Opiekun - ZSP Nr 2 im Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

Report
Osiągnięcia uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Stalowej Woli
w roku szkolnym 2013/2014
Sukcesami budujemy tradycję naszej szkoły
Olimpiady
XXXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych –
blok tematyczny: ochrona i inżynieria środowiska eliminacje szkolne.
Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:
Michał Gąsiorek, Kamil Kłopot i Patryk Wiśniewski kl. IVTSI.
Do etapu centralnego zakwalifikował się Michał Gąsiorek,
który zajął III miejsce.
Opiekunowie:
Artur Wróblewski
Marian Herok
Małgorzata Terlecka
XXXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
XXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych
Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:
Butryn Michał IITB2
Warchoł Albert IVTB
Konefał Tomasz IVTB
Butryn Bartosz IVTB
Moskal Szymon IVTBO
Sokołowski Krzysztof IIITU
Dziechciarz Konrad IVTBO
W zawodach okręgowych szkoła zajęła I miejsce
/okręg rzeszowski/
Opiekunowie: Urszula Adacha, Jadwiga Socha
XXVII Olimpiada Wiedzy i
Umiejętności Budowlanych
BUDUJ Z PASJĄ
Szkołę reprezentowali:
Michał Butryn kl. IITB2
Krzysztof Sokołowski
kl. III TU
Uczniowie zajęli
IV miejsce.
Opiekun:
Urszula Adacha
63 Olimpiada Fizyczna 2013/2014
Do II etapu okręgowego 63 Olimpiady Fizycznej
2013/2014 zostali zakwalifikowani:
Michał Butryn z klasy II TB2
Henryk Puzio z klasy III TSI
Opiekun:
Krystyna Sroczyńska
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
„EUREKA”
Michał Butryn z klasy II TB2 za bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie
Fizycznym „EUREKA” oraz I miejsce w ZSP NR 2 otrzymał nagrodę
książkową oraz dyplom wyróżnienia.
Wyróżnienie oraz dyplom uznania za II miejsce w ZSP NR 2 otrzymali
uczniowie:
Agata Ordon kl. I AW
Krystian Butkowski kl. II AW
Wyróżnienie oraz dyplom uznania za III miejsce w ZSP NR 2 otrzymała
uczennica:
Weronika Wójcik z klasy II TB2
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uznania.
Opiekun:
Krystyna Sroczyńska
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
„EUREKA”
Ogólnopolski Konkurs
JESTEM SZEFOWĄ - V edycja
I miejsce przyznano Agacie Ordon uczennicy klasy I AW
Konkurs jest inicjatywą Pełnomocnika Rządu do
Spraw Równego Traktowania, realizowaną we
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej
oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w
Polsce
Opiekun:
Małgorzata Terlecka
Ogólnopolski Konkurs
JESTEM SZEFOWĄ - V edycja
Olimpiada Wiedzy o Bankach
Do eliminacji
Okręgowych
zakwalifikował się:
Michał Gąsiorek –
uczeń klasy 4TSI
Opiekun:
Małgorzata Terlecka
Ogólnopolski Konkurs „Znaj swoje prawa”
Organizatorzy:
Instytut Prawa KUL
i Fundacja Centrum Badań ADR ‘Prawo i Gospodarka’
II miejsce
Arkadiusz Tabor kl. IV TB
Opiekun:
Małgorzata Terlecka
Olimpiada Przedsiębiorczości
IX edycja
Etap szkolny.
