrożone jest bezpieczeństwo pieszych i
pozostałych uczestników ruchu, według
ich
opinii
wybudowanie
szykany
zwalniającej prędkość przed wjazdem do
miejscowości
byłoby
skutecznym
rozwiązaniem ograniczającym nadmierną
prędkość pojazdów.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Projekt techniczny inwestycji
Konfederacja Szwajcarska
18
5. Przejście dla pieszych wraz z azylem zwalniającym prędkość
w miejscowości Zwierzyn.
Lokalizacja planowanego do budowy przejścia dla pieszych
wraz z azylem zwalniającym prędkość i progiem zwalniającym
płytowym planowana jest w miejscowości Zwierzyn, położonej
w Gminie Zwierzyn, wzdłuż drogi nr 1359F Zwierzyn – Górecko –
Lipki Małe, przy szkole podstawowej i Ośrodku Zdrowia oraz
przy zorganizowanym miejscu wsiadania i wysiadania
mieszkańców ze środków komunikacji zbiorowej.
Dotychczasowe przejście dla pieszych (niedostatecznie
doświetlone i oznakowane) powoduje, iż jesienią i zimą, gdy
szybko zapada zmrok, piesi są praktycznie niewidoczni
na drodze, a nadmierna prędkość rozwijana przez pojazdy
powoduje, iż bardzo łatwo wówczas o wypadek.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
19
Widok dotychczasowego przejścia, z prawej
strony widoczny budynek szkoły podstawowej
oraz Ośrodka Zdrowia w Zwierzynie
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
20
Miejsce lokalizacji inwestycji – widok od strony
miejscowości Górecko
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
21
Interaktywny znak D-6 to działające
na zasadzie transmisji radiowej
urządzenia przekazujące sobie
informację o detekcji pieszego
i
równocześnie
zaczynające
nadawać sygnał ostrzegawczy
w postaci "żółtego pulsu".
W ten sposób zbudowane przejście
zapewni bezpieczeństwo pieszych,
a przede wszystkim dzieci. Pozwoli
w sposób bezpieczny dość i wrócić
ze szkoły do domu, a osobom
chorym,
w
tym
starszym
bezpiecznie dość do lekarza
po niezbędną pomoc.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Projekt techniczny inwestycji
Konfederacja Szwajcarska
22
6.
Budowa
wlotowej
szykany
w miejscowości Lubiatów.
zwalniającej
prędkość
Szykana zwalniająca prędkość pojazdów z prawostronnym
poszerzeniem planowana jest na wjeździe do miejscowości
Lubiatów od strony Gościmia, zlokalizowanej przy drodze
nr 1362F Sowia Góra – Lubiatów - Gościm, położonej na terenie
gminy Drezdenko. Natężenie ruchu od wiosny do jesieni
w miejscowości jest znaczne (698 pojazdów poruszających się
w obie strony na dobę) z uwagi umiejscowienie w niej licznych
ośrodków wypoczynkowych oraz domów letniskowych,
do których całorocznie udają się turyści zza granicy
i najdalszych zakątków Polski. Ponadto w Lubiatowie wydobywa
się naftę, w związku z powyższym powstało „miasteczko”
pracownicze i dodatkowo nastąpił wzmożony ruch pojazdów.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
23
Widoczny wjazd do Lubiatowa. Kierujący
pojazdami
zwalniają
prędkość
dopiero
na zakręcie drogi w samej miejscowości
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
24
Widoczna prosta droga od strony wjazdu do
miejscowości, prowokuje ona do rozwijania
nadmiernej prędkości przez pojazdy.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
25
W środku miejscowości (przed kościołem) w latach
ubiegłych wybudowano przejście dla pieszych
z azylem zwalniającym prędkość, jednakże mimo
tego przy wjazdach do miejscowości zarówno od
strony Gościmia, jak i Sowiej Góry konieczne jest ich
wybudowanie, gdyż kierujący pojazdami zwalniają
prędkość dopiero przed tym azylem, przejeżdżając
przez cały Lubiatów z nadmierną prędkością.
Wynika z tego jasno, iż jedynie
techniczne rozwiązanie w
postaci
wymuszenia ograniczenia prędkości
spełni swoją rolę.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Projekt techniczny inwestycji
Konfederacja Szwajcarska
26
7. Budowa wlotowej szykany zwalniającej prędkość w miejscowości
Lubiatów.
Budowa szykany z prawostronnym poszerzeniem planowana jest na
wjeździe do miejscowości Lubiatów od strony Sowiej Góry,
zlokalizowanej przy drodze nr 1362F Sowia Góra – Lubiatów - Gościm,
położonej na terenie gminy Drezdenko.
