Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości

Report
XII OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI
BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ POLSKICH POD HASŁEM
„BIBLIOTEKA – SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI
WARSZTATEM PRACY I TWÓRCZOŚCI”
24-25.10.2009 r.
Opracowała Renata Zawadzka
W dniach 24-25.10.2009 Oddział w Lublinie zorganizował XII
Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
pod hasłem „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji
warsztatem pracy i twórczości”, w którym wzięło udział 250
uczestników i zaproszonych gości z całej Polski. Byli wśród nich
przedstawiciele władz miejskich i oświatowych, prezes i
wiceprezesi Rady Głównej oraz prezesi Oddziałów TNBSP,
doradcy metodyczni, przedstawiciele ośrodków doskonalenia
nauczycieli, dyrektorzy szkół, przedstawiciele bibliotek
pedagogicznych i publicznych, nauczyciele bibliotekarze ze
wszystkich typów szkół oraz nauczyciele innych przedmiotów.
Forum było objęte honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Lublin oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty. Odbywało
się w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie.
W pierwszym dniu uczestnicy Forum wysłuchali 10 wystąpień
przygotowanych przez członków TNBSP oraz zaproszonych gości:
• „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i
twórczości – problemy organizacji i funkcjonowania
nowoczesnych bibliotek szkolnych”, - Bożena SzyszkowskaSienkiewicz,
Zespół
Szkół
Chemicznych
i
Przemysłu
Spożywczego w Lublinie;
• „Rola dyrektora szkoły w organizacji i działalności SCI” - Jerzy
Piskor, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie;
• „Współpraca bibliotekarzy, informatyków oraz dyrekcji szkoły w
procesie tworzenia i w pracy SCI – na przykładzie
Gimnazjalnego Centrum Informacji w Gimnazjum im. F.
Szoldrskiego w Nowym Tomyślu” (I miejsce w konkursie
„Innowacyjna szkoła”) – prezentacje multimedialne Dariusza
Stacheckiego – v-ce dyrektora Gimnazjum i nauczyciela
informatyki oraz Renaty Maciejewskiej-Kurasińskiej, nauczyciela
bibliotekarza w Gimnazjum;
• „Zastosowanie prezentacji multimedialnych w pracy nauczyciela
bibliotekarza” - Ewa Osoba, Aneta Szadziewska , Gimnazjum nr 3
w Lublinie;
• „Konkursy biblioteczne jako forma rozwijania zainteresowań
uczniów” - Renata Zawadzka, Szkoła Podstawowa nr 21 w
Lublinie;
• „Zdrowiej, świadomiej żyć” – warsztaty dla nauczycieli, Katarzyna
Horbowska – Zaranek, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 1 w Lublinie;
• „Spotkania autorskie” - Renata Staszek, Zespół Szkół w Niemcach;
• „Galeria biblioteki” - Danuta Binkiewicz-Kołodziej, Zespół Szkół nr 1
w Łęcznej;
• „Twórcza aktywność młodzieży gimnazjalnej” - Ewa Kołodziejczyk,
Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna, Gimnazjum nr 9 w Lublinie;
• „Salonik literacki” - Jadwiga Witkowska-Kunach, doradca
metodyczny, Gimnazjum nr 1 w Lublinie.
W drugim dniu odbyły się warsztaty:
• „Jesienne origami” - prowadzenie: Maria Młynarczyk, Szkoła
Podstawowa nr 27, Bożena Studniewska, Szkoła Podstawowa
nr 20 w Lublinie;
• „Sztuka użytkowa – techniki plastyczne” - prowadzenie: Ewa
Kołodziejczyk, Gimnazjum nr 9 w Lublinie;
• „Zajęcia teatralne” - prowadzenie: Zofia Dzięcioł, Małgorzata
Dąbrowska-Duda, Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie;
• „Praca metodą projektów” - prowadzenie: Jadwiga
Witkowska-Kunach doradca metodyczny, Anna Tywoniuk,
Gimnazjum nr 1 w Lublinie;
• „Biblioterapia” - prowadzenie: Urszula Sławek, Gimnazjum nr 9
w Lublinie;
• „Decoupage – kreatywne hobby dla każdego” prowadzenie: Ewa Osoba, Gimnazjum 3 w Lublinie, Katarzyna
Horbowska-Zaranek,
Specjalny
Ośrodek
Szkolno
Wychowawczy nr 1 w Lublinie.
Ponadto uczestnicy forum obejrzeli spektakl przygotowany przez
grupę teatralną „Awers” pod opieką Barbary Fusiarz, nauczyciela
polonisty z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
w Lublinie, zatytułowany: „Wędrówką życie jest człowieka”,
przygotowany na podstawie poezji i prozy Edwarda Stachury.
W programie znalazły się także prezentacje firm i fundacji:
• „Molik” dla najmłodszych” – dr Jacek Gajkiewicz, prezes
firmy MOL Sp. z oo. Z Gdyni;
• Portal edukacyjny „Nauczyciel.pl” – Sebastian Wasiołka,
prezentacja firmy Young Digital Planet Wydawnictwo
Interaktywne z Gdańska;
• „Nowoczesne rozwiązania terminalowe receptą na
oszczędność i bezpieczeństwo sprzętu IT w bibliotece” –
Maciej Nikiel, dyrektor ds. handlowych, OEPD Sp. zo.o.
z Gliwic;
• „Projekty eTwining w szkolnej bibliotece – SCI” – Marta
Wawryniuk, prezentacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
• Prezentacja tablicy interaktywnej firmy INTERWRITE – Krzysztof
Maruszak, Biuro Serwis z Lublina;
• „Kumpel, Victor Junior, Victor Gimnazjalista, Cogito –
edukacja
i informacja od zerówki do studniówki” –
Aleksandra Siewko, redaktor naczelny dwutygodnika
Cogito, Agencja Wydawnicza AGA PRESS Sp. zo.o.
Wieczorami uczestników Forum oprowadzała po Lublinie –
Aneta Szadziewska, przewodnik miejski, nauczyciel bibliotekarz
Gimnazjum nr 3 w Lublinie:
 Wieczór w Lublinie
 Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

similar documents