Uczestnicy:
Kamil Lesiczko, II TEC
Mateusz Płeszka, II TEC
Adrianna Bielecka, II TEC
Amanda Cichomska, II TEC
Opiekun:
Małgorzata Terlecka
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
XXVII edycja
Uczestnicy:
Żaneta Rzeżutka, II TSI
Dariusz Pieróg, II TLO
Łukasz Janiec, II TLO
Adrianna Bielecka, II TEC
Piotr Delekta, II TLO
Opiekun:
Małgorzata Terlecka
Olimpiada Logistyczna
etap okręgowy
Laureaci:
Mateusz Skrzypek - klasa 2TLO
Dawid Dyjewski - klasa 2TLO
Opiekun:
Anna Haliniak
XXIV Olimpiada Teologii Katolickiej –
„Męczennicy XX wieku – świadkowie
wiary”
Zwycięzcy etapu szkolnego
Liceum: Joanna Dymowska klasa III AW , Krystian Butkowski klasa II AW
Technikum: Adrianna Szczęch klasa II TSI, Piotr Szewczyk klasa I TD
Etap diecezjalny :
Joanna Dymowska klasa III AW – I miejsce , tytuł finalisty etapu wojewódzkiego
Krystian Butkowski klasa II AW – II miejsce , tytuł finalisty etapu wojewódzkiego
Adrianna Szczęch - klasa II TSI - uczestnik etapu wojewódzkiego
Piotr Szewczyk - klasa I TD - uczestnik etapu wojewódzkiego
Etap centralny - finaliści:
Joanna Dymowska klasa III AW
Krystian Butkowski klasa II AW
Opiekunowie konkursu: Renata Pachacz, Bogusław Łój,
ks. Wiesław Marszałek
XXIV Olimpiada Teologii Katolickiej –
„Męczennicy XX wieku – świadkowie wiary”
XII Misyjna Olimpiada Znajomości
Afryki
Geografia, społeczeństwo, kultura i historia
kontynentu oraz misji
Zwycięzcy etapu szkolnego:
Liceum : Agata Ordon klasa I AW, Paulina Szałaj klasa I AW
Technikum: Bogdan Bednarz klasa IV TSI, Bartosz Butryn klasa IV TB
Etap wojewódzki:
Paulina Szałaj klasa IAW
Agata Ordon klasa I AW
Bogdan Bednarz klasa IV TSI
Bartosz Butryn klasa IV TB
Opiekunowie konkursu: Renata Pachacz, Bogusław Łój,
ks. Wiesław Marszałek
XVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
Biblijnej
Zwycięzcy etapu szkolnego
Tomasz Rusin klasa I AW
Marta Bednarz klasa I AW
Sebastian Pieróg klasa II AW
Witold Kuczera klasa I TD
Dominika Grzegórska klasa III TL
Joanna Kowal kl. III Tl
Etap diecezjalny:
Tomasz Rusin klasa I AW
Marta Bednarz klasa I AW
Sebastian Pieróg klasa II AW
Witold Kuczera klasa I TD
Dominika Grzegórska klasa III TL
Joanna Kowal kl. III Tl
Opiekunowie konkursu: Renata Pachacz, Bogusław Łój,
ks. Wiesław Marszałek
VIII Olimpiada Mediewistyczna
Uczestnik: Agata Ordon kl. I AW
Opiekun:
Anna Ryzak
Olimpiada Innowacji Technicznych
i Wynalazczości – finał krajowy
Wyróżnienie otrzymały uczennice II klasy Technikum
Cyfrowych Procesów Graficznych:
Matylda Maciurzyńska, Magdalena Wrońska,
Aleksandra Warchoł w kategorii pomoc dydaktyczna
za pracę pod tytułem: „ Promocja firmy – moda czy
konieczność? – na przykładzie Polskiego Związku
Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów”.
Opiekun:
Stanisław Kowalczyk
Olimpiada Innowacji Technicznych
i Wynalazczości
XVIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu
i Żywności w Rzeszowie
Tematyka wiodąca "Żywienie u progu i schyłku
życia".
10 stycznia 2014 roku w eliminacjach
okręgowych brali udział:
Agata Ordon, klasa IAW
Michał Butryn, klasa IITB2
Opiekun:
Elżbieta Podgórska-Makieła
XVIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu
i Żywności w Rzeszowie
Konkursy Ogólnopolskie
Ogólnopolski Konkurs na Młodego
Projektanta Bielizny Damskiej
w Białymstoku
Uczestnicy:
• Karolina Perlich, III TBO
• Ewelina Kowal, II TLO
• Weronika Tomczyk, IV TBO – przeszła do
II etapu i otrzymała nagrodę specjalną.