W Lubiatowie z uwagi na znaczną prędkość rozwijaną przez pojazdy
zamontowano fotoradar, który wykazał, iż w miejscowości notorycznie
dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących
samochodami osobowymi, dlatego nadrzędną kwestią dotyczącą tego
odcinka drogi, jest ochrona rowerzystów i pieszych.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
27
Miejsce lokalizacji inwestycji – widok od strony
Sowiej Góry
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
28
Miejsce
lokalizacji
szykany
widoczny
wyprzedzający
pojazd
poruszający
się
z nadmierną prędkością
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
29
Inwestycja pozwoli uniknąć ewentualnych
wypadków drogowych z udziałem pieszych
i rowerzystów. Szykana wymusi na kierowcach
pojazdów zmniejszenie prędkości, a dodatkowe
interaktywne oznakowanie szykany będzie
widoczne dla kierujących pojazdami, zwłaszcza
w nocy oraz w pochmurne dni.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Projekt techniczny inwestycji
Konfederacja Szwajcarska
30
8. Budowa ciągu pieszego oraz przejścia dla pieszych wraz
z szykaną zwalniającą prędkość, progiem zwalniającym
płytowym w miejscowości Grąsy.
Miejscowość Grąsy, położona w Gminie Dobiegniew, wzdłuż
drogi nr 1368F Drawno – Zatom – Radęcin – Lipinka – Słowin –
Grąsy – Dobiegniew.
Budowa ciągu pieszego planowana jest od początku wsi
od strony Dobiegniewa (strona prawa) do końca zabudowań
około 250 mb oraz strona lewa od przejścia dla pieszych
do przystanku autobusowego około 100 mb.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
31
Początek miejsca lokalizacji ciągu pieszego
w miejscowości Grąsy, strona lewa – widok od
strony miejscowości
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
32
Dalsza lokalizacja ciągu pieszego, strona prawa widok od strony Dobiegniewa
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
33
Miejsce lokalizacji ciągu pieszego i przejścia dla
pieszych umiejscowionego po środku azylu
zwalniającego prędkość oraz progu zwalniającego
płytowego – widoczni przemieszczający się piesi
w tym dzieci (brak ciągu pieszego oraz przejścia
zagraża ich bezpieczeństwu).
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
34
Miejsce lokalizacji ciągu pieszego i przejścia dla
pieszych – widoczni piesi poruszający się po
jezdni,
stwarzający
zagrożenie
w
ruchu
drogowym
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
35
Głównym problemem we wsi jest całkowity brak ciągu pieszego,
mieszkańcy poruszają się bezpośrednio po drodze stwarzając
niebezpieczeństwo dla siebie samych i kierujących pojazdami.
Wieś Grąsy liczy przeszło 260 mieszkańców, którzy mogliby
korzystać z ciągu pieszego. Bardzo dużym mankamentem jest także
brak przejścia dla pieszych, dlatego zaplanowano budowę przejścia,
które wyposażone będzie w punktowe elementy odblaskowe
i aktywny znak D-6 pracujący synchronicznie niezależnie od tego,
z której strony pojawi się pieszy, ostrzegając kierowców o możliwości
przejścia pieszego na drugą stronę jezdni. Ponadto przejście
posiadało będzie próg zwalniający i szykanę pośrodku drogi, dzięki
czemu wymuszone zostanie znacznie ograniczenie prędkości
pojazdów poruszających się w miejscowości. Brak przejścia dla
pieszych powoduje, iż codziennie by dostać się na drugą stronę drogi
– do sklepu, czy przystanku autobusowego przekracza się jezdnię
w miejscach ku temu nieoznaczonych.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
36
Bezpośrednio przy planowanym do budowy ciągu pieszym oraz
przejściu dla pieszych zlokalizowane jest miejsce wsiadania
i wysiadania mieszkańców ze środków komunikacji zbiorowej,
zatrzymują się tam autobusy, zwłaszcza szkolne, przewożące
młodzież i dzieci do i ze szkół w Dobiegniewie i okolicach.
Ciąg pieszy zapewniłby bezpieczne poruszanie się pasażerów
opuszczających autobusy, którzy poruszaliby się tylko po ciągu
pieszym, nie wchodząc na jezdnię, czy jej pobocze, a dzięki
przejściu dla pieszych z szykaną zwalniającą mogliby bezpiecznie
przedostać się na drugą stronę drogi.
Mimo ograniczenia prędkości w miejscowości, pojazdy nie
przestrzegają przepisów drogowych i poruszają się z dużą
prędkością, co niewątpliwie stanowi ogromne niebezpieczeństwo
dla ruchu pieszych i rowerzystów.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
37
Z powodu braku chodnika osoby piesze zmuszone są skorzystać
z poboczy, co w okresie zimowym jest bardzo utrudnione
z uwagi na zalegający tam śnieg, dodatkowo jesienią i zimą, gdy
szybko zapada zmrok, piesi są praktycznie niewidoczni
na drodze, bardzo łatwo wówczas o wypadek tragiczny
w skutkach. Takie same zagrożenie dla pieszych występuje przy
zamgleniach lub opadach deszczu. Ma to o tyle ważne znaczenie,
iż miejscowość zamieszkują oprócz dzieci głównie osoby starsze,
nierzadko wymagające opieki innych, mające problemy z
poruszaniem się. Ze statystyk policyjnych wynika, iż w ostatnich
3 latach na drodze nr 1368F doszło do 5 kolizji drogowych.
Według opinii mieszkańców budowa przejścia dla pieszych
w pobliżu przystanku autobusowego i sklepu, umożliwiłaby
swobodne przejście na drugą stronę drogi i dałaby możliwość
przemieszczania się pieszych wzdłuż planowanego do budowy
ciągu pieszego.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
38
Projekt techniczny inwestycji
Przejście zapewni bezpieczeństwo
pieszych, a przede wszystkim dzieci.
Pozwoli w sposób bezpieczny dojść i
wrócić do przystanku autobusowego,
czy sklepu, a dzieciom bezpiecznie
dotrzeć ze szkoły do domu.
Budowa ciągu pieszego również w ogromnej mierze poprawi
bezpieczeństwo na drodze, 260 mieszkańców wsi będzie mogło poruszać
się w wyznaczonych do tego miejscach, zniwelowane zostanie zagrożenie
potrącenia pieszego.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
39
9.
Budowa
wlotowej
w miejscowości Osiek.
szykany
zwalniającej
prędkość
Szykana z obustronnym poszerzeniem planowana jest
na wjeździe do miejscowości Osiek od strony Dobiegniewa,
zlokalizowanej przy drodze nr 1371F Bierzwnik – Kolsk Dobiegniew, położonej na terenie gminy Dobiegniew.
Natężenie ruchu w miejscowości jest znaczne zwłaszcza
w okresie od wiosny do jesieni z uwagi na położenie
miejscowości – liczne jeziora oraz przystań żeglarska, osiedla
domków letniskowych do, których corocznie napływa znaczna
ilość turystów. Średnio w ciągu doby przez miejscowość w
obydwie strony przemiesza się 714 pojazdów na dobę. Problem
stanowi także nadmierna prędkość pojazdów poruszających się
po moście znajdującym się na początku miejscowości Osiek.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
40
Miejsce lokalizacji
miejscowości Osiek
szykany
–
widok
od
strony
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
41
Widoczny wjazd do miejscowości – przed
mostem. Szykana ma za zadanie zwolnić
prędkość pojazdów przed wjazdem na most
i przed skrętem do przystani żeglarskiej,
osiedla domków oraz plaży.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
42
Projekt techniczny inwestycji
Bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa będzie miała lokalizacja
szykany, która umiejscowiona zostanie przed zjazdem do przystani
żeglarskiej, plaży i osiedla domków letniskowych, przy której dochodziło
do kolizji drogowych z uwagi na nadmierną prędkość pojazdów jadących
prosto, nie zważających na te, które skręcały do przystani. Ogromne
znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu miałoby jego spowolnienie przed
wjazdem na most, który umiejscowiony jest za szykaną, ze względu fakt,
iż na moście i zaraz za nim następuje zwężenie drogi, a brak chodnika na
tym odcinku powoduje, iż piesi na moście muszą poruszać się po skraju
jezdni ze względu na brak pobocza.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
43
10. Budowa przejścia dla pieszych wraz z azylem zwalniającym
prędkość w miejscowości Gościm.
Budowa przejścia dla pieszych wraz z azylem zwalniającym
prędkość oraz progiem zwalniającym płytowym planowana jest
w miejscowości Gościm, zlokalizowanej przy drodze powiatowej
nr 1362F Sowia Góra – Lubiatów - Gościm, położonej na terenie
gminy
Drezdenko
przy
Ośrodku
Rehabilitacyjno
Wypoczynkowym.
Natężenie ruchu w miejscowości jest znaczne z uwagi
na położenie w niej Ośrodka Rehabilitacyjno –Wypoczynkowego,
do którego całorocznie udają się osoby chore i niepełnosprawne,
także z uwagi na fakt, iż jest to miejscowość wypoczynkowa, lasy
i jeziora przyciągają turystów z zagranicy i najdalszych zakątków
Polski.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
44
Widoczne przejście dla pieszych zlokalizowane
w pobliżu wjazdu do miejscowości, stanowi
komunikację
dla
osób
starszych
i
niepełnosprawnych, przemieszczających się do
ośrodka
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego
zlokalizowanego bezpośrednio przy przejściu
(strona prawa ORW, strona lewa parking
ośrodka).
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
45
Od strony lewej Ośrodek RehabilitacyjnoWypoczynkowy, widoczna jest także prosta
droga od strony wjazdu do miejscowości –
poruszające się ze znaczną prędkością
pojazdy zagrażają bezpieczeństwu zwłaszcza
osób niepełnosprawnych
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Konfederacja Szwajcarska
46
Średnio dziennie z przejścia
dla pieszych korzysta około
90
osób.
Dotychczasowe
przejście
dla
pieszych
(niedostatecznie doświetlone i
oznakowane) powoduje, iż
jesienią i zimą, gdy szybko
zapada
zmrok,
piesi
są
praktycznie niewidoczni na
drodze, a nadmierna prędkość
rozwijana
przez
pojazdy
powoduje, iż bardzo łatwo
wówczas o wypadek.
Nowe
przejście
zapewni
bezpieczeństwo
pieszych,
a przede wszystkim osób
poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Projekt techniczny inwestycji
Konfederacja Szwajcarska
47
Dziękuję za uwagę
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Confoederatio Helvetica
Zurych, 18-22.02.2013 r.
Konfederacja Szwajcarska
48

similar documents