Opiekun:
Alina Machaj
Ogólnopolski Konkurs BE FASHION
‘Moda na świecie i jej trendy, kontra
ja i moja moda’
Uczestnik: Ewelina Kowal, II TLO
Opiekun:
Alina Machaj
I Ogólnopolski Konkurs dla Młodych
Projektantów - Radom
Uczestnik:
Ewelina
Kowal, II TLO
Uczennica
przeszła do
II etapu.
Opiekun:
Alina Machaj
Ogólnopolski Konkurs Literacki ‘Lipa’
Uczestnik: Karolina Grzybowska, III TBO
Opiekun:
Aneta Łój
Ogólnopolskie Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju
w Wieloboju Obronnym
Województwo Podkarpackie
reprezentowali uczniowie
z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Stalowej Woli
W klasyfikacji Generalnej
(zespołowej) reprezentacja
Województwa
Podkarpackiego zajęła
I miejsce.
Odpowiedzialni za
przygotowanie zawodników
do zawodów: Krzysztof
SZYKUŁA, Krzysztof GRONEK.
Konkursy wojewódzkie
Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej
Uczestnicy II etapu:
Henryk Puzio,
Robert Sroka,
Adrian Smutek z klasy
III TSI
Henryk Puzio - finalista
Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy
Technicznej.
Opiekun:
Artur Wróblewski
Wojewódzki Konkurs „ Budownictwo – moja
przyszłość’’
Uczestnicy etapu
wojewódzkiego:
Moskal Mariusz,
Konefał Tomasz,
Warchoł Albert z klasy IVTB
W etapie wojewódzkim
uczniowie rywalizowali
drużynowo i indywidualnie.
W konkursie drużynowym
uczniowie zajęli I miejsce.
W konkursie indywidualnym
uczniowie zajęli:
Mariusz Moskal II miejsce
Tomasz Konefał IV miejsce
Albert Warchoł VI miejsce
Opiekun:
Urszula Godawska
Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o normalizacji”
Uczestnicy:
Damian Kołodziej kl. IIITBO
Mateusz Pęk kl. IIITBO
Marek Surowaniec kl. IIITBO
Opiekunowie: Urszula Adacha, Małgorzata Terlecka
Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. I. Łukasiewicza
Do II etapu zakwalifikował się Henryk Puzio
Opiekun: Anna Miazga
XXI Wojewódzki Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy
„Poznajemy Ojcowiznę”
Uczniowie: Agata Ordon kl. IAW, Karolina Tur, Krystian Budkowski
kl. IIAW zajęli IV miejsce w kategorii prac multimedialnych.
Opiekun: Anna Ryzak
„Sprawni jak żołnierze”– rejonowe zawody
organizowane przez LOK dla młodzieży
szkół średnich edycja 37
II miejsce zajęła reprezentacja dziewcząt w składzie:
Sylwia Brak kl. II AW,
Agata Ordon kl. I AW,
Angelika Grabowska kl.I AW
IV miejsce zajęła reprezentacja chłopców w składzie:
Adrian Krawiec kl. IAW,
Natan Baryła kl. IAW,
Artur Granowicz kl.I AW
Opiekun:
Roman Kaczor
Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w
Dwuboju Strzeleckim
Powiat Stalowowolski reprezentowały
3 zespoły z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej
Woli
W klasyfikacji zespołowej:
I miejsce zajął Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 Stalowej
Woli w składzie: Katarzyna KURYŚ,
Katarzyna KARGOL, Dominika KANIA,
Krzysztof ŚWICA, Arkadiusz KATA,
Mateusz SUDOŁ,
II miejsce zajął Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Stalowej Woli w składzie: Ewa SOBIŁO,
Aleksandra LIS, Karolina TUR, Tomasz
WOŁOSZ, Bartłomiej CHMURA, Sebastian
PIERÓG
IV miejsce zajął Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Stalowej Woli w składzie: Angelika
GRABOWSKA, Paulina SZAŁAJ, Klaudia
BUDZIŃSKA, Adrian PYZ, Krystian
SIEMBIDA, Jacek KOGUC
Opiekun:
Krzysztof Szykuła
XI Powiatowy Konkurs „Skutecznie Szukam Pracy”
Kategoria: Inspektor w
zakładzie energetycznym
I miejsce:
Żaneta Rzeżutka ,
kl. II TSI
Kategoria: operator
obrabiarek skrawających
CNC
III miejsce.:
Łukasz Wilk,
kl. II TSI
Uczestnicy konkursu:
Maciej Sobiło II TB1,
Dawid Serewa II TB1,
Amanda Cichomska II TEC
Opiekun:
Małgorzata Terlecka
V Konkurs Wiedzy o Funduszach
Europejskich
Uczestnicy:
Łukasz Wilk, II TSI
Opiekun:
Małgorzata Terlecka
Konkursy międzyszkolne
Międzyszkolny „ Konkurs na najładniejszy wieniec
adwentowy”
Opiekunowie:
Barbara Adach,
Ewa Iberle,
Andrzej Kułakowski
Konkurs matematyczny PANGEA
Opiekunowie:
nauczyciele matematyki
Konkurs „Ojczyzny – Polszczyzny”
Etap szkolny – przystąpiło 20 osób z klas: I AW, II AW, III AW,
III TBO, III TB, IV TB.
Etap wojewódzki - zakwalifikowała się Karolina Grzybowska –
uczennica kl. III TBO
Opiekun:
Aneta Łój
Konkurs pod patronatem pani poseł Renaty
Butryn „Śladami Powstania Styczniowego”
Laureatka : Matylda Maciurzyńska uczennica kl. II TEC
Opiekun:
Anna Ryzak
II Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę
W Konkursie udział wzięło
157 uczniów z 13
gimnazjów powiatu
stalowowolskiego.
Przyznano 11 wyróżnień,
3 III miejsca,
2 miejsca II
i nagrodę główną dla
Zwycięzcy.
Opiekunowie:
Renata Pachacz,
Bogusław Łój,
ks. Wiesław Marszałek
Powiatowy Konkurs ‘Godziny Przy
Piórze’
Organizatorzy:
• Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli
• Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli
• Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli
Wyróżnienie: Karolina Grzybowska, III TBO
Opiekun:
Aneta Łój
XVII Festiwal Kultury Chrześcijańskiej
Eutrapelia
Uczniowie: Ewa Sobiło, Bartłomiej Maślach,
Małgorzata Wianecka, Aurelia Ciosmak, Aneta Kaczor,
Dariusz Piróg, Sebastian Kopeć, Karolina Saja,
Mateusz Płeszka, Weronika Wójcik, Hubert Bryk,
Paweł Kapuśniak, Dariusz Czerwiński, Krystian Siembida
przygotowali spektakl autorski: „Jan Paweł II – syn polskiej
ziemi, nauczyciel i ojciec” uzyskując tytuł laureata festiwalu.
Opiekunowie:
Renata Pachacz, Bogusław Łój, ks. Wiesław Marszałek
XVII Festiwal Kultury Chrześcijańskiej
Eutrapelia
III Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego
Do rywalizacji przystąpiły
następujące szkoły powiatu
stalowowolskiego : Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3,
Centrum Edukacji
Zawodowej, Liceum
Ogólnokształcące im. Komisji
Edukacji Narodowej,
Medyczna Szkoła Policealna,
Samorządowe Liceum
Ogólnokształcące.
Reprezentanci ZSP NR2
zajęli II miejsce
Opiekunowie:
Dariusz Bańka,
Artur Jarem,
Małgorzata Olejarz,
Rafał Sroczyński,
Maciej Bzymek – Polański.
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Prawach
Konsumenta
II miejsce –
Dawid Serewa,
II TB1
Wyróżnienie:
Arkadiusz Tabor, IV TB,
Michał Gąsiorek , IV TSI
Opiekun:
Małgorzata Terlecka
II Powiatowy Konkurs
KROK W PRZYSZŁOŚĆ
Uczestnik:
Łukasz Wilk, II TSI
Opiekun:
Małgorzata Terlecka
Konkursy szkolne
Europejski Dzień Języków Obcych
Opiekunowie:
Anna Flis, Elżbieta Berezecka
I Szkolny Konkurs Origami
Opiekunowie:
Tomasz Sekulski,
Małgorzata Jaklińska,
Jacek Paź
I Szkolny Konkurs Orgiami
III Szkolny Konkurs na Najpiękniejszą Bańkę
I miejsce: Anna Oczak kl. II AW
II miejsce: Paulina Szałaj kl. I AW, Sylwia Dzióbich kl. III TSI
III miejsce: Agata Ordon kl. I AW, Witold Kuczera kl. I TD
Krystian Butkowski kl. II AW
III Szkolnego Konkursu na Najładniejszą Kartkę
Świąteczną
I miejsce – Sabina Cichoń kl. ITBI
II miejsce – Joanna Kobylarz kl. III TBO, Pamela Guzek kl. II AW
III miejsce – Izabela Czubek kl. I TLO
Opiekunowie:
Renata Pachacz,
Bogusław Łój,
ks. Wiesław Marszałek
III Szkolny Konkurs na Najładniejszą Ozdobę Choinkową
I miejsce – Pamela Guzek
klasa II AW
II miejsce – Rafał Kania
klasa II TD
III miejsce – Justyna
Kwitkowska klasa III TL
Opiekunowie konkursu:
Renata Pachacz,
Bogusław Łój,
ks. Wiesław Marszałek
Konkursy wielkanocne
III Szkolny Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę
Wielkanocną:
I miejsce – Natalia Szwedo kl. I TLO
II miejsce – Witold Kuczera kl. I TD
III miejsce – Amanda Cichomska kl. II TEC
Konkurs plastyczny „Bł. Jan Paweł II – droga do
świętości”
I miejsce – Natalia Szwedo
II miejsce – Sara Stadnik, Ewelina Kowal
III miejsce – Rafał Kania
III Szkolny Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę:
I miejsce Paulina Szałaj
II miejsce – Kinga Konopelska
III miejsce: Izabela Szałaj i Anna Oczak
Opiekunowie: Renata Pachacz, Bogusław Łój,
ks. Wiesław Marszałek
II Szkolny Konkurs Wiedzy
Konsumenckiej
Uczestnicy:
I miejsce: Arkadiusz Tabor, IV TB
II miejsce: Dariusz Błądek, IV TL
III miejsce: Piotr Delekta, II TLO
Opiekun:
Małgorzata Terlecka
Turnieje
XLIII Edycja Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”
Do etapu okręgowego zakwalifikowali się uczniowie w następujących zawodach
murarz: Piotr Baran, Piotr Wala
Opiekun: Urszula Godawska
monter zabudowy i robót wykończeniowych w zakresie kwalifikacji: roboty malarsko –
tapeciarskie
Patryk Gorczyca, Kamil Ptasznik
Obaj zakwalifikowali się do etapu centralnego:
Patryk Gorczyca zajął I miejsce i uzyskał tytuł malarza roku.
Kamil Ptasznik zajął IV miejsce.
Opiekun: Renata Bis
monter zabudowy i robót wykończeniowych w zakresie kwalifikacji: roboty
posadzkarskie i okładzinowe
Paweł Butryn, Sylwester Sobina
Opiekun: Renata Bis
monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Damian Zybura, Maciej Piwowar
Do etapu centralnego zakwalifikował się Maciej Piwowar, który zajął II miejsce.
Opiekun: Anna Mróz
XLIII Edycja Turnieju Budowlanego
„Złota Kielnia”
Dziękujemy za uwagę
Opracowanie:
Anna Jurkiewicz
Tamara Stadnik
Magdalena Waśko

similar